SCP-2627
ocena: +2+x
boardwalk-entrance.jpg

SCP-2627 podczas dnia

Identyfikator podmiotu: SCP-2627

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacja wpłynęła na organy nadzoru stanu Karolina Północna, aby zamknąć SCP-2627 na czas nieokreślony. Urządzenia nadzoru stale monitorują SCP-2627 a MFO Pi-9 ("Beach Combers") stacjonują po obu stronach SCP-2627, aby zapobiegać wtargnięciom.

Opis: SCP-2627 jest anomalnym wejściem na promenadę na Wyspie Ocracoke, PK, USA. Pomiędzy godziną 17 a 23 czasu lokalnego przemierzanie SCP-2627 pieszo prowadzi do wersji wyspy Ocracoke, na której nie znajdują się żadne sztuczne konstrukcje, z wyjątkiem rozległej sieci przecinających się promenad.

Promenady pokrywają się z wyspą1 i ciągną się do 1.7 kilometrów do otaczającego wyspę oceanu. Pojedyncza promenada rozciąga się od portu Silver Lake do lądu, gdzie łączy się z podobnym systemem promenad, pokrywających się mostów, podniesionych chodników i tunelów górniczych. Daleko-zasięgowe badania za pomocą dronów nie pokazały żadnego regionu Ameryki Północnej, która niebyła by objęta tą siecią budowli.

Żadne oznaki zwierzęcego życia nie zostały odnalezione na odkrytych obszarach, pomimo obecności roślin i grzybów zależnych od zwierząt. Wszelka tkanka zwierzęca nie znajdująca się na jednej ze ścieżek, gdy SCP-2627 ulega aktywacji, permanentnie znika.

Z systemu promenad nie ma innego wyjścia niż odpowiednik SCP-2627, który, kiedy obiekt jest nieaktywny, prowadzi do małej piaskowej wydmy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported