SCP-256
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-256

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-256 znajduje się w sześciennej komorze o boku 3 m (10 stóp), ze ścianami o grubości 1 m (3 stóp), składającymi się z mieszaniny cegieł i gumowanych powłok, z dwoma przewodzącymi prętami wystającymi 18 cm (7 cali) ze ścian po obu stronach wejścia. Wejście do komory ograniczone jest dźwiękoszczelną śluzą wentylacyjną. Komora ma być stale nadzorowana przez urządzenie EMR i kamerę wideo. Wejście i nadzór jest ograniczony tylko do autoryzowanego personelu, który przeszedł chirurgiczną adaptację, aby oprzeć się efektom SCP-256. Lista upoważnionego personelu znajduje się w dokumencie SCP-256b. Personel spoza tej listy może wejść do pomieszczenia, jeżeli posiada poziom upoważnienia 3 lub wyższego, ale musi nosić słuchawki z redukcją dźwięku. Cały personel musi być pozbawiony wszelkiej elektroniki, metali żelaznych i materiałów przewodzących. Muszą oni również nosić specjalnie zaprojektowany kombinezon izolacyjny i przekierowujący (HAZMAT-ELEC), który musi zostać przetestowany przed założeniem, przed wejściem i po wyjściu przy użyciu odpowiedniego ładunku. Paralizator jest dostarczany i jest wystarczająco wysoko naładowany do użytku testowego. Jedynym dozwolonym zapisem, poza urządzeniem EMR, jest zapis ręczny. Standardowy papier biurowy SCP jest odpowiedni, ale narzędzia do pisania muszą być nieprzewodzące. Kredki są zawsze dostępne do dyspozycji.

Opis: Przeniesiony do Ośrodka 76 dnia 03.02.2007. SCP-256 jest podobny do maszyny do pisania pod większością szczegółów, z wyjątkiem tego, że klawisze są zamocowane na stałe, a nie połączone z dźwigniami, a zamiast pałąka i większości maszynerii, która powinna być obecna, na obu końcach stoją dwa wklęsłe miedziane dyski, skierowane do wewnątrz, oddalone od siebie o 38 cm (15 cali). Choć niewidoczne gołym okiem, odczyty EM wykazują, że pomiędzy miedzianymi tarczami przepływa znaczny ładunek elektryczny bez jakiegokolwiek medium przewodzącego. Jeśli do komory zostanie wniesiony którykolwiek z niepożądanych przedmiotów, prąd ten wzrasta zarówno pod względem amplitudy, jak i napięcia, aż w końcu powstaje łuk elektryczny i uderza w dany przedmiot. Jest to również powód, dla którego w konstrukcji komory nie użyto zbrojonego betonu, ponieważ pręty zbrojeniowe wydają się oddziaływać na artefakt. Nie wiadomo skąd pochodzi dodatkowa energia, ani nawet początkowy prąd, gdyż wydaje się, że w SCP-256 nie ma żadnego źródła generującego energię. Jeśli w jakimkolwiek momencie prąd ten będzie oscylował powyżej średniej wartości szczytowej 26% na monitorze EMR, wszyscy nieautoryzowani pracownicy, niezależnie od poziomu uprawnień, muszą natychmiast ewakuować się z komory. Ci, którzy się nie podporządkują, zostaną natychmiast podani terminacji, bez względu na poziom uprawnień.

Po więcej informacji, zobacz plik 256b.

>Otwórz plik 256b

Wyświetlanie listy autoryzacji

Agent 76-8947
Agent 76-3465
Agent 76-2456
Agent 76-8638
Agent 76-4634
Naukowiec 76-2464
Naukowiec 76-4363
Naukowiec 76-6521
Naukowiec 76-3215
[ZASTRZERZONE]
[ZASTRZERZONE]
[ZASTRZERZONE]
Dowództwo bazy 0776-0103 *Nie żyje*

>Dostęp do pliku 256b SysAdminOverride 4498

Wdrożenie zmiany administratora systemu spowoduje uruchomienie protokołu bezpieczeństwa 289:

Ochrona zostanie powiadomiona o twoim wymuszeniu i wysłana, aby cię przechwycić. Terminacja rozpocznie się w ciągu 24 godzin, chyba że zostanie zatwierdzona lub uchylona przez aktywne dowództwo.

Kontynuuj? T/N

>T

Potwierdź kod bezpieczeństwa.

>SysAdmin 76-4498

Potwierdzono unieważniony dostęp. Dowództwo bazy 0776-1389 nie autoryzowało. Włączone odliczanie 24-godzinne.

>Otwórz plik 256b

Wyświetlanie listy autoryzacji

Agent 76-8947
Agent 76-3465
Agent 76-2456
Agent 76-8638
Agent 76-4634
Naukowiec 76-2464
Naukowiec 76-4363
Naukowiec 76-6521
Naukowiec 76-3215
Mary-Ann Waters *Cywil*
Robert Waters *Cywil*
James Turtle *Cywil*
Dowództwo bazy 0776-0103 *Nie żyje*

>Dostęp do zapisu Mary-Ann Waters

Mary-Ann Waters. Dane życiowe w pliku MAW_1.
Podejrzana matka SCP-256

Nie korzystałeś z tego terminalu od trzech minut. Czy potrzebujesz pomocy?

>N

Przyjęto

>Dostęp do zapisu Robert Waters

Robert Waters. Dane życiowe w pliku ROW_1.
Podejrzany ojciec SCP-256

>Dostęp do zapisu James Turtle

James Turtle. Dane życiowe w pliku JAT_1
Odkrył SCP-256. Twierdzi, że jest romantycznie powiązany z obiektem.

>Aktywacja alarmu bezpieczeństwa 58B Zmiana SysAdmin 76-4498

Aktywowano alarm bezpieczeństwa. Ochrona wysłana.

>Dostęp 256c

Odmowa dostępu. Plik przeznaczony dla dowództwa lub wyższej.

> Dostęp 256c Zastąpić SysAdmin 76-4498

Od: HR_76-5974
Do: Dowództwo bazy 76-1389

Pozwolę sobie oficjalnie pogratulować panu awansu, generale Trent. To smutne, smutne, co stało się z pańskim poprzednikiem, ale taka jest kolej rzeczy, gdy pracuje się dla Fundacji. Niezależnie od tego, zajrzałem do różnych tajnych plików, które generał Gerhart trzymał pod kluczem z waszymi kodami dostępu, i dowiedziałem się kilku naprawdę zaskakujących rzeczy na temat SCP-256.

Po pierwsze, lista autoryzowanego personelu nie jest w żaden sposób przystosowana chirurgicznie. W rzeczywistości, wielu z nich nigdy nie przeszło niczego poważniejszego niż obowiązkowe badania fizyczne. A cywile, tsk tsk. Nawet nie rozumiem, dlaczego generał Gerhart pozwolił im dowiedzieć się o bazie. Wysłano agentów zabezpieczających, żeby sprawdzili, jak daleko posunęła się ich psychoza i ile wiedzą, ale z tego, co znalazłem w aktach osobowych zmarłego generała, wynika, że był on przekonany, że to jakiś szpital.

Po drugie, jak można się domyślić z notatek cywilów i ściśle tajnych rękopisów, "autoryzowany personel" zdawał się wierzyć dość mocno, że SCP-256 był kiedyś młodym człowiekiem o imieniu Elizabeth Waters i został w jakiś sposób uwięziony w artefakcie. Nawet generał był o tym przekonany, a sam fakt, że dowództwo bazy zostało skompromitowane przez urojenia tego obiektu, sprawia, że martwię się o całą placówkę. Cały personel znajdujący się na liście "autoryzowanych" został objęty nadzorem. Nie wiadomo, jak daleko sięga kontrola obiektu nad nimi, a ja osobiście sprawdzę wszystkie inne środki bezpieczeństwa SCP wprowadzone w imieniu generała Gerharta.

Po trzecie, istnieją informacje na temat artefaktu, które nie zostały udostępnione w raporcie. Po pierwsze, wariancja na EMR jest niezwykle podobna do oscyloskopowego odbioru ludzkiego głosu. Najwyraźniej, gdy SCP-256 zaczyna wariancję, w jakiś sposób zaczyna produkować dźwięk. Po drugie, skompromitowany personel zapisał w rękopisach, że urojenia twierdzą, iż odczuwają ból, gdy zbliża się do nich metal. Po wprowadzeniu do pomieszczenia rejestratora audio, dotknięci agenci zauważyli, że urojenia ustały na kilka dni, a kiedy zostały wznowione, stwierdzili, że prawie "zabiło" to artefakt.

Nie muszę dodawać, że nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć tym pogłoskom ze względu na ograniczenia bezpieczeństwa SCP-256, ale nie wierzę w nie. Mówiąc wprost, generale, to było tuszowanie sprawy. Zalecam natychmiastowe postępowanie dyscyplinarne wobec całego zaangażowanego personelu. W odniesieniu do SCP-256, zalecam badania nad produkcją energii. Tak długo, jak personel badawczy będzie przestrzegał procedur blokowania dźwięków, możliwe jest ograniczenie skażenia słuchowego. Nie odnotowano spadku mocy, gdy "mała dziewczynka" "prawie umarła", a więcej materiału przewodzącego może posłużyć do trwałego stłumienia zagrożenia ze strony artefaktu.

Jednakże, zgodnie z waszą nową polityką i zaawansowanym harmonogramem niszczenia podlegających zniszczeniu podmiotów SCP, zaplanowałem zniszczenie tego obiektu na 15 stycznia 2008 roku.
Wasz czujny oficer;
Edward Berstrom.

Nie korzystałeś z tego terminalu od trzech minut. Czy potrzebujesz pomocy?

>N

Czy czarny księżyc wyje?

>Nie. Szybki brązowy lis przeskakuje leniwego psa.

Hasło potwierdzone.

>data

Pon Sty 14 2008

>Odliczanie pytań.

Odliczanie do terminacji dla SysAdmin 76-4498: 23:16:26

>Pytanie o lokalizację dowództwa bazy 76-1389 Zastąpić SysAdmin 76-4498

Dowódca bazy 76-1389 jest obecnie w swoim biurze.

>Aktywacja alarmu bezpieczeństwa 136c Zastąpić SysAdmin 76-4498

Alarm bezpieczeństwa aktywowany. Ochrona wysłana.

*Generalny alarm sieciowy*
Ostrzeżenie, SysAdmin 76-4498 może fałszować alarmy, aby odwrócić uwagę ochrony. Cały personel powinien natychmiast zgłosić zauważenie.

Nie korzystałeś z tego terminalu od trzech minut. Czy potrzebujesz pomocy?

Nie korzystałeś z tego terminalu od dziesięciu minut. Czy potrzebujesz pomocy?

Nie korzystałeś z tego terminalu od godziny. Czy potrzebujesz pomocy?

Nie korzystałeś z tego terminalu od dwóch godzin. Czy potrzebujesz pomocy?

*General Network Alert*
Ostrzeżenie, SysAdmin 76-4498 ma zostać zlikwidowany na miejscu. SysAdmin jest uzbrojony i niebezpieczny.

Nie korzystałeś z tego terminalu od trzech godzin. Czy potrzebujesz pomocy?

*Generalny alarm sieciowy*
Uwaga, rozpoczęto blokadę Ośrodka 76. Wszystkie pomieszczenia SCP zabezpieczone.

*Generalny alarm sieciowy*
Cały personel poziomu 1 i 2 ma udać się bezpośrednio do wyznaczonych punktów ochrony przed przełamaniem zabezpieczeń i uzbroić się. Postępować zgodnie z instrukcjami personelu poziomu 3.

*Generalny alarm sieciowy*
Wykryto eksplozję w biurze zasobów ludzkich. Ochrona została wysłana.

Nie korzystałeś z tego terminalu od czterech godzin. Czy potrzebujesz pomocy?

Unieważnienie protokołu: Protokół 289 został tymczasowo zawieszony przez:
Dowództwo bazy *1-0001

Nie korzystałeś z tego terminalu od pięciu godzin. Czy potrzebujesz pomocy?

*Generalny alarm sieciowy*
Dowództwo bazy 76-1389 zostało zwolnione przez dowództwo bazy *1-0001.
Kody dostępu są teraz zawieszone.

*Generalny alarm sieciowy*
Blokada Ośrodka 76 anulowana. Rozpocząć proces rekultywacji i aktualizacji SCP.

*Generalny alarm sieciowy*
Sprawdzenie broni w wyznaczonym punkcie ochrony przed przełamaniem zabezpieczeń. Powróć do standardowych obowiązków.

*Generalny alarm sieciowy*
SysAdmin 76-4498 nie oczekuje już na terminacje.

Nie korzystałeś z tego terminalu od sześciu godzin. Czy potrzebujesz pomocy?

Unieważnienie protokołu: Protokół 289 został unieważniony. Autoryzacja
zatwierdzony.

Nie korzystałeś z tego terminala od siedmiu godzin. Czy potrzebujesz pomocy?

>wylogowanie

Czy czarny księżyc wyje?

>wylogowanie nadpisania dowództwa bazy *1-0001

Do widzenia, dyrektorze ██████████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported