SCP-254
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-254

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-254 należy przechowywać w standardowej szafce magazynowej, gdy nie jest używany. W czasie przechowywania należy go położyć wierzchem do dołu na podłodze szafki i zabezpieczyć pasami, aby zapobiec przypadkowej manifestacji. O użycie SCP-254 może wnioskować każdy kierownik działu i musi być ono zatwierdzone przez co najmniej dwóch (2) pracowników poziomu 3. SCP-254 nie może być używany w sposób, który spowoduje kontakt SCP-254-1 z innymi obiektami SCP stwarzającymi zagrożenie zarażenia memetycznego. W żadnym wypadku SCP-254 nie może być aktywny w jednym dziale lub obszarze dłużej niż dwadzieścia sześć (26) dni. Ponowne użycie jest dozwolone tylko wtedy, gdy w danym obszarze przeprowadzono pełną rotację personelu (tzn. nie ma pracowników, którzy mieli wcześniej kontakt z SCP-254).

Opis: SCP-254 to prostokątna, drewniana tabliczka o wymiarach 22 cm x 30 cm i wadze ok. 1,5 kg. Z przodu tabliczki znajduje się pusty, mosiężny zatrzask na zdjęcie oraz metalowa tabliczka z czarnym tłem i złotym napisem "Pracownik Miesiąca". Do tylnej części tabliczki przymocowany jest standardowy uchwyt do zawieszania tabliczki.

SCP-254 został odkryty w gruzach stacji benzynowej Texaco w ██████, w stanie Kansas, w dniu ██.██.195█. Agent Fundacji zabezpieczył SCP-254 po stwierdzeniu, że nie został on uszkodzony w wyniku eksplozji, która zrównała stację z ziemią i spowodowała śmierć █ pracowników i ██ cywilów.

Gdy SCP-254 zostanie powieszony na ścianie w miejscu pracy 4 lub więcej osób, SCP-254-1 pojawi się wkrótce potem. SCP-254-1 pojawi się pod koniec następnej przewidzianej przerwy lub na początku kolejnej zmiany roboczej. SCP-254-1 jest istotą ludzką o zmiennej płci, wieku, rasie, nazwisku i wyglądzie, zdolną do manipulowania przedmiotami w sposób podobny do normalnego człowieka o przeciętnej sile i koordynacji. SCP-254-1 przyjmuje wygląd i osobowość wzorcowego pracownika, w oparciu o konsensus memetyczny w danym obszarze. Po ustaleniu wyglądu SCP-254-1, jego fotografia w formacie 8 x 10 wypełnia puste miejsce na zdjęcia i nie zmienia się, dopóki SCP-254 nie zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji. W dolnej części zdjęcia znajduje się wydrukowane przypuszczalne imię SCP-254-1. Zdjęcie nie może być usunięte z zatrzasków w żaden znany sposób, ale może być podarte lub rozerwane. Uczynienie tego w sposób agresywny lub celowy powoduje gwałtowną reakcję SCP-254-1 (patrz załączone nagranie SCP-254-a: [DANE USUNIĘTE] incydent ██/██/████).

Niezależnie od wyglądu, SCP-254-1 zawsze zachowuje pogodne usposobienie. SCP-254-1 jest w stanie prowadzić rozmowy na temat pogody, ruchu ulicznego, programów telewizyjnych z poprzedniego wieczoru, sportu i innych podobnych tematów, chociaż SCP-254-1 nigdy nie porusza tematów, o których obecne osoby nie mają pojęcia. Personel przydzielony do pracy na obszarze, gdzie SCP-254 jest w użyciu, nie wydaje się być zaniepokojony bezcielesną naturą SCP-254-1 lub jego nagłym pojawieniem się, twierdząc, że SCP-254-1 "pracuje tutaj". Ze względu na niechęć lokalnego personelu do usunięcia tabliczki lub niemożność zapamiętania jej demontażu, usuwanie obiektu jest planowane i wykonywane przez personel spoza terenu placówki.

SCP-254-1 jest w stanie szybko i sprawnie wykonywać proste zadania. W przypadku zadań wymagających specjalistycznego przeszkolenia, mimo że SCP-254-1 nie posiada wymaganej wiedzy, podejmie się ich z typowym dla siebie dobrym nastawieniem, ale wykona je tak dobrze, jak można by oczekiwać od przeciętnej osoby. SCP-254-1 będzie kontynuował pracę jako wzorowy pracownik przez okres od 28 do 46 dni roboczych, zwykle kończący się z końcem miesiąca kalendarzowego. Jeżeli SCP-254 zostanie umieszczony w miejscu pracy na kilka dni przed końcem danego miesiąca kalendarzowego, SCP-254-1 będzie działał jako efektywny pracownik do końca kolejnego miesiąca, chociaż ze względu na niebezpieczeństwa związane ze zmianą konsensusu memetycznego, nie jest dozwolone używanie SCP-254 przez okres dłuższy niż 26 dni.

Po upływie "miesiąca", jeżeli SCP-254 nie zostanie usunięty, wydajność SCP-254-1 zacznie się pogarszać, zaczynając od nieprzyjaznego nastawienia i zapominalstwa. Jeśli SCP-254 nie zostanie usunięty, SCP-254-1 będzie stawał się coraz gorszym pracownikiem, aż do "zwolnienia". Zwolnienie może być wyrażone przez usunięcie SCP-254 ze ściany lub przez poinformowanie SCP-254-1 o jego odejściu. Jeśli SCP-254-1 zostanie zwolniony w ciągu około 20 dni od początku spadku wydajności, SCP-254-1 po prostu opuszcza obszar i znika. Jeżeli po tym czasie SCP-254-1 przestanie być zatrudniany, będzie aktywnie sabotował teren pracy w najbardziej destrukcyjny sposób, stwarzając poważne zagrożenie dla personelu znajdującego się w pobliżu.

I całego ŚWIATA, ludzie. Pracujemy tutaj z SCP i jeśli odpowiednie ustalenia dotyczące usunięcia nie zostaną podjęte przez ochronę poza terenem zakładu i udokumentowane przez ochronę na miejscu, pracownik, który dopuścił się wykroczenia, straci pracę lub jeszcze gorzej. -O5-█

Dodatek: W następstwie incydentu 254-0210g, wszystkie testy na SCP-254-1 trwające dłużej niż 26 dni muszą być przeprowadzane w oddzielnym miejscu, w którym nie ma innych obiektów SCP. BEZ WYJĄTKÓW. -O5-█

Audio Log 254-a13:

Dr █████: "Tu doktor [USUNIĘTO]. Jest to eksperyment #13 na SCP-254. Używam standardowego śrubokrętu, aby spróbować usunąć mosiężną złączkę z SCP-254."

[15 sekund odgłosów pracy narzędzi.]

"Wygląda na to, że te śruby są przymocowane w inny sposób niż zwykle. Być może klejem lub czymś innym."

SCP-254-1 (w tej iteracji posługujący się imieniem "Gus"): "Czy chciałby pan, żebym przyniósł trochę rozpuszczalnika?"

Dr █████: "Nie, dziękuję, Gus, nie trzeba. Czy mógłbyś mi podać ten nożyk do papieru? Spróbuję wyciąć to zdjęcie."

Gus: "Naprawdę? Dlaczego miałbyś to robić? Uważam, że ta tabliczka wygląda świetnie tam, gdzie jest."

Dr █████: "No już. To nie jest obraza dla Ciebie, Gus, jesteś świetnym pracownikiem. To jest eksperyment."

Gus: "Dobra, doktorze, ufam ci."

[Słychać lekki odgłos rozdzierania papieru].

Gus: "Co robisz, doktorku? Czy mógłbyś tego nie robić?"

Dr █████: "Jeszcze tylko chwi-"

[Dźwięk tych dwóch osób urywa się i słychać 5 mocnych uderzeń - prawdopodobnie SCP-254-1 uderza głową dr. █████ o stół. Następnie słychać mokry dźwięk, gdy nóż do cięcia pudełek jest [DANE USUNIĘTO].

-koniec taśmy-

Log Eksperymentu 254-b:Testowanie wydłużonego okresu zatrudnienia SCP-254-1 jako dozorcy w Sektorze-██.

Dzień 26: Osiągnięto koniec standardowego okresu zatrudnienia. Wydajność SCP-254-1 nadal spełnia wysokie standardy.

Dzień 32: Zauważono pierwsze oznaki pogorszenia wydajności. SCP-254-1 zostawia brudną szmatę na biurku asystenta ds. badań █████. Przeprasza, gdy szmata zostaje zauważona i oddana.

Dzień 34: SCP-254-1 myje podłogę w Sektorze-███, kiedy spieszący się technik potyka się o wiadro z roztworem środka czyszczącego. SCP-254-1 zostaje nagrany przeklinając technika.

Dzień 35: Koniec miesiąca kalendarzowego. SCP-254-1 opisany jako "ponury" przez pracującego do późna badacza. Kuchnia w Sektorze-███ nie została posprzątana, kawa została rozlana wokół pojemnika na śmieci dr. █████.

Dzień 39: SCP-254-1 nie oddaje środków czyszczących do szafki woźnego. Omal nie doszło do katastrofy, gdy zaburzony psychicznie obiekt testowy (patrz Dziennik eksperymentu [USUNIĘTO]) znalazł w łazience butelkę środka czyszczącego na bazie amoniaku. SCP-254-1 otrzymuje naganę za nieostrożność. Inny dozorca █████ ███████ zaobserwowany podczas słownej sprzeczki z SCP-254-1; obie strony nie są pewne co do przyczyny kłótni.

Dzień 43: Ponownie zaobserwowano, że SCP-254-1 jest najwyraźniej pijany podczas pracy. Sprzątanie staje się wyraźnie bardziej nieregularne.

Dzień 48: W Sektorze-███ włącza się alarm przeciwpożarowy. Fałszywy alarm. Markery atramentowe nie wskazują sprawcy, ale SCP-254-1 był widziany w pobliżu uruchomionego alarmu kilka minut przed zdarzeniem. Nagranie z monitoringu jest niedostępne z powodu niezidentyfikowanego obiektu zasłaniającego widok z kamery na korytarz.

Dzień 56: Dr ████ gani SCP-254-1 za wynoszenie łatwo psujących się rzeczy z laboratoryjnej lodówki i niszczenie niezastąpionych dzienników eksperymentów. SCP-254-1 nazywa dr. ████ [USUNIĘTO] i grozi [USUNIĘTO]. Wezwano ochronę.

Dzień 58: Znaleziono nóż kuchenny wbity głęboko w tablicę naukową dr. ████. Zamknięty sejf na dokumenty dr. ████ został otwarty i przeszukany. Przy drzwiach do biura dr. ████ postawiono strażnika. SCP-254-1 i █████ ███████ zostali nagrani, jak kłócą się podniesionymi głosami w pomieszczeniu dla personelu.

Dzień 59: Woźny █████ ███████ zgłasza się do pracy, ale nie zgłasza się do swojego przełożonego. Został on przypadkowo znaleziony kilka godzin później; uwięziony w chłodni przy sali autopsji [USUNIĘTO], dotknięty groźną hipotermią. Strażnik pełniący służbę w gabinecie doktora ████ obezwładniony uderzeniem w głowę; prosta figura ludzka utworzona z głowy mopa wbitej w złamany trzonek od mopa, wbita w fotel przy biurku doktora ████. SCP-254-1 nigdzie nie został znaleziony.

Dzień 60: Na prośbę Dr. ████ i za zgodą [DANE USUNIĘTO], SCP-254 zostaje usunięty ze ściany. SCP-254-1 opuszcza budynek i znika.

Dzień 61: SCP-254-1 uchwycony na kamerze w Sektorze-███ późną nocą. Awaria zasilania i liczne awarie systemów zapasowych powodując ██ przełamań zabezpieczeń, co skutkuje ██ bezpośrednimi ofiarami i ██ dalszymi stratami w wyniku sterylizacji ogniska SCP-███ (patrz Raport o incydencie 254-0210g).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported