SCP-253
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-253

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-253 stanowi aktualnie znaczne zagrożenie dla ludzkości. Podmiot powinien być przechowywany z zachowaniem protokołów Bezpieczeństwa Biologicznego czwartego poziomu. Wszystkie badania powinny być przeprowadzane w ośrodkach odizolowanych geograficznie, z niską różnorodnością środowiskową, w których procedury kremacyjne oraz napromienne mogą zostać natychmiastowo wprowadzone w życie. Protokoły dezynfekcyjne są stosowane w następujących przypadkach:

 • Brak kontaktu z ośrodkiem trwający dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.
 • Zakłócenia w dostawie prądu trwające dłużej niż jedną (1) minutę w trakcie badań na SCP-253.
 • Anormalny wzrost średniej temperatury o 6 stopni Celsjusza (11 Fahrenheita) lub wzrost wilgotności powietrza do 90%.
 • Pojawienie się anomalnego pola elektromagnetycznego podczas badań na SCP-253.

Po zakończeniu testów należy zneutralizować wszystkie osobniki, które miały styczność z SCP-253, a ich zwłok pozbyć się zgodnie z protokołami dezynfekcyjnymi.

Wszyscy badacze opuszczający ośrodek muszą poddać się dwutygodniowej chemioterapii oraz piętnastodniowej kwarantannie.

Opis: SCP-253 jest zbiorem anaplastycznych komórek ludzkich, blisko przypominających komórki nowotworowe. Podobnie jak w przypadku tkanek rakowych, SCP-253 poddane hodowli komórkowej będzie kontynuowało wzrost aż do wyczerpania składników odżywczych w otoczeniu. SCP-253 jest zaraźliwe, zarówno między ludźmi, jak i częścią zwierząt. SCP-253 nie jest przekazywane drogą kropelkową. Kontakt z atypicznymi zmianami skórnymi zainfekowanego osobnika będzie skutkował infekcją.

Pierwszymi objawami SCP-253 są patologiczne uszkodzenia tkanki skórnej, zazwyczaj wielkości monety pięciogroszowej (średnica 2 centymetrów), często w grupach od trzech do pięciu, pojawiające się w miejscu kontaktu. W przeciągu dwunastu (12) godzin po pojawieniu się lezji, obrazowanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego wykazuje rozwój komórek anaplastycznych. W tym stadium choroby anaplazja nie wywołuje objawów neurologicznych.

W ciągu następnych dwudziestu czterech do czterdziestu ośmiu (24 do 48) godzin, na ciele zarażonego osobnika pojawią się liczne lezje, które będą rosły wraz z upływem czasu. Uszkodzenia te w zdecydowanej części przypadków powodują bolesną opuchliznę sąsiadujących tkanek. W przypadku braku opieki medycznej, ból może pozbawić pacjentów możliwości ruchu. Po upływie czterdziestu ośmiu (48) godzin, badany zaczyna wykazywać objawy neurologiczne, a komórki anaplastyczne infekują węzły limfatyczne.

Objawy neurologiczne różnią się u każdego z pacjentów, w zależności od zarażonej części mózgu. Odnotowano jeden wyjątek - do tej pory, u każdego zainfekowanego przez SCP-253 człowieka ból całkowicie ustępował po czterdziestu siedmiu do czterdziestu dziewięciu (47 do 49) godzinach. Inne objawy neurologiczne obejmują:

 • Generalne rozkojarzenie
 • Problemy z mową
 • Utratę pamięci
 • Halucynacje
 • Euforię
 • Megalomanię
 • Niestosowne reakcje emocjonalne
 • Socjopatię
 • Katatonię

Komórki anaplastyczne nie reagują na próby leczenia z użyciem radioterapii, a chemioterapia z wykorzystaniem dużych dawek mitoksantronu, irynotekau oraz dakarbazyny wykazuje nieznaczne działanie. Chemioterapia zabiła część zainfekowanych komórek oraz wyraźnie spowolniła rozwój pozostałych, przez co może być stosowana profilaktycznie u pacjentów narażonych na infekcję, jednak jest nieskuteczna przy leczeniu zaawansowanych stadiów choroby.

Jeżeli masa komórek rakowych w danej grupie nie przekroczy w przybliżeniu tysiąc czterysta kilogramów (1400kg/3100lb), choroba zabije swojego żywiciela w ciągu pięciu (5) dni. W tym wypadku, jeśli choroba nie zainfekowała nowego żywiciela, komórki rakowe pochłoną resztę biomasy chorego, aż do wykorzystania wszystkich dostępnych składników odżywczych i ewentualnej śmierci.

W wypadku w którym waga komórek rakowych w danej populacji zbliży się do masy krytycznej, zaobserwować można pojawienie się anormalnego pola elektromagnetycznego. Źródłami tego zjawiska wydają się być zarażeni pacjenci, jednak sposób w jaki manipulują oni polem elektromagnetycznym jest aktualnie nieznany.

Co więcej, wydaje się, że pole elektromagnetyczne jest wykorzystywane jako pewien rodzaj komunikacji między zainfekowanymi osobnikami. Sterowani w nieznany sposób przez komórki anaplastyczne pacjenci zachowują się jak jeden organizm w wielu ciałach. Inteligencja tego bytu wydaje się być animalistyczna. Jako, że inteligencja tej istoty wydaje się być skorelowana z ilością nienaruszonej tkanki mózgowej żywicieli, nasuwa się teoria, że byt ten może osiągnąć intelekt na poziomie porównywalnym z ludzkim. Wydarzenia Incydentu I.J77.82 wydają się potwierdzać tą hipotezę. Badacze sugerują, że część z niepokojących sytuacji zaobserwowanych w Szpitalu ██████████████ wskazują na wspomniany wcześniej poziom inteligencji.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas obchodzenia się z próbkami SCP-253, aż do czasu odnalezienia sposobu zakłócania pola elektromagnetycznego pojawiającego się w zaawansowanych stadiach choroby, oraz opracowania skutecznych, alternatywnych metod walki z rakiem.


Dodatki:
253a: Wniosek o klasyfikację SCP-253 na klasę Euclid oczekuje rewizji incydentu I.J77.82 poprzez radę nadzorczą.

253b: SCP-253 został sklasyfikowany jako Euclid. Sprawozdanie Incydentu I.J77.82 zostało opublikowane. Wydano zgodę na badania nad wydarzeniami opisanymi w Incydencie I.J77.82.

253c: Wniosek o zbliżenie się do masy krytycznej używając ludzi został odrzucony. Wniosek o doprowadzenie do masy krytycznej wyhodowanych tkanek oczekuje na rozpatrzenie.

253d: Wniosek o użycie SCP-500 w badaniach nad SCP-253 został rozpatrzony negatywnie.

253e: Wniosek o użycie SCP-427 w badaniach nad SCP-253 został rozpatrzony pozytywnie. Początkowe rezultaty nie są zadowalające. Pomimo faktu, że 427 jest w stanie skutecznie wyleczyć inne nowotwory, w tym wypadku 427 przyspiesza wzrost komórek zarówno rakowych, jak i ludzkich. Pacjenci zostali zneutralizowani, ze względu na niebezpieczne zbliżenie się do masy krytycznej. Wniosek o przekroczenie masy krytycznej jest aktualnie rozparzany.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported