SCP-258
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-258

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot powinien być przechowywany w standardowym sejfie z zamkiem na kartę magnetyczną, do którego dostęp można uzyskać jedynie po uzyskaniu zgody od kierownika Ośrodka 15. Obiekt powinien być przechowywany w zbiorniku o wymiarach 2m x 2m, który powinien być opróżniany dwa razy w tygodniu przez zatwierdzony personel klasy D. Cały personel mający styczność z podmiotem powinien być zmieniany nie mniej niż dwa razy w miesiącu. Podczas gdy stosowanie obiektu nie jest w żaden sposób bezpośrednio szkodliwe, wszyscy, którzy z niego korzystali, wyrazili chęć, aby zrobić to ponownie, od żarliwych do gwałtownych ekspresji. Cały personel wchodzący w interakcję z podmiotem ma być badany pod kątem leżącej u podstaw niestabilności psychicznej.

Po Incydencie 258-1 personel sprzątający powinien, na czas interakcji z obiektem, otrzymać lekkie kombinezony hazmat.

Opis: Podmiot został pozyskany ██████████, Stan Maine po tym, jak rodzice miejscowych uczniów zgłosili, że historie o "smutnej, łkającej żabie", którą ich dzieci rozprzestrzeniały, były prawdziwe. Agent F███ potwierdził charakter podmiotu, a personel Fundacji zastąpił go repliką bez incydentu.

Obiekt wydaje się być prostym odbijającym się jeźdźcem na placu zabaw, pozornie zaprojektowanym tak, aby pasował do dzieci w wieku szkolnym i ukształtowanym jak stylizowana zielona żaba z obrotowymi uchwytami po obu stronach głowy. Podmiot ma mlecznobiałe oczy, z czymś, co przypomina strumienie białej farby spływające po jego twarzy, jak gdyby płakał. Podejmowano liczne próby usunięcia tej substancji z SCP-258; zielona farba odchodzi przy użyciu normalnych technik usuwania farby, ale biała substancja, zwana dalej SCP-258-1, nie; blednie ona tylko z czasem. Zaobserwowano, że zależy od różnych czynników, w tym od długości wykorzystywanego czasu i stopnia "odciążenia emocjonalnego".

Obiekt wydaje się stale "płakać" strumieniami SCP-258-1, w stałym tempie około 0,12 litra na godzinę. Gdy tester usiądzie na podmiocie, chwyci się za uchwyty i zacznie kołysać się tam i z powrotem, doniesie, że ogarnia go uczucie spokoju i zadowolenia; "oczy" przedmiotu zaczynają wtedy przeciekać SCP-258-1 w przyspieszonym tempie, w stosunku do wpływu, jaki ma on na stan umysłu użytkownika. Chociaż substancja ta nie może być usunięta z obiektu po opróżnieniu siedziska, podczas używania pozostaje w formie płynnej i będzie kapać z obiektu na ziemię. Późniejsze badanie tej cieczy wykazało, iż jest to mieszanina zwykłej białej farby, ludzkich łez i wydzielin skórnych amerykańskiej żaby byczej. Sposób, w jaki podmiot generuje SCP-258-1, nie jest znany. Bezpośredni efekt obiektu utrzymuje się tylko tak długo, jak długo dana osoba użytkuje obiekt, chociaż kilka osób cierpiących na objawy przewlekłej depresji zgłosiło trwały pozytywny efekt, wynikający z pewnego "odciążenia", który uzyskała podczas jazdy na podmiocie.

Powtarzające się stosowanie obiektu przez testera okazało się być lekko uzależniające, a agent W████████ musiał być powstrzymywany i uderzony przed odzyskaniem samokontroli. Wyniki zezwolenia niestabilnym psychicznie osobom na dostęp do podmiotu nie są znane, oczekują na dalsze badania. Prawdopodobne jest, iż każda osoba cierpiąca na poważne objawy depresyjne spowodowałaby, że SCP-258 produkowałby niekontrolowane ilości SCP-258-1.

Dodatek 258-1: Po popełnieniu przez D-3354 samobójstwa w następstwie powtarzających się styczności jego skóry z SCP-258-1, bezpośrednie skutki kontaktu z substancją zostały ponownie przetestowane. Ciągły kontakt skóry z płynem wydaje się przenosić niektóre z emocji tłumionych podczas stosowania obiektu. Poprzedni tester został ponownie zbadany, ujawniając, że odzyskuje zdrowie po [USUNIĘTO].

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported