SCP-2690
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2690

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2690 może być badany jedynie przez instancje SCP-2690-A. Co każde 10 5 2 lata pojedynczy pracownik Fundacji ma zostać wysłany do Przechowalni-2690. Przechowalnia-2690 nie może mieć kontaktu z innymi placówkami Fundacji oraz musi być monitorowana przez Mobilną Formację Operacyjną Epsilon-13 (“De-Wingers”). W wypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak Wydarzenia SERAFIM-1390 należy zapoznać się z Procedurą IKARUS-2690.

Opis: SCP-2690 jest niezidentyfikowanym obiektem inicjującym zdarzenie transmutacji gatunkowej klasy LK, oznaczone jako SERAFIM-1390, jeśli nie znajduje się pod stałym nadzorem badawczym. Wszystkie osoby studiujące obiekt stają się instancjami SCP-2690-A.

Instancje SCP-2690-A są [USUNIĘTO].

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported