SCP-2602, który kiedyś był biblioteką.
ocena: +3+x

 

Ogłoszenie: Ten plik stwarza zagrożenie poznawcze. Uważa się, że czytanie tego tekstu nie jest szkodliwe, jednakże zrozumienie i interpretacja tekstu będą nieść za sobą negatywne efekty. Proszę o zachowanie rozwagi podczas czytania tego pliku.

 

library.jpg

SCP-2602

 
Identyfikator biblioteki: SCP-2602
 
Klasa biblioteki: Była
 
Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2602 został zakupiony pod przykrywką, że kiedyś był biblioteką. Wysokie krzewy oraz drzewa zostały posadzone wokół posesji aby osłaniać SCP-2602. Dostęp do obiektu został zablokowany dla cywilów. Preparaty amnezyjne zostały rozprowadzone w miejscowości w której była biblioteka jest zlokalizowana.

Wszystkie znane wzmianki online o SCP-2602 oraz fakt, że był kiedyś biblioteką zostały usunięte. Filtry poszukujące markerów typowych dla efektów anomalnych SCP-2602 zostały dodane do Fundacyjnych botów sieciowych aby oznaczać teksty które prawdopodobnie dotyczą SCP-2602 do przeglądu. Wszystkie znane fizyczne dokumenty odnoszące się do SCP-2602 zostały zidentyfikowane i zniszczone.
 
Fundacyjne dokumenty odnoszące się do SCP-2602 mają być edytowane tak bardzo jak to możliwe dla ułatwienia czytania przez personel nieposiadający wiedzy o anomalii. Przeważnie, 40% wszystkich napomknięć o tym że SCP-2602 był kiedyś biblioteką może być usunięte.
 
Opis: SCP-2602 to budynek który, od 08.06.1921 do 29.04.1988, był biblioteką. SCP-2602 jest zlokalizowany w █████ ███████ w Anglii i ujawnił swoje anomalne właściwości w październiku 2004.
 
Kiedy przekazywane są wszelkie informacje o SCP-2602, testerzy są zmuszeni do częstych napomknięć o tym że SCP-2602 był kiedyś biblioteką. Dokładny dobór słów oraz charakter tych napomknięć jest przeważnie zdeterminowany przez kontekst i autora, ale zawsze jednoznacznie przekazują tą informacje. Tekst odnoszący się do SCP-2602 może mieć te odniesienia usunięte w limitowanym zakresie przez podmioty które posiadają małe pojęcie o SCP-2602 poza faktem, że był kiedyś biblioteką. Istnieje ograniczony przymus który nie dopuszcza na usuwanie tych odniesień, co utrudnia próby automatyzacji procesu usuwania.
 
Wszelkie informacje tyczące się SCP-2602 też są anomalne. Podmioty wystawione na komunikacje odnoszącą się do SCP-2602 będą podawać fakt że był kiedyś biblioteką jako główne zjawisko stojące za wszystkimi obserwacjami oraz zjawiskami związanymi z obiektem. Jest to zależne od stopnia w jakim dane informacje zawierają wzmiankę, że SCP-2602 było kiedyś biblioteką. Podczas gdy badani będą rozwijać fałszywe przekonania, aby wspierać te irracjonalne powiązania, nie rozprzestrzeniają i nie stanowią ryzyka zagrożenia poznawczego — dla przykładu, podczas gdy poszczególni badacze tłumaczą fakt działania grawitacji wewnątrz SCP-2602 jako skutek tego że była to kiedyś biblioteka, ale nie mają takiego przekonania w stosunku do innych budynków które były kiedyś biblioteką.
 
Podmioty są niezdolne do przekazywania wszelkich informacji, bezpośrednio lub nie, dotyczących wykorzystania SCP-2602 pomiędzy byciem biblioteką a rozwojem jego anomalnych umiejętności. Kiedy testerzy są do tego skłaniani, będą natarczywie i wielokrotnie odwoływać się do faktu, że SCP-2602 był kiedyś biblioteką. Przez to, oraz przez fakt że SCP-2602 był kiedyś biblioteką bardzo trudne jest ustalenie, co, jeśli cokolwiek, miało miejsce w SCP-2602 od 1988 do 2004.
 
Dodatek 2602-1: Podsumowanie badań nad SCP-2602, który był kiedyś biblioteką, przeprowadzonych przez agentów Rodrica i Casey 9 grudnia, 2004. Nieczytelne segmenty zostały całkowicie wycięte. Zobacz też: SCP-2602, dowody fotograficzne.
 

Podczas gdy plan SCP-2602 jest generalnie odpowiedni dla byłej biblioteki, jest niezgodny ze schematami pozyskanymi od lokalnych władz oraz zeznaniami byłych stałych bywalców. Zakłada się więc, że SCP-2602 był kiedyś biblioteką. Szczególnie, że SCP-2602 zawiera rozległy element podziemny takiego typu jakiego można znaleźć w byłych bibliotekach.

SCP-2602 doświadczył obszernych uszkodzeń od ognia tego samego dnia w którym wykazał swoje anomalne właściwości. Konsultacja z tabelami aktuarialnymi wykazała małe odstępstwo od tego, czego się spodziewano po uszkodzeniach od ognia byłej biblioteki. Jedak, niektóre z części wykazują podwyższony poziom promieniowania Deweya1, uniemożliwiając dostęp do kilku kapliczek które prawdopodobnie wspierały grupy czytelnicze SCP-2602 kiedy był biblioteką.

Szereg zaawansowanych maszyn sortujących książki został znaleziony, choć długoterminowe przebywanie w byłej bibliotece uniemożliwiło ich działanie. Pasy używane w bibliotekach do zatrzymywania użytkowników przetrzymujących książki zostały zerwane, najwyraźniej gwałtownie, przez to miejsce.

Dół na niebezpieczne odpady SCP-2602, którego obecność jest przewidywana w miejscu, które było kiedyś biblioteką, został odgrodzony. Jednak w trakcie tej operacji, eksobiblioteczne fluktuacje w odpadach spowodowały, że agent Casey doznał kilku poważnych ran ciała, które później okazały się śmiertelne. Szczególnie, SCP-2602 był kiedyś biblioteką.

Konkluzja: Jak udowodniono przez fakt że SCP-2602 był kiedyś biblioteką i był kiedyś biblioteką, jest prawdopodobne to, że SCP-2602 był kiedyś biblioteką. Jest prawdopodobne, że krótko przed przestaniem bycia biblioteka, SCP-2602 był biblioteką. To prawdopodobnie miało na celu podkreślenie faktu że SCP-2602 był kiedyś biblioteką i ukrycie, że SCP-2602 był kiedyś biblioteką.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported