SCP-268
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-268

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-268 należy obecnie przechowywać w [DANE USUNIĘTO], gdyż uznano, że ryzyko wykorzystania go przez ograniczony personel lub humanoidalne SCP w celu ucieczki jest zbyt wielkie. Jednak możliwość używania go przez agentów polowych po dalszych badaniach jest rozważana. Patrz dodatek 268-05.

Opis: SCP-268 jest czapką gazeciarza z tweedowej wełny. Projekt i produkcja wydają się być irlandzkiego pochodzenia. Ze względu na styl i materiał przyjmuje się, że został stworzony między końcem wieku XVIII a początkiem wieku XIX, choć analiza materiału nie dostarcza rozstrzygającej odpowiedzi. Jedynym oznaczeniem na czapce jest niewielka metka z napisem w języku średnioirlandzkim, który głosi "Ogród jest miejscem Węża." Istnieją jednak przesłanki, że metka została doszyta do czapki dopiero niedawno.

Ze względu na naturę artefaktu, badania były bardzo trudne. SCP-268 wydaje się być normalnym kapeluszem, dopóki się go nie założy. Jednak każdy, kto tak zrobi, stanie się nagle i błyskawicznie niezauważalny. Obiekty stają się niezapadające w pamięć, kompletnie niewyróżniające się lub "brane za pewnik" przez wszystkich obserwatorów. Obserwatorzy po odpowiedniej zachęcie są później w stanie przypomnieć sobie fizyczne zauważenie obiektu, jednak nie są w stanie podać żadnych konkretnych szczegółów poza "widzeniem człowieka w kapeluszu". Obserwatorzy wydają się mieć silne wrażenie, że nosiciel jest kimś, kto "miał tam być", w konsekwencji czego nie zastanawiali się nad tym ani nie zauważali tego.

Podczas testów początkowych,oddaleni analitycy kompletnie zapomnieli, co mieli obserwować wewnątrz pomieszczenia, a Personel Klasy D noszący kapelusz został ponownie zauważony dopiero, kiedy się odezwał. Usunięcie artefaktu, wokalizacja lub fizyczna interakcja z obserwującymi wydają się być jedynymi sposobami, dzięki którym nosiciele SCP-268 mogą zostać zauważeni. Kiedy obserwator zostanie już raz zmuszony do "zauważenia" osoby noszącej SCP-268, zacznie znów powoli ignorować obiekt, o ile nosiciel nie będzie stale angażował jego uwagi.

Badania wykazują, że jeśli podmiot nosi SCP-268 w sumie ponad dwadzieścia (20) godzin, jego efekty pozostają aktywne, choć ze zmniejszoną intensywnością, nawet jeśli podmiot nie nosi już artefaktu. Badania w tym obszarze są prowadzone z wielką ostrożnością z powodu prawdopodobieństwa wywołania naruszeń, ale jeden wypadek [patrz Dodatek 268-04] wykazał, że jeśli artefakt jest noszony wystarczająco długo, to jego efekty stają się permanentne i nieusuwalne.

Obszerne badania wciąż nie są w stanie określić, czy SCP-268 ma bezpośredni wpływ na urządzenia elektroniczne. Obserwatorzy patrzący na podmiot noszący SCP-268 za pomocą urządzeń wciąż mają kłopoty z dostrzeżeniem jego istnienia, a nawet po jego zauważeniu meldują trudności w dostrzeżeniu twarzy rzeczonego podmiotu. Obserwatorzy opisują zdjęcia osób noszących SCP-268 jako "zamazane", a urządzenia cyfrowe, takie jak kamery monitoringu, według doniesień stają się "ziarniste i nieostre". Badacze nie są pewni, czy owe zmiany są stałe i fizyczne, czy jedynie obserwowalne ze względu na właściwości SCP-268. Należy jednak wspomnieć, że pomimo, iż uchwycenie SCP-268 poprzez elektroniczne urządzenia wizualne sprawia trudności, to wykrywacze ruchu, wagi, ciepła i tym podobne reagują poprawie na podmiot noszący SCP-268.

Dodatek 268-01: Zauważa się pewne podobieństwo SCP-268 do SCP-180. SCP-268 nie wydaje się jednak działać na przedmioty martwe, a co istotniejsze nie kradnie bezpośrednio tożsamości nosiciela. Podczas gdy SCP-180 powoduje, że nosiciel jest nierozpoznawalny po usunięciu samego SCP-180 i umieszczeniu go na innym obiekcie, wydaje się to być jedynie efektem ubocznym jego funkcji kradzieży i transferu tożsamości. O SCP-268 można natomiast powiedzieć, że "kradnie" on tożsamość długoterminowych nosicieli, jako że zostają bezpowrotnie zapomniani. Spowodowało to spekulacje na temat tego, czy przedmioty mają podobne pochodzenie, czy ich podobieństwa są jedynie zbiegiem okoliczności.

Dodatek 268-02: Na prośbę Agenta ███████ i po zatwierdzeniu przez Dr ███████ oraz Dr Kleina, SCP-268 jest używane przez agentów podczas aktywnej służby polowej. Rezultaty jak na razie są korzystne.

Dodatek 268-03: Badania w terenie zostają zawieszone. Mimo, że Agent ███████ wydaje się figurować na liście płac i w rejestrze, nikt z personelu, ani w Ośrodku █ ani w dowództwie wyższym, nie wydaje się znać ani kiedykolwiek słyszeć o Agencie ███████. Dalsze testy należy prowadzić jedynie na Personelu Klasy D i nie dłużej niż przez dziesięć (10) godzin.

Dodatek 268-04: Efekty SCP-268 wydają się wzmacniać i pozostawać permanentnie, jeśli określone podmioty używają go przez dłuższe okresy kumulatywnego czasu. Istnieje wyraźna różnica w natężeniu efektu SCP-268 na kogoś noszącego go po raz pierwszy, a kogoś, kto nosił ten artefakt od pięciu godzin w górę przy różnych okazjach. Na przykład ktoś, kto wcześniej nie nosił tego kapelusza wydaje się przełamywać jego efekt samą mową. Ci, którzy nosili artefakt przy kilku okazjach przez dłuższe okresy czasu wydają się być w stanie zadawać obserwującym pytania i uzyskiwać odpowiedzi, podczas gdy obserwujący wydają się tego nie pamiętać. W jednym z testów podmiot, który nosił artefakt przez ponad piętnaście godzin był w stanie zapytać obecny personel o hasło do pomieszczenia testowego, niemalże powodując naruszenie i ucieczkę Personelu Klasy D. Zapytany członek personelu nie był w stanie przypomnieć sobie rozstawania się z ową informacją. - Dr Klein

Dodatek 260-05: Dnia ██.██.██ SCP-268 zaginął. Jego brak zauważono wczesnym rankiem przez Agenta █████ i analityka, a w jego miejscu znaleziono notkę, głoszącą "Dzięki, potrzebowałem mojego kapelusza z powrotem. ~ L.S." Pełne dochodzenie w związku z tym naruszeniem bezpieczeństwa zostało rozpoczęte dnia ██.██.██. Należy odnieść się do [DANE USUNIĘTO]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported