SCP-263
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-263

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-263 musi być trzymany w magazynie obiektów nisko wartościowych w Ośrodku 19. Obiekt może zostać zabrany do testów zatwierdzonych przez naukowca o upoważnieniu poziomu 3. testy maja się odbywać w ognioodpornym obszarze przeznaczonym do tego celu. Wszystkie testy na SCP-263 muszą być dokumentowane. Osobom testującym SCP-263 zezwala się na telefon komórkowy, palmtop lub komputer typu netbook z nieograniczonym dostępem do pełnej, zsynchronizowanej kopii bazy danych Fundacji, przechowywanej na dedykowanym serwerze, aby zagwarantować pełne wyszukanie dowolnego wpisu w czasie nie dłuższym niż 200 milisekund, jeśli i tylko wtedy, gdy zostanie ona poddana terminacji natychmiast po zakończeniu testów.

Wszystkie udokumentowane testy na SCP-263 muszą zostać przejrzane przez badacza z upoważnieniem poziomu 4. lub wyższego i ocenzurowane tam, gdzie to konieczne, aby zapobiec dostępowi do niedozwolonych danych. Wszystkim badaczom obserwującym SCP-263 podczas testów należy podać preparaty amnezyjne i skonfiskować ich notatki. By otrzymać notatki z testów wymagane jest od naukowca upoważnienie poziomu 4.

Opis: SCP-263 jest czarno-białym telewizorem, posiadającym logo firmy "THOMSON". Obiekt nie przypomina żadnego znanego modelu telewizora, ale wykazuje podobieństwa w budowie do telewizorów tworzonych w roku 1961. SCP-263 jest w pełni nienaruszony, ale doznał niewielkich kosmetycznych uszkodzeń ekranu i ramy. Zaobserwowano, że SCP-263 może funkcjonować bez podłączenia do źródła zasilania.

Gdy uruchomiony, telewizor zawsze wyświetla wnętrze studia, którego wystrój jest podobny do studiów z telewizyjnych teleturniejów z lat 60-tych. Na tylnej ścianie studia można zauważyć duże logo mówiące "Kasa lub Popiół?" zapisane dużymi, stylizowanymi literami, w studiu przez cały czas gra niezidentyfikowany utwór muzyczny.

Jedynym człowiekiem widocznym w studio jest SCP-263-1.

SCP-263-1 wydaje się być mężczyzną pochodzenia kaukaskiego w wieku około trzydziestu pięciu lat, ubranym w garnitur, który pasuje do tych powszechnie noszonych między 1959 a 1964 rokiem. Postawa SCP-263-1 jest opisywana jako "uradowana", "entuzjastyczna i "przesadzona" SCP-263-1 uśmiecha się praktycznie bez przerwy. Gdy tylko człowiek włączy SCP-263, SCP-263-1 będzie patrzył bezpośrednio na testera i powie, że tester jest „nowym konkurentem, który właśnie dostroił się do programu Kasa lub Popiół”. Następnie oświadczy, że życzy testerowi „szczęścia”, odpowiadając na „trzy diabelskie pytania” i „zdobywając kasę - a nie popiół!” (Dokładne sformułowanie SCP-263-1 różni się nieznacznie w zależności od użycia SCP-263.)

SCP-263-1 przystąpi do zadawania pytań. Pytania zadawane przez SCP-263-1 są zawsze związane ze środowiskiem otaczającym SCP-263. Jeśli obiekt znajduje się wewnątrz całkowicie zamkniętej struktury, SCP-263-1 będzie zadawać pytania dotyczące właścicieli, historii i projektu struktury. Jeśli znajduje się poza zamkniętą strukturą, SCP-263-1 będzie zadawał pytania dotyczące historii, geologii, ekosystemu i warunków pogodowych w okolicy.

Gdy obiekt znajduje się w placówce Fundacji, wszystkie pytania będą dotyczyć różnych obiektów SCP w posiadaniu, bądź dokumentacji Fundacji lub historii i architektury placówki, w której obiekt jest przechowywany. Wiele z nich to zapytania dotyczące raczej podstawowych informacji, które można łatwo znaleźć w dokumentach dostępnych dla personelu niskiego szczebla, ale niektóre dotyczą konkretnych szczegółów, które można znaleźć tylko w niektórych ezoterycznych dokumentach, które wymagają wysokiego poziomu upoważnienia i/lub są dość skomplikowane w znalezieniu. Jednak w każdym przypadku informacje potrzebne do prawidłowej odpowiedzi na pytanie można uzyskać z akt Fundacji. Dla pełnej listy pytań zadanych przez SCP-263-1 podczas bycia zabezpieczonym w Fundacji, zobacz dokument 263-Q1.

Jeśli w ciągu następnych czterdziestu pięciu sekund tester udzieli prawidłowej odpowiedzi, jego sukces zostanie potwierdzony, a SCP-263-1 krótko pogratuluje.

Jednakże, jeśli tester udzieli nieprawidłowej odpowiedzi, bądź nie odpowie w ciągu 45 sekund, SCP-263-1 powie: "Czas się skończył! Więc przepraszam." a tester natychmiast się zapali. Płomienie mają zawsze zarówno wysoką temperaturę, jak i intensywność, i całkowicie otoczą testera w ciągu czterech sekund. Wszystkie próby ugaszenia płomieni zawiodły. Po upływie 42 sekund, ogień zniknie, razem ze szczątkami testera, który został doszczętnie spalony. Po upływie 42 sekund SCP-263-1 zacznie patrzeć w kierunku miejsca, w którym tester się spalił i stwierdzi, że żałuje, że tester przegrał i, że ma nadzieje, że następny zawodnik uniknie popiołu … i wyjdzie z kasą! Po tym SCP-263 wyłączy się samoistnie.

Jeśli w ciągu czterdziestu pięciu sekund ktoś szepcze, głośno mówi do testera, bądź tester opuści obszar bezpośrednio przed SCP-263 lub wejdzie w interakcję z komputerem większym niż dwadzieścia siedem centymetrów, SCP-263-1 oskarży testera o oszustwo, następnie tester spłonie w taki sam sposób, jak opisano powyżej. SCP-263 zwróci uwagę na „słabnącą etykę dzisiejszych ludzi”, a SCP-263 wyłączy się. Przenośne konsumenckie urządzenia elektroniczne, takie jak telefony komórkowe, palmtopy i laptopy mniejsze niż dwadzieścia siedem centymetrów, nie powodują zapalenia się testera, dzięki czemu może on znaleźć informacje wymagane do prawidłowej odpowiedzi na pytanie w określonym czasie.

Jeśli tester poprawnie odpowie na wszystkie trzy pytania, SCP-263-1 powie, "Gratulacje! Wygrałeś kasę! Tu jest twoja nagroda!." Po tym SCP-263 samoistnie się wyłączy, a nagroda pojawi się przed testerem.

Nagrody przyznawane przez SCP-263 wydają się nie mieć dostrzegalnego motywu ani wzoru. Do tej pory zostały przyznane następujące nagrody:

  • Marmurowa figurka smoka, 5,3 cm długości; obserwacja mikroskopowa potwierdziła, że obecne są szczegóły wielkości mikrometra (wartość $48,237)
  • Jadeitowe posągi, wyglądające podobnie do zwykłych amerykańskich dolarów, jednak twarze prezydentów zostały zastąpione uśmiechniętą twarzą SCP-263-1. Zaobserwowano takie same szczegóły w rzeźbieniu jak w figurce smoka wymienionej powyżej (wartość $226,703)
  • Mechaniczna figurka o wysokości 4 cm, wykonana z mosiądzu i chodząca przypadkowo podczas uszkodzenia. Figurka przedstawia nieznane, przypominające kałamarnicę stworzenie (wartość $21,424)
  • Osiem pozłacanych miniaturowych statuetek przypominających humanoidalne anomalie przechowywane w Ośrodku 19, w tym SCP-1770. Statuetki są oznaczone identyfikatorem obiektu na podstawie i nie wydają się anomalne. (wartość $17,315)

Wszystkie próby nakłonienia SCP-263-1 do powiedzenia o sobie lub SCP-263 okazały się nieskuteczne. SCP-263-1 nie reaguje na żadne pytania ani oświadczenia, z wyjątkiem odpowiedzi na pytania lub próby „oszukiwania”.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported