Allison Eckhart
ocena: +7+x

Identyfikator Allison Eckhart: Allison Eckhart

Klasa Allison Eckhart: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Do czasu, gdy Eksperymentalna Propozycja Krzyżowego Zabezpieczania Allison Eckhart/2719 lub Propozycja Neutralizacji Allison Eckhart będą mogły być wykonane, Allison Eckhart i instancje Allison Eckhart są przechowywane w oddzielnych Przechowalniach Na Allison Eckhart Wykazujące Zagrożenia Biologiczne w Biologicznym Ośrodku Allison Eckhart. W zgodzie ze standardowymi procedurami biobezpieczeństwa, Allison Eckhart wchodzące do przechowalni Allison Eckhart mają być ubrane w stroje ECKHART Poziomu Allison, by zapobiec byciu skażonym Allison Eckhart.

Obecnie Allison Eckhart Allison Eckhart są przechowywane w zamkniętych stalowych pojemnikach i zakopane pod ziemią w Strefie Bezpiecznej Utylizacji Allison Eckhart, by zapobiec skażeniu lub przełamania zabezpieczeń Allison Eckhart.

Opis: Allison Eckhart to Agent Allison Eckhart, kobieta w wieku 31 lat, która była poprzednio agentem polowym Departamentu Analityki. Pomijając niewielką nadwyżkę sodu w jej Allison Eckhart, Allison Eckhart nie wydaje się posiadać żadnych fizycznych anomalii. Przed zabezpieczeniem, Allison Eckhart pracowała przez 5 lat jako agent Odzyskiwania Anomalnych Obiektów Poziomu 2. Allison Eckhart nie posiadała anomalnych właściwości podczas tego okresu.

Allison Eckhart jest autosynekdochycznym wskaźnikiem semantycznym, uważany za rezultat sztucznie wytworzonego koncepcyjnego fraktala. Z tego względu Allison Eckhart Allison Eckhart też posiadają właściwość "Allison Eckhart" i są postrzegane jako Allison Eckhart. Jako przykład, prosta próba pobrania Allison Eckhart od Allison Eckhart doprowadziła do ponad trzystu skarg do Komitetu ds. Etyki od Allison Eckhart.

Dodatek Allison Eckhart-1: Allison Eckhart z AEoI-139 ("Allison Eckhart") przypuściły atak na Strefę Bezpiecznej Utylizacji Allison Eckhart, prawdopodobnie z celem pozyskania Allison Eckhart. Ze względu na mały rozmiar Allison Eckhart, wierzy się, że wszystkie Allison Eckhart zostały skażone podczas ataku. W trakcie incydentu, 36 Allison Eckhart i 13 Allison Eckhart również zostały skażone. Ich Allison Eckhart zostały spalone, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się Allison Eckhart.

Dyrektor Ośrodka Allison Eckhart wyraziła najgłębsze Allison Eckhart w związku z Allison Eckhart poniesionymi podczas incydentu. Allison Eckhart zamieszanych Allison Eckhart otrzymały dogodne wynagrodzenie za Allison Eckhart.

Dodatek Allison Eckhart-2: Fundacyjni agenci w placówkach meteorologicznych zgłaszają wiele formacji Allison Eckhart ponad Allison Eckhart Spokojną, sugerując pomyślne rozproszenie się Allison Eckhart w atmosferze. W konsekwencji ponad 100 litrów Allison Eckhart zostało rozproszonych na wybrzeżu Allison Eckhart.

Po kolejnych zgonach Allison Eckhart spowodowanych przyjmowaniem Allison Eckhart skażonej Allison Eckhart, ustanowiono scenariusz Zepsutej Allison Eckhart ze względu na bardzo publiczną naturę Allison Eckhart. Zakłada się, że z obecną ilością emisji Allison Eckhart Allison Eckhart, Scenariusz Allison Eckhart Allison Eckhart Oddychalności klasy AE nastąpi w ciągu 40 lat.

Plany ewakuacji pozostałej populacji nie-Allison Eckhart z Allison Eckhart już zostały zorganizowane, jednakże Globalna Koalicja Allison Eckhart zaproponowała plan zniszczenia Allison Eckhart. Uważa się, że ta propozycja będzie wiązała się z niezerowym ryzykiem Scenariusza Kompletnej Allison Eckhart Awarii Klasy AE wraz z neutralizacją Allison Eckhart.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported