SCP-266
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-266

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-266 powinien być przechowywany w hermetycznej przechowalni o wymiarach 10 m x 10 m, z wewnętrzną temperaturą utrzymywaną na poziomie lub powyżej 48°C przez niezależnie zasilane urządzenie grzewcze. Dostęp do przechowalni wymaga poziomu upoważnienia drugiego lub wyższego, a termiczne kombinezony ochronne muszą być używane i utrzymywane w dobrym stanie podczas wszystkich interakcji.

Opis: SCP-266 jest liczbą swobodnie unoszących się mas materiału gazowego, posiadającego naturalną luminescencję, która występuje w postaci jaskrawo fioletowej lub czerwonej poświaty. W większości przypadków obiekt jest zimny w dotyku i wywiera endotermiczny wpływ na jego bezpośrednie otoczenie. Pomimo braku wyraźnego układu nerwowego, obiekt zdaje się reagować na bodźce, Zaobserwowano, iż na podstawie swoich doświadczeń poznał pewne nawyki.

Podmiot wykazuje niezwykłą sympatię do ciepła i aktywnie poszukuje jego źródeł, naturalnych lub sztucznych. Spośród wszystkich źródeł obiekt preferuje jednak kontakt z człowiekiem jako metodę uzyskiwania ciepła, nie zdając sobie sprawy z inimicznego wpływu, jaki ma on na życie ssaków. Ze względu na endotermiczny charakter podmiotu, przedłużone narażenie bez odpowiedniej ochrony doprowadzi do śmierci w wyniku ostrej hipotermii. Chociaż nie jest agresywny, obiekt będzie wyrażał niezadowolenie, a nawet wrogość, gdy nie otrzyma odpowiedniej ilości ciepła, a także wykaże zdolność do wywoływania znacznych spustoszeń, gdy zostanie jego pozbawiony. Zaobserwowano również, że kontakt z ludźmi pomaga w uspokojeniu podmiotu, sugerując potrzebę lub pragnienie interakcji społecznych. Personel wyznaczony do tego zadania zgłosił, iż słyszał głos obiektu (nagrane fragmenty rozmów ujawniły, że SCP-266 jest zdolny do mówienia w nieznanym dialekcie gaelickim), a od czasu do czasu nawet odpowiedzi.

Podmiot został odkryty w █████ w Irlandii, po lokalnych doniesieniach o kilku młodych osobach, które w niewytłumaczalny sposób padły ofiarą hipotermii w lokalnych gorących źródłach. Wydarzenia te, wraz z bieżącymi doniesieniami o "Duszku" przez przesądnych mieszkańców, przykuły uwagę agenta ███████. Po odnalezieniu SCP-266, udało mu się doprowadzić go do pobliskiego Ośrodka ██. Po przybyciu, agent ███████ wykazał objawy hipotermii i został uratowany tylko dzięki staraniom dr █████ i pozostałego personelu. Ze względu na warunki panujące W Ośrodku ██, SCP-266 został w pierwszej kolejności przeniesiony do Ośrodka 19.

Dodatek 266-A: Logi audio rejestrujące rozmowy pomiędzy personelem, a SCP-266 ujawniły angielskie słowa i zwroty używane poza jego standardowym dialektem. Aktualna teoria głosi, że jest to po prostu imitacja tych słów, podobnie jak u papugi. W tej sprawie wymagane są dalsze badania.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported