SCP-259
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-259

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Pojedyncza kopia programu komputerowego zdolnego do wytworzenia podmiotu ma być przechowywana na dysku kompaktowym w sejfie wysokiego bezpieczeństwa w Ośrodku 25. Z racji, że dyski zawierające obiekt są zazwyczaj niszczone podczas eksperymentów, można wykonać dodatkowe kopie w celu przeprowadzenia autoryzowanych eksperymentów.

Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-10 pozostaje w gotowości, by zebrać i zneutralizować wszelkie kopie podmiotu znalezione poza Fundacją. Nieautoryzowane nośniki zawierające obiekt lub środki do jego produkcji muszą zostać natychmiast zniszczone.

Opis: SCP-259 jest fraktalnym obrazem znanym jako "Spirala Weisenglassa". Wyrenderowany podmiot działa jak most Einsteina-Rosena, otwierając portal do nieznanej lokalizacji. Miejsca, do których uzyskano dostęp, wydają się różnić w zależności od wielkości i orientacji renderowanego obrazu. Zostały one skatalogowane:

  • Obszar wypełniony przegrzaną plazmą (szacunkowa temperatura 20.000.000 Kelvinów). Zobacz: Incydent K-259-1.
  • Obszar wypełniony jadowitymi karaluchami (gatunek nieznany; waga około 2 kg). Zobacz: Incydent K-259-2.
  • Daleka przestrzeń kosmiczna, szacowana na [ZMIENIONO] km od czarnej dziury. Zobacz: Doświadczenie X-259-2.
  • Obszar prawdopodobnie odpowiadający wymiarowi otwartemu przez SCP-███. Zobacz: Eksperyment X-259-3.

Fundacyjni matematycy pracują nad ustaleniem, dlaczego ten konkretny fraktal ma anomalne właściwości i czy istnieją inne podobne anomalne obrazy. Z rozkazu Rady O5, każde renderowanie obrazów związane z eksperymentami nad SCP-259 musi mieć miejsce co najmniej ████ m od obszarów zamieszkałych.

Po incydencie K-259-1 skonfiskowano 41 kopii płyty CD zdolnej do wygenerowania podmiotu ze strony ██████.com i wydano publiczne ostrzeżenie, że płyta CD, oznaczona jako "100 Zabawnych Fraktali, które Możesz Wydrukować", zawiera złośliwy wirus, który zniszczy komputer użytkownika. ██████.com twierdziła, że uzyskała płyty ze sprzedaży w ramach bankructwa sprzedawcy, a Fundacja nie była w stanie odnaleźć oryginalnego producenta. Fakt, czy obiekt został przypadkowo wypuszczony na rynek lub rozprowadzony ze świadomością jego anomalnych właściwości, jest w trakcie dochodzenia.

Z incydentu K-259-2 jasno wynika, iż podmiot jest używany w złych zamiarach. Fundacja współpracuje z globalnymi siłami antyterrorystycznymi, by odzyskać obiekt od organizacji odpowiedzialnej za ten incydent.

Dodatek:

Incydent K-259-1 - Aula mieszkalna w Uniwersytecie ███████ została zniszczona przez eksplozję/ogień █/█/20██. Władzom wydawało się, że warunki w centrum zdarzenia przypominały detonację małego urządzenia opartego na fuzji. Studentka █████ ███████ została całkowicie odparowana, podobnie jak ███ innych, w tym kilka osób, które pozostawiły cienie odciśnięte na najbliższych stojących ścianach. Przesłuchanie ocalałych wykazało, że ███████ poszedł do swojego pokoju z płytą CD, którą niedawno zamówił na stronie ██████.com "100 Zabawnych Fraktali, które Możesz Wydrukować ", co doprowadziło do ostatecznego odkrycia programu zdolnego do renderowania SCP-259 na sprzedaż na stronie.

Incydent K-259-2 - █/██/201█: Obraz SCP-259, o wymiarach około 10 m x 10 m, pojawia się na ekranie Diamond Vision podczas meczu piłkarskiego na stadionie ███████, w ██████████, ███████. Około 60.000 osób uczestniczy w oglądaniu meczu. Osoby, które przeżyły, zgłosiły dużą okrągłą anomalię, która pojawiła się przed obrazem i jadowite karaluchy, które "wylały się" z niej i atakują każdego, kogo dosięgną. Około █████ ofiar. Uznane za samozabezpieczające się zdarzenie, ponieważ owady nie są w stanie przeżyć więcej niż dwie godziny w ziemskiej atmosferze.

Karaluchy ważyły średnio 2 kg i nie odpowiadają żadnym znanym gatunkom lądowym; kilka żywych okazów zostało zebranych przez MFO Fundacji i zaklasyfikowanych jako SCP-████. Obecnie są one przetrzymywane w Ośrodku ███ w 35% środowisku tlenowym. Organizacja ███████ ████ przyznała się później do odpowiedzialności za udostępnienie obrazu. Masowo zastosowano preparaty amnezyjne niezbędne do częściowego stłumienia opinii publicznej o tym wydarzeniu.

Eksperyment X-259-1 — Zasilany bateryjnie komputer został ustawiony w niezamieszkałym obszarze Pustyni ██████ w celu wyrenderowania obrazu Spirali Weisenglassowej, ze zdalnymi kamerami i czujnikami ustawionymi do monitorowania wyników. Personel Fundacji obserwował wydarzenie z bezpiecznej odległości. Po wyrenderowaniu obrazu, przed komputerem pojawił się okrągły obszar o średnicy około 1 m, emitujący oślepiające białe światło, poprzedzający kulę przegrzanej plazmy. Plazma rozproszyła się po rozszerzeniu na obszarze ███ metrów sześciennych. Biorąc pod uwagę margines błędu spowodowany przez wystąpienie wydarzenia w budynku podczas Incydentu K-259-1, jest to zgodne z zaobserwowanymi uszkodzeniami.

Dr ███████ uważa za interesujące to, że SCP-259 działał bez bezpośredniej obserwacji człowieka.

Eksperyment X-259-2 — Eksperyment X-259-1 został odtworzony, wyjątkiem było podwojenie wielkości renderowanego fraktalu. Po wyrenderowaniu zdjęcia pojawił się czarny portal o średnicy około 3 m i cała materia w obrębie ███ m została do niego wciągnięta. Jest to zgodne z niewyjaśnionym incydentem w ███████, ████, gdzie budynek mieszkalny został opisany przez obserwatorów jako implodujący i znikający, pozostawiając otwór głęboki na ███ m.

Eksperyment X-259-3 - Wyrenderowanie odwróconej wersji SCP-259. [USUNIĘTO] i obszar poddany kwarantannie do czasu zabezpieczenia wielu instancji SCP-███.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported