SCP-270
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-270

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na stacjonarny charakter, wokół niego wybudowano dużą strukturę, przypominającą z zewnątrz dom wiejski, zwany odtąd Posterunkiem Delta. Posterunek Delta musi być obsadzony przez minimum ███ osób z przeszkolonego personelu.

Rozległe archiwa szyfrów SCP-270 są przechowywane w Ośrodku 11. Rozległe zbiory rozszyfrowanych wiadomości są dostępne w █-███, ██████.

Jeśli bezpieczeństwo Posterunku Delta zostanie naruszone, SCP-270 należy zniszczyć, razem ze znajdującymi się na miejscu nagromadzonymi zapisami informacji zweryfikowanych lub niezweryfikowanych oraz manuskryptami opisującymi rozmaite szyfry, których używał SCP-270.

Opis: SCP-270 jest czarnym telefonem ze środka dwudziestego wieku, pozbawionym znaków charakterystycznych.

W promieniu █████ od miejsca odnalezienia nie znajdowały się zbiorowiska ludzkie przekraczające ██ osób na ████ metrów kwadratowych, a sam SCP-270 był ukryty przez otaczającą go miejscową roślinność. Niezwykłe właściwości SCP-270 stały się oczywiste w momencie odkrycia kabla zasilającego, który ciągnie się na nieokreśloną odległość wgłąb ziemi bezpośrednio pod SCP-270, pomimo czego przez słuchawkę słychać miarowy głos. Badania dotyczące rzeczywistej długości kabla zostały od tego czasu oficjalnie porzucone (patrz Dodatek 270-A).

Tym, co sprawia, że SCP-270 stale pozostaje obiektem zainteresowania jest stała transmisja audio w słuchawce, która została ujawniona jako ciąg zaszyfrowanych wiadomości wartościowych dla Fundacji. Te wiadomości będą dalej nazywane SCP-270-1.

W głównej mierze SCP-270-1 składa się z nieznacznie zniekształconego kobiecego ludzkiego głosu (patrz Dodatek 207-B), mówiącego stałym, jednostajnym tonem, który wymieniał imiona, enigmatyczne frazy, ciągi liczb, cytaty, zniekształcone cytaty, ciągi liter, [ZMIENIONO] niezrozumiałe słowa, dźwięki, których nie jest w stanie wydać żadne znane zwierzę, ciągnące się przez znaczny okres czasu (███ niezidentyfikowanych języków zostało rozróżnionych do teraz, z czego ██ się powtarza), monologi, rymowanki, [ZMIENIONO] prowadzące do spekulacji, czy narrator rzeczywiście jest istotą ludzką, etc.

Zarejestrowano również poniższe: melodie, momenty ciszy (patrz Dodatek 270-C), metaliczne zgrzytanie, które zostało zapętlone i skalibrowane, aby brzmieć podobnie jak niektóre utwory klasyczne i garść [USUNIĘTO], kod Morsa, [ZMIENIONO] ludzkie krzyki, rozmaite języki programowania, wszystkie znane na Ziemi języki (oraz, w jednym przypadku, świńska łacina), [USUNIĘTO] prawdopodobnie biologicznego pochodzenia, protekcjonalny śmiech, muzyka, muzyka odtwarzana od tyłu, muzyka [ZMIENIONO], najprawdopodobniej spreparowane rozmowy, od [ZMIENIONO] politycznie znaczących i silnie chronionych obszarów do przeciętnego gospodarstwa domowego, dyskutującego o liście zakupów do supermarketu, szum, ambientowe ścieżki dźwiękowe, etc.

Demonstracyjną próbkę SCP-270-1 można znaleźć tutaj.

Poza tym, SCP-270 jest zupełnie zwyczajnym telefonem i może być uszkodzony w taki sam sposób, jak zwykły telefon. Rozebranie nie ujawniło źródła anormalnych właściwości SCP-270.

Mówienie do SCP-270 nie wpływa na SCP-270-1. Poddane dyskusji w związku z Incydentem 270-█, w którym [USUNIĘTO].

Próby rozszyfrowania SCP-270-1 odnoszą częściowe sukcesy. W jednym wartym zanotowania przypadku, skomplikowany szyfr okazał się być intensywnym opisem nadchodzącej próby przełamania zabezpieczeń przez SCP-███. Dowody na to znaleziono w [ZMIENIONO] przechowalni SCP-███. Przełamania zabezpieczeń w odpowiedni sposób uniknięto. Zdeszyfrowane fragmenty bywają zarówno niepokojąco użyteczne dla Fundacji, jak i niewyobrażalnie frustrujące dla personelu pracującego nad SCP-270-1 jak i przedstawicieli Fundacji. Dla przykładu, jedna ██-godzinne posiedzenie nad czymś, co wydawało się istotnym fragmentem szyfru, okazało się być długą i boleśnie dogłębną listą ekstremalnie nieoficjalnych synonimów dla ludzkiego ██████.

W podobny sposób informacje pozyskane z SCP-270-1 zawierały jednocześnie [USUNIĘTO] zapobieżeniu scenariuszowi Końca Świata klasy XK, oraz listę "sekretnych składników" słynnej tarty wiśniowej Dr R█████. Ponieważ nie da się określić na ile użyteczne będą fragmenty SCP-270-1, personelowi doradza się wybieranie dowolnych fragmentów SCP-270-1, które uważają za obiecujące. Niektóre fragmenty szyfru są jednak albo zbyt zawiłe, aby nawet najbardziej przenikliwa osoba mogła je odczytać, albo w istocie nie mają żadnego znaczenia.

Próby odszyfrowania SCP-270-1 są wciąż trwające (patrz Dodatki 270-D i 270-E).

Dodatek 270-A: Sondę wypuszczono na łączną długość █████ metrów wzdłuż kabla, zanim osiągnięto maksymalny limit rozciągnięcia. Tę kwestię uznano za niedostatecznie istotną, aby decydować się na bardziej dogłębne badania.

Dodatek 270-B: Dnia █/██/██, ████ czasu wojskowego, niezidentyfikowany kobiecy głos SCP-270-1 zaczął jąkać się przez █ sekund wpadnięciem w coś, co badacze określili jako "nieopanowany szloch", błagając, aby ją [ZMIENIONO]. Taki stan trwał przez ██ sekund, zanim audio zostało nagle przerwane przez ██-minutowy wycinek SCP-270-1 z █/█/██. Po tym natychmiast SCP-270-1 było kontynuowane zwyczajnie, jedyną różnicą będącą to, że głos narratora SCP-270-1 zmienił się na męski.

Dodatek 270-C: Późniejsze badania ujawniły, że w istocie nie jest to cisza, a fale dźwiękowe na przemian zbyt wysokie lub zbyt niskie dla ludzkiego ucha. Odkryto ███ nowych języków po zaopatrzeniu Posterunku Delta w odpowiedni sprzęt audio.

Dodatek 270-D: Od pewnego czasu SCP-270-1 zaczęło stawać się coraz trudniejsze do rozszyfrowania. Oznacza to używanie coraz bardziej zawiłych metod kodowania, głośne dźwięki tła dodane w czasie, kiedy narrator mówi, wiele głosów mówiących na raz, oraz w jednym przypadku, głośne [ZMIENIONO] ekstremalnie prywatne szczegóły [ZMIENIONO] Dr A████, który był wyraźnie wstrząśnięty tym zajściem. Morale zaczęły opadać, podczas gdy poziom stresu podniósł się gwałtownie.

Program komputerowy został zakodowany w celu automatycznego odszyfrowywania fragmentów SCP-270-1. Do Posterunku Delta dodano skrzydło rekreacyjne.

Dodatek 270-E: Procesor danych SCP-270-1 został porzucony. Wszystkie próby odszyfrowania SCP-270-1 za pomocą elektroniki do tej pory zawiodły.

.
.
.

WYMAGANY DOSTĘP 5 POZIOMU

Ostatnio zaczęły odzywać się głosy niepokoju dotyczące stanu psychicznego personelu pracującego z SCP-270.

Mowa oczywiście o naturalnych następstwach sytuacji tego rodzaju. Ściślej mówiąc, posadzenia razem grupy wysoce inteligentnych, zmotywowanych, nieustępliwych ludzi i nakazania im rozwiązywania zagadki, która może, choć nie musi mieć rozwiązania. I mówienia im, że od ich sukcesu lub porażki może zależeć czyjeś życie.

Dość niedawno, dzięki nadludzkim wysiłkom Dr █████ udało się złamać kod długości ██ minut, który został odrzucony decyzją ogółu jako "bubel" i [USUNIĘTO] skutkując uniknięciem scenariusza Końca Świata klasy ██. Nie pomogło to na stan psychiczny wielu osób z personelu, gdyż każdy odrzucony "bubel" może zawierać informacje dotyczące równie katastroficznego wydarzenia. Od tamtego czasu zaczął się wysyp zaburzeń obsesyjnych i/lub paranoicznych. Niektórzy członkowie personelu zaczynają usilnie twierdzić, że nawet najbardziej trywialne detale szyfru zawierają ważne informacje, inni zapominają całymi dniami jeść i spać w swojej pogoni za szyfrem, a jeszcze inni cierpią z powodu załamań nerwowych.

Posterunek Delta został od tamtego czasu zaopatrzony w większą ilość personelu w próbie lepszego rozłożenia ciężaru pracy. Pomimo to, efekty tracenia wielu godzin pilnej pracy na coś, co okazuje się "fałszywką", i to wielokrotnie, okazują się być absolutną tragedią dla morale oraz, nierzadko, stabilności psychicznej. Aktualnie mamy jedynie tyle pracowników, ilu wystarcza do odcyfrowania około ██% szyfru.

Do tej pory przenoszenie personelu po ██-miesięcznym pobycie na Posterunku Delta, aplikowanie preparatów amnezyjnych klasy A oraz przywracanie ich do pracy nad SCP-270-1 po ██-miesięcznym okresie mało obciążających zleceń dawało wymiernie dobre skutki jako rozwiązanie krótkoterminowe. Wymaga ono jednak dużej liczby personelu, która by stale krążyła przez Posterunek Delta, aby utrzymać minimalną ilość osób potrzebnych do deszyfrowania tego, co wychodzi z SCP-270.

Dodatkowo, długoterminowa cyrkulacja przez Posterunek Delta powoduje utrwalanie pewnych obsesyjnych i paranoicznych zaburzeń psychicznych, których preparaty amnezyjne klasy A nie są w stanie usunąć.

[USUNIĘTO] natury SCP-270, to jest dokładnie to, czego chce, jeśli można nadal ufać [USUNIĘTO] niepokojące dla wspomnianego członka O5. [ZMIENIONO] nie jest, w istocie, metodą bezpiecznej komunikacji pomiędzy nieznanymi istotami, jak początkowo sądzono, ale raczej [USUNIĘTO].

Wnoszę o bardziej dogłębną dyskusję na ten temat w najbliższym czasie.

-Dr ██████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported