SCP-2662
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2662

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Przechowywanie SCP-2662 polega przede wszystkim na zapobieganiu nieuprawnionemu wejściu do jego przechowalni. W tym celu, w ośrodku zorganizowano Formację Operacyjną Tau-9 ("Belligerent Bodyguards"), mającą strzec przechowalni SCP-2662 i śledzić nowe kulty religijne skupiające się na wielbieniu SCP-2662. Mobilna Formacja Operacyjna Tau-9 ma nie używać metod powodujących śmierć w wypadku próby nieautoryzowanego wejścia prawo do użycia zabójczej siły, jeśli to konieczne. Wszyscy członkowie formacji operacyjnej mają być co dwa lata badani pod względem wpływu zagrożeń poznawczych.

Z racji tego, że SCP-2662 jest przechowywany całkowicie dobrowolnie, jest aktualnie przechowywany w powiększonej przechowalni dla humanoidów ze standardowymi środkami bezpieczeństwa dla humanoidów niskiego ryzyka, co dokładnie wyszczególniono w dokumencie 0998-KA. Ponadto SCP-2662 ma prawo do posiadania jednej sztuki wybranej przez siebie gazety codziennej, komputera i wybranych gier komputerowych o łącznym koszcie nie większym niż 50 dolarów amerykańskich miesięcznie.

Opis: SCP-2662 jest bytem będącym zagrożeniem poznawczym, mierzącym w przybliżeniu 4 metry i ważącym w przybliżeniu 200 kilogramów. SCP-2662 posiada kształt przybliżony do humanoida, z około 20 dodatkowymi hydrostatami mięśniowymi, o strukturze podobnej do odnóży głowonogów, przytwierdzonych do jego pleców. Wyrostki te są w pełni funkcjonalne i pozwalają SCP-2662 wykonywać 10 czynności jednocześnie.

Główny efekt anomalny SCP-2662 pojawia się tylko po długotrwałym i powtarzającym się wystawieniu, zwykle po przebywaniu w tym samym pomieszczeniu lub codziennie wchodząc w interakcje z SCP-2662. Osobnicy narażeni na działanie SCP-2662 przez okres co najmniej 6 miesięcy mają szansę stać się intensywnie świadomi potrzeb i zachcianek SCP-2662 i są zmuszeni je spełnić; mogą także cierpieć z powodu pseudo-psychotycznych epizodów pod wpływem stresu. SCP-2662 nie wpływa na ludzi, którzy mają co najmniej 2 punkty w skali MARS (Skala Odporności na Wpływ na Umysł).1

Drugi anomalny efekt SCP-2662 to spontaniczne powstawanie kultów religijnych w przybliżeniu co najmniej raz w miesiącu. Powstawanie takowych jest mimowolne i powoduje widoczny niepokój SCP-2662.

Grupy religijne generowane przez SCP-2662 zwykle koncentrują się na próbie włamania do jego przechowalni w celu przeprowadzenia różnych rytuałów skupiających się na przemocy i/lub seksie. Grupy te są na ogół świetnie zorganizowane i wydają się dostosowywać do każdej nieudanej próby, pomimo iż zazwyczaj nie ma kontaktu między różnymi powstałymi kultami.

Poniżej znajduje się niekompletny log incydentów związanych z SCP-2662. Pełna lista znajduje się w Dokumencie SCP-2662-I.

Incydent 2662-07: Dnia ██/██/2003, grupa religijna znana jako "W stronę hymnu" z powodzeniem dostała się do przechowalni SCP-2662.

Incydent 2662-13: Dnia ██/██/2005, grupa religijna znana jako "Zaręczeni" z powodzeniem dostała się do przechowalni SCP-2662.

Incydent 2662-78: Dnia ██/██/2014 nienazwana grupa religijna, składająca się z członków personelu Klasy D i 2 członków Formacji Operacyjnej Tau-9, z powodzeniem dostała się do przechowalni SCP-2662. SCP-2662 został przeklasyfikowany na klasę Keter po dalszej analizie incydentu 2662-78.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported