SCP-2659
ocena: +2+x
2654.jpg

SCP-2659 po pierwszym wykryciu.

Identyfikator podmiotu: SCP-2659

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Strefa wokół SCP-2659 została oznaczona jako obszar ochrony dzikiej flory i fauny morskiej. Morska działalność w strefie wymaga zgody Frontu Fundacji podszywającego się pod wspólną francusko-włoską grupę zadaniową ds. ochrony środowiska. Za przestrzeganie procedur ograniczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń odpowiada obecnie Lilium (aktualne oznaczenie: ITS ██████████ ████████).

Agenci osadzeni w regionalnych organizacjach ochrony waleni mają obowiązek śledzić potencjalnie dotknięte przypadki Balaenoptera physalus w Morzu Śródziemnym i podejmować wszelkie kroki w celu ukrycia lokalizacji SCP-2659 przed osobami cywilnymi, włącznie z przechwytywaniem i likwidacją dotkniętych efektem wielorybów.

Opis: SCP-2659 jest obiektem znajdującym się na dnie basenu liguryjskiego Morza Śródziemnego (współrzędne: N 43° 42' ████", E 8° 50' ████"). Ma jasnoszary kolor, cylindryczny kształt i mierzy 56,5 m długości oraz 0,9 m średnicy. Obiekt nie posiada organów zewnętrznych, nie licząc cienkiego, segmentowanego wyrostka wychodzącego z jednego końca ciała. Jego gładką skórę, przypominającą skórę ssaków, pokrywa tran. Ulepszone obrazowanie nie wykazało wewnętrznej struktury kostnej ani organów. Nie uwzględniając ruszania wyrostkiem i reagowania na bodźce dotykowe, SCP-2659 nie jest zdolny do samodzielnego poruszania się.

Instancje Balaenoptera physalus (wieloryb płetwonogi) w Morzu Śródziemnym lub w jego pobliżu i w wieku około 100 lat są zmuszane do oddzielenia się od swoich grup oraz do płynięcia w kierunku SCP-2659. Sposób w jaki wieloryby potrafią namierzyć SCP-2659 jest nieznany. Po osiągnięciu odległości 300 m od SCP-2659, zakażony wieloryb będzie pływać po spirali w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na coraz większych głębokościach aż zatrzyma się przed segmentowanym wyrostkiem SCP-2659 i przestanie się ruszać.

W tym momencie, SCP-2659 wsadzi segmentowany wyrostek do otworu oddechowego wieloryba. W wyniku tego działania ofiara doznaje potężnych obrażeń fizycznych. Przebijana jest tchawica, często też uszkodzeniu ulegają płuca i serce, a następnie zakrzywiany w górę jest kręgosłup. Mimo to wydaje się, że zwierzę nie cierpi. Po 5-6 minutach wyrostek szybko się chowa wyciągając z wnętrza ssaka lekko świecącą, białą, stałą substancję, która jest wchłaniana przez końcówkę wyrostka. Wszystkie wieloryby, które uległy temu procesowi zginęły z powodu krwawień wewnętrznych.

Od odkrycia w 2001 r. SCP-2659 przeprowadził tę procedurę na 2 000 wielorybach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported