SCP-2599
ocena: +4+x

Identyfikator podmiot: SCP-2599

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-2599 należy zabezpieczyć w standardowej celi dla humanoidów w Ośrodku 188, w skrzydle Delta. Personel mający do czynienia z SCP-2599 nie jest upoważniony do rozmów z nim, poza czasem testów.

Instrukcje przekazywane SCP-2599 muszą być podawane w formie sugestii, ponieważ nie uaktywnia to żadnych z anomalnych zdolności SCP-2599. Bezpośrednie rozkazy nie mogą być wydawane w warunkach innych niż testowe.

W celu utrzymania dyscypliny, należy raz w tygodniu rozkazać SCP-2599, żeby zapomniał część wspomnień związanych z czasem, który spędził z Fundacją. Rozkaz powinien zawierać sprecyzowany okres czasu, dłuższy niż czas jaki SCP-2599 uważa, że jest przetrzymywany, aby uniknąć drugorzędnego efektu anomalnego.

Wszystkie testy związane z SCP-2599, z powodów bezpieczeństwa, muszą być przeprowadzane przy użyciu jednokierunkowego systemu PE. Personel nie jest już upoważniony do wytwarzania anomalnych efektów przy użyciu SCP-2599 bez uzyskania pozwolenia od aktualnego nadzorcy SCP-2599 oraz dyrektora ośrodka.

Opis: SCP-2599 jest czternastoletnią dziewczynką koreańskiego pochodzenia, wcześniej znaną pod imieniem Zena Cho. Istnieją dwa rodzaje anomalnych cech SCP-2599.

Najważniejszą cechą SCP-2599 jest psychologiczny nakaz, który sprawia, że jest niezdolny sprzeciwić się wydanym mu rozkazom. Cecha objawia się jedynie wówczas, gdy SCP-2599 wierzy, że zostało mu wydane polecenie. Jeżeli sądzi inaczej, nie będzie zmuszony do wykonywania go.

Nie znane są żadne ograniczenia owego efektu, a SCP-2599 wykonywał wszystkie wydane mu rozkazy, wliczając w to samookaleczenia, stosowanie przemocy wobec innych oraz inne społecznie nieakceptowalne czynności. SCP-2599 posiada wynik 0 na Skali Oporu Psychicznego, co jest obecnie najniższym zanotowanym wynikiem.

Drugą anomalną cechą SCP-2599 jest niezdolność do pełnego wykonania polecenia. Efekt ten sprawia, że podmiot wypełnia większość aspektów wydanego rozkazu, nie jest jednak w stanie wykonać wszystkich jego elementów.

Rygorystyczne testy wykazały, że efekt ten jest mimowolny, i nie powstaje w wyniku buntu lub niezadowolenia podmiotu z poleceń. SCP-2599 nie jest w stanie wykonać całkowicie poleceń, nawet gdy sobie tego życzy, z powodu skutków drugiej umiejętności. Po otrzymaniu danego polecenia i wykonaniu go nie potrafi zrobić tego ponownie. Efekt ten da się zniwelować poprzez wydanie podmiotowi kolejnego polecenia.

Druga umiejętność SCP-2599 sprawia, że podmiot może wywoływać anomalne efekty, choć tylko po otrzymaniu jasnego polecenia, by to zrobić. Wyniki testów załączone zostały w dokumencie 2599-Alfa.

Dokument 2599-Alfa: Znajdują się tu logi z kolejnych eksperymentów związanych z SCP-2599. Personel prowadzący testy na SCP-2599 powinien przed edytowaniem tego dokumentu skontaktować się z dr Wensley, w celu dodania kolejnych opisów eksperymentów. Używanie SCP-894 na personelu klasy D zostało zaaprobowane, jako sposób na unikanie niechcianego aktywowania efektów SCP-2599. Do każdego kolejnego testu z użyciem anomalii potrzebna jest osobna zgoda.

Polecenie: SCP-2599 zostają pokazane trzy klocki, otrzymuje rozkaz podniesienia ich.
Wynik: SCP-2599 podnosi dwa klocki, jest skonfundowany, dlaczego nie jest w stanie podnieść ostatniego. W efekcie rozkazu podniesienia klocka, unosi go do połowy wysokości, której uniósł poprzednie klocki, po czym go upuszcza.

Polecenie: SCP-2599 otrzymuje ćwierćdolarówkę USA, po czym zostaje mu wydane polecenie podrzucenia monety tak, by wylądowała na którejś ze stron.
Wynik: Moneta ląduje na krawędzi. Sytuacja powtarza się 24 razy, zanim dalsza kontynuacja testu nie zostaje odwołana.
Notatka: Gdy w teście jedynymi opcjami było ,,zalicz lub oblej”, SCP-2599 nie potrafił ,,oblać”. Zaczął wykonywać czynności tak, by były wystarczająco poprawne, by zdać. - dr. Wensley

Polecenie: SCP-2599 otrzymuje polecenie zagrania 24 Kaprysów Paganiniego bez otrzymania ani jednego fałszywego dźwięku. SCP-2599 nie posiada doświadczenia w graniu na skrzypcach.
Wynik: SCP-2599 z powodzeniem gra pierwsze pięć szóstych utworu, jednak nie jest w stanie zagrać ostatniej, szóstej części.
Notatka: Próbowaliśmy to już kilkukrotnie z innymi utworami i instrumentami. Za każdym razem SCP-2599 grał inną procentową część utworu. Podsumowując: nie ma tu żadnego wzorca. - dr. Wensley

Polecenie: SCP-2599 otrzymuje nóż, po czym zostaje mu wydane polecenie dźgnięcia D-28091 w serce i zabicia obiektu.
Wynik: SCP-2599 udaje się dźgnąć D-28091 w serce, jednak uderza w martwą strefę serca, powstałą w wyniku wcześniejszego zawału D- 28091, omijając ostrzem prawą komorę przedsionka poniżej martwicy.

Polecenie: SCP-2599 otrzymuje polecenie zmiany koloru papieru z białego na niebieski.
Wynik: SCP-2599 zmienia kolor na purpurowy po dotknięciu go palcem.
Notatka: Wciąż nie wiemy, w jaki sposób on to zrobił. Szybkoobrotowe kamery rejestrujące 200 milionów klatek na sekundę nie dały rady zarejestrować zmiany. Po prostu w chwili dotknięcia palcem papieru przez SCP-2599, ten zmienił kolor. Nawet on sam nie wie, jak to zrobił. -dr. Wensley.

Polecenie: SCP-2599 otrzymuje polecenie, by latać.
Wynik: SCP-2599 udaje się podskoczyć na wysokość pięciu metrów, jednak nie potrafi utrzymywać się w powietrzu. SCP-2599 doznaje obrażeń w wyniku upadku.

Polecenie: SCP-2599 otrzymuje polecenie wyleczenia swoich obrażeń powstałych w wyniku poprzedniego testu.
Wynik: SCP-2599 daje radę w pełni przywrócić funkcjonalność jednej nodze, nie potrafi jednak zrobić tego z drugą. Opisuje cały ten proces jako potworny.

Polecenie: SCP-2599 otrzymuje polecenie, by być szczęśliwszym.
Wynik: SCP-2599 doświadcza wzrostu poziomu dopaminy i serotoniny w organizmie na okres 10 sekund; po upływie tego czasu poziom obu substancji spada poniżej pierwotnego.

Polecenie: SCP-2599 otrzymuje polecenie zabicia D-248901, który chwilę przed wydaniem polecenia został postrzelony w głowę.
Wynik: SCP-2599 kładzie dłonie na głowie D-248901. Rana natychmiast zaczyna się goić. D-248901 po tym wydarzeniu znalazł się permanentnie w stanie wegetatywnym.

Log przesłuchania 2599-1: został przeprowadzony przez dr Alberta Wensley’a.

Dr Wensley: Dzień dobry, SCP-2599. Jak się dzisiaj czujesz?

SCP-2599: Czy mógłbyś zwracać się do mnie moim prawdziwym imieniem?

Dr Wensley: Obawiam się, że nie. Takie są panujące tu procedury.

SCP-2599: O-oh. Okej. Więc czuję się całkiem dobrze. Kiedy będę mogła pójść do domu?

Dr Wensley: Kiedy upewnimy się, że jesteś całkowicie zdrowa. Mam do ciebie kilka pytań.

SCP-2599: Dobra, jeśli sprawi to, że szybciej wrócę do domu. Tęsknie za moimi rodzicami.

Dr Wensley: Nie martw się. Robimy, co w naszej mocy, żebyś mogła jak najszybciej wrócić do domu. Pierwsze pytanie brzmi; kiedy zaczęły się manifestować twoje specjalne umiejętności?

SCP-2599: Co znaczy ,,manifestować się”?

Dr Wensley: Kiedy po raz pierwszy twoje specjalne zdolności dały o sobie znać?

SCP-2599: Kilka tygodni przed moim przyjściem tutaj. Mama kazała mi posprzątać pokój. Ona… (SCP-2599 robi się niespokojny) Przepraszam. Tęsknię za nią. Nie rozmawiałam z nikim odkąd tu przyjechałam i przez cały ten czas czuję się bardzo samotna i- przepraszam. I tak cię to nie obchodzi. W każdym razie mama kazała mi posprzątać mój pokój. I myślę sobie, no spoko, ale po prostu nie mogłam tego zrobić.

Dr Wensley: Nie mogłaś zacząć czy skończyć?

SCP-2599: Nie no, zaczęłam. I już prawie kończyłam, ale nie mogłam się zmusić do dokończenia tego. Nie chodzi o to, że mi się nie chciało, czy coś podobnego, o co podejrzewała mnie mama. Ja po prostu nie mogłam tego zrobić. Ona się wtedy strasznie wkurzyła, nawrzeszczała na mnie i kazała mi iść do pokoju. Utknęłam w połowie drogi i nie potrafiłam do niego dojść.

Dr Wensley: I to doprowadziło cię do stanu, w którym cię znaleźliśmy?

SCP-2599: Nom… Tata zabrał mnie do lekarza i sądzę, że dlatego właśnie wylądowałam w tym tutaj szpitalu.
Dr Wensley: Czy mogę cię o coś prosić?

(SCP-2599 robi się niespokojny)

Dr Wensley: To nie jest rozkaz. To tylko sugestia.

SCP-2599: Okej. To nie będzie bolało, prawda?

Dr Wensley: Nie, oczywiście, że nie.

SCP-2599: Okej. No to w porządku,

Dr Wensley: Byłoby mi bardzo miło, gdybyś uporządkowała te papiery na stole.

(SCP-2599 układa wszystkie kawałki papieru, poza dwoma)

SCP-2599: Ja… ja nie mogę tego zrobić! Nie rozkazałeś mi, ale wciąż nie mogę tego zrobić!

Dr Wensley: Widzę. Dziękuję za twój czas, SCP-2599.

SCP-2599: Czekaj! Ja nie mogę tego zrobić! Doktorze Wensley, czy ja (SCP-2599 robi się niespokojny) wyzdrowieję?

Dr Wensley: (po pauzie) Tak. Tak, oczywiście, że tak, SCP-2599. Po prostu potrzebujemy przeprowadzić jeszcze kilka testów, zanim poczujesz się lepiej.

Notatka: Sądzę, że SCP-2599 jest unikalnym typem manipulatora rzeczywistości. Wiemy już, że potrafi on dokonywać anomalnych rzeczy, oraz, po usłyszeniu dokładnego rozkazu, zmieniać aspekty rzeczywistości, łamiąc tym samym prawa fizyki. Myślę, że jest specyficznym typem manipulatora rzeczywistości, zmieniającym aspekty rzeczywistości tylko po otrzymaniu rozkazu. Zlecam dokładniejsze obserwowanie SCP-2599 w celu upewnienia się, że nie nadejdzie moment, w którym zacznie on zmieniać rzeczywistość i bez rozkazów. Jestem też za zaprzestaniem testów, do momentu, w którym zrozumiemy, jak on właściwie funkcjonuje.

Dokument 2599-Beta: Podczas jednego z incydentów, które wydarzyły się w czasie prowadzenia testów, SCP-2599 otrzymał polecenie, które zawierało paradoks: „nie kłam, powtarzając te stwierdzenia: Drugie stwierdzenie jest fałszywe. Pierwsze stwierdzenie jest poprawne”. Po wypowiedzeniu tych słów, SCP-2599 zaprzestał wszelkich widocznych ruchów. Rozpoczęło się tworzenie małych zmian w rzeczywistości, zaczynając od obszaru w bezpośredniej bliskości SCP-2599 i rozprzestrzeniającego się coraz dalej i dalej. Zmiany polegały na małych zmianach w temperaturze, wygenerowanie kilku przedstawicieli gatunku Oryctolagus cuniculus (królik pospolity), pojawieniu się głosu, który przemawiał w uspokajającym tonie po koreańsku oraz przemianie podłogi pomieszczenia, w którym odbywał się test, w miękki koc puchowy. Zmiany trwały do czasu, w którym dr Wensley nie wydał SCP-2599 rozkazu zapadnięcia w sen na osiem godzin.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported