SCP-272
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-272

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-272 musi być przechowywany w małym, drewnianym pudełku w krypcie w Sekctorze-25. Nie są wymagane inne sposoby zabezpieczeń, jako że obiekt jest całkowicie nieszkodliwy gdy nie zostanie użyty. Należy zwrócić uwagę, by nie upuścić obiektu w trakcie transportu.

Opis: SCP-272 to żelazny gwóźdź, o długości około 11.5 centymetra, przypominający gwoździe wykorzystywane w starożytności. Na każdej płaskiej powierzchni znajdują się ryciny nieznanego pochodzenia i przyporządkowania kulturowego. Ryciny zostały opisane jako "intrygujące, ale przerażające" przez większość przepytanego personelu.

Anomalne właściwości obiektu ujawniają się, gdy ten zostanie zrzucony na cień jakiegoś osobnika. Gwóźdź zagłębi się na dokładnie 2/3 swojej długości w materiale na który pada cień. Po tym będzie można zaobserwować dwa efekty: osoba która rzuca cień nie będzie mogła, w żaden sposób, wyciągnąć gwoździa, a jej ruch będzie ograniczony do takiego, który dalej będzie rzucać cień na obiekt. Gwóźdź jednakże będzie mógł zostać usunięty przez dowolną inną jednostkę, jednak na polecenie takiego usunięcia, osoby skarżą się na niechęć do podjęcia działania, ponieważ cyt. "to wydaje się sprawiedliwe".

Obiekt został znaleziony, podczas rutynowego patrolowania, wbity do odsłoniętej skały w pobliżu opuszczonej bazy lotniczej w █████, Afganistan. Wokół obiektu rozsiane były ludzkie szczątki. Uznano to za nic nadzwyczajnego, dopóki jeden z badaczy nie upuścił obiektu na stopę i został przygwożdżony do miejsca na 20 minut, zanim nie otrzymał pomocy.

Dziennik Eksperymentów:
Format:

272-X
Tester:
Powierzchnia:
Oświetlenie:
Cel badania:
Procedura:
Wyniki:
Wnioski:
Dodatek:


272-a
Tester: 1 członek personelu Klasy D (D-272-01)
Powierzchnia: Kamienne ściana w miejscu odkrycia
Oświetlenie: Południowe słońce (bezpośrednio nad głową)
Cel badania: Ustalenie natury obiektu SCP.
Procedura: Tester otrzymał gwóźdź i polecenie wbicia go we własny cień przy stopach.
Wyniki: Tester wykonał polecenie. Tester nie był w stanie kontynuować wbijania po tym, jak obiekt zagłębił się na 2/3 własnej długości. Tester nie był w stanie odsunąć się od obiektu. Tester wkrótce osłabł i dostał udaru. Obiekt usunięto. Tester otrzymał pomoc medyczną.
Wnioski: Ustalono naturę obiektu SCP.


272-b
Tester: 1 członek personelu Klasy D (D-272-02)
Powierzchnia: Jak wcześniej
Oświetlenie: Noc (minimalne)
Cel badania: Ustalenie efektów w czasie nocy.
Procedura: Gwóźdź został upuszczony na stopy testera i wbił się na dokładnie 2/3 swojej długości. Tester otrzymał polecenie przemieszczenia się o 10 metrów.
Wyniki: Obiekt wbił się. Tester wykonał polecenie bez negatywnych efektów. Tester podjął próbę ucieczki i został poddany terminacji. Obiekt odzyskano.
Wnioski: Osoba może się poruszać jeżeli nie rzuca cienia.


272-c
Tester: 1 członek personelu Klasy D (D-272-03)
Powierzchnia: Jak wcześniej
Oświetlenie: Jak wcześniej, 2 godziny przed świtem
Cel badania: Ustalenie efektu przy zmianie oświetlenia.
Procedura: Gwóźdź upuszczony jak poprzednio. Tester otrzymał polecenie oddalania się od obiektu w linii prostej.
Wyniki: Obiekt wbił się. Tester nie jest pod wpływem żadnych negatywnych efektów. Świt nastąpi o 6:06 czasu lokalnego. Tester [USUNIĘTO]. Rozstawiono trzy ekipy sprzątające. Tułów testera odnaleziono 106 metrów od obiektu, nosił ślady obtarć i poważnych krwiaków oraz innych uszkodzeń będących skutkiem wystawienia na uderzenia znacznej siły. Obiekt odzyskano. Eksperymenty przeniesiono do Sektora-25.
Wnioski: [USUNIĘTO].


272-d
Tester: 1 członek personelu Klasy D (D-272-04)
Powierzchnia: Betonowa podłoga w placówce testowej 25-H
Oświetlenie: 1 zwyczajna (60 W) żarówka, bezpośrednio nad głową testera
Cel badania: Określenie wymaganych rodzajów oświetlenia.
Procedura: Gwóźdź upuszczono centralnie na cień Testera. Tester otrzymał polecenie odejścia od obiektu w prostej linii.
Wyniki: Obiekt wbił się. Tester może się normalnie poruszać. Obiekt odzyskano.
Wnioski: Niewystarczające oświetlenie nie wywołuje żadnych efektów.


272-e
Tester: 1 członek personelu Klasy D (D-272-04)
Powierzchnia: Jak wcześniej
Oświetlenie: 1 standardowa (1,500 W) lampa stadionowa, bezpośrednio nad głową testera
Cel badania: Jak wcześniej.
Procedura: Jak wcześniej.
Wyniki: Obiekt wbił się. Tester został unieruchomiony. Obiekt odzyskano.
Wnioski: Ustalono wymagania dotyczące oświetlenia aktywującego efekty obiektu.


272-f
Tester: 2 pracownicy Klasy D (D-272-04 i D-272-05)
Powierzchnia: Jak wcześniej
Oświetlenie: 2 lampy stadionowe, nachylone względem siebie pod kątem 90°
Cel badania: Ustalenie czy możliwe jest unieruchomienie wielu celi.
Procedura: Testerzy ustawieni tak, aby ich ciebie się pokrywały. Obiekt upuszczony na oba cienie. Testerzy otrzymali polecenie oddalenia się od obiektu.
Wyniki: Obiekt wbił się. Tester D-272-04 oddalił się bez przeszkód, zgłosił jednak uczucie "chłodu". D-272-05 unieruchomiony przez obiekt. Obiekt odzyskano.
Wnioski: Obiekt nie może unieruchamiać więcej niż jednej jednostki. Zaobserwowano potencjalny efekt uboczny.


272-g
Tester: 8 pracowników Klasy D (D-272-04 - D-272-11) - Szczegóły w dodatku
Powierzchnia: Jak wcześniej
Oświetlenie: 4 lampy stadionowe, ustawione w pierścieniu wokół testerów
Cel badania: Ustalenie mechanizmu selektywnego wybierania celu przez obiekt.
Procedura: Testerzy ustawieni tak, aby ich ciebie się pokrywały. Obiekt upuszczony na wszystkie osiem cieni jednocześnie.
Wyniki: Obiekt wbił się. Tester D-272-09 został unieruchomiony (18 lat, rasa kaukaska, 1.8 m, 88 kg), pozostali mogą się poruszać. Zarejestrowano krzyki wszystkich testerów oprócz D-272-09. Wszyscy testerzy poza D-272-09 zdają się drżeć. Obiekt odzyskano. D-272-09 został usunięty z badania, eksperyment powtórzono. Tester D-272-06 unieruchomiony (24 lata, rasa latynoska, 1.6 m, 102 kg), pozostali dygocą i krzyczą, jednak posiadają swobodę ruchu. Eksperyment powtórzono dodatkowe cztery razy; został przerwany kiedy D-272-07 stracił przytomność. Tester otrzymał pomoc medyczną niezbędną przy rozległej hipotermii.
Wnioski: Wzór sugeruje, że unieruchomiony przez obiekt będzie najmłodszy możliwy osobnik. Dodatkowo zaobserwowano efekt uboczny na większej grupie; kolejne eksperymenty czekają na przydzielenie większych grup testowych.
Dodatek: Przedmioty równego rozkładu płci, w wieku od 18 do 59, reprezentanci różnych cech fizycznych.


272-h
Tester: 1 pracownik Klasy D (D-272-05)
Powierzchnia: 1 pokryte trawą pole na zewnątrz
Oświetlenie: Wczesnoporanne słońce (około godz. 9:00)
Cel badania: Określenie czy możliwa jest ucieczka przez podkopanie.
Procedura: Obiekt upuszczono na cień testera. Tester otrzymał łopatę i polecenie wykopania obiektu.
Wyniki: Tester kopał przez 90 sekund, po czym upadł krzycząc. Zgon nastąpił zanim udało się zastosować medyczne działania prewencyjne. Autopsja ujawniła zgon na skutek "krwotoku mózgowego"; przyczyna nieznana. Obiekt odzyskano, pole przywrócono do stanu początkowego. Eksperyment powtórzono z D-272-07 i 08; wyniki identyczne.
Wnioski: Tester unieruchomiony przez SCP-272 nie może wykopać gwoździa; próby takiego działania kończą się śmiertelnie.


272-i
Tester: Brak
Powierzchnia: N/A
Oświetlenie: N/A
Cel badania: Ustalenie zniszczalności obiektu.
Procedura: 1 członek personelu Klasy D (D-272-09) otrzymał obiekt, szeroki wybór narzędzi oraz polecenie żeby "iść na całość" próbując zniszczyć obiekt. Obszar testowy ewakuowano.
Wyniki: Tester wybrał szlifierkę kątową, ustawił obiekt w imadle i przystąpił do zbliżania narzędzia do gwoździa. Praktycznie natychmiastowo tester wił się na ziemi mocno ściskając skronie. Urządzenia nagrywające zarejestrowały że tester wypowiadał słowa i zdania w języku [ZREDAGOWANO]. 30 sekund później nastąpił zgon. Autopsja wykazała, że przyczyną zgonu krwotok ogólno-mózgowy. Oględziny obiektu wykazały pewne niewielkie uszkodzenia.
Wnioski: Obiekt wydaje się być całkowicie zniszczalny, ale będzie opierał się takim próbom używając zabójczych siły nieznanego pochodzenia, w nieznany sposób. Obiekt przebadano by sprawdzić czy zachował swoje właściwości.


272-j
Tester: 1 członek personelu Klasy D (D-272-10)
Powierzchnia: Betonowa podłoga w placówce testowej 25-H
Oświetlenie: 1 lampa stadionowa, ustawiona na sterowanej komputerowo szynie
Cel badania: a.) Określić efekty występujące przy gwałtownych zmianach oświetlenia i b.) Określić czy tester może zostać zatrzymany z działania obiektu za pomocą ograniczeń ruchu, barier itp.
Procedura – Test 1: Światło ustawione tak, by rzucało długi cień. Gwóźdź upuszczony na głowę cienia testera. Światło powoli podnoszone.
Wyniki – Test 1: Tester był przeciągany z proporcjonalną do ruchu światłą prędkością w stronę obiektu. Tester miał trudność ustać na nogach.
Procedura – Test 2: Jak wcześniej. Światło podniesione szybko.
Wyniki – Test 2: Jak wcześniej, ale o wiele szybciej. Należy zauważyć, że tester nie był w stanie ustać i zaczął upadać; wszystko rozgrywało się proporcjonalnie do prędkości zmiany oświetlenia i zmiany rozmiaru cienia w zależności od pozycji testera. Tester uzyskał kilka mniejszych otarć.
Procedura – Test 3: Jak wcześniej. Tester przypięty łańcuchem przymocowanym o jego stóp, gęsta metalowa siatka została umieszczona miedzy testerem a obiektem.
Wyniki – Test 3: [USUNIĘTO]. Nastąpił zgon testera. Obiekt odzyskano. Dalsze testy z ograniczonymi ruchowo testerami zostają zabronione.
Wnioski: Tester wydawał się być "ciągnięty" przez swój cień, z taką prędkością aby utrzymać go na gwoździu. Pojawiające się przeszkody wydają się nie utrudniać tego efektu, jednak spowodują uszkodzenia testera, albo jak w przypadku siatki, [USUNIĘTO].


272-h
Tester: 1 członek personelu Klasy D (D-272-04)
Powierzchnia: Jak wcześniej.
Oświetlenie: 1 lampa stadionowa w stałej pozycji, około 45° nachylenia względem podłoża
Cel badania: Ustalenie efektów długotrwałego wystawienia na działanie obiektu.
Procedura: D-272-04 ustawiony pośrodku pomieszczenia. SCP-178 upuszczony na cień testera.
Wyniki: Tester unieruchomiony w zasięgu obiektu. Po upływie trzech dni, tester przestaje odpowiadać na próby dostarczenia pokarmu. Po pierwszym tygodniu, tester mówi tylko i wyłącznie w [ZREDAGOWANO] (zobacz tłumaczenie poniżej). Jedenastego dnia, tester, który nic nie jadł i nie pił od 8 dni, stał się bardzo niespokojny, gwałtownie przechodząc ze stanu maniakalnego do śpiączki i z powrotem. Czternastego dnia eksperyment przerwano. Obiekt odzyskano. Tester był skrajnie niedożywiony, ale zaczął używać języka angielskiego po usunięciu obiektu, oraz szybko powrócił do zdrowia przed regulaminową comiesięczną terminacją.
Wnioski: Przedłużone wystawienie na działanie obiektu wykazało, że tester przeżyje przez nienaturalnie długi okres bez substancji odżywczych, ale skutkować to będzie zdegradowanym stanem psychicznym.
Dodatek: Częściowy zapis maniakalnych wypowiedzi testera D-272-04 z 14 dnia eksperymentu, fragmenty tłumaczone w {}:

(Początek zapisu)
Dr Kimiro: Na potrzeby nagrania, proszę podać swoje imię…
D-272-04: {…popioły palą się na mym języku nie mogę smakować wody/woda gotuje się przed mym spojrzeniem…}
Dr Kimiro: Możesz powtórzyć?
D-272-04: {…nie mogę spać krzyki które słyszę nie jestem ciepły cień kradnie…}
Dr Kimiro: Tak… Jak się czujesz?
D-272-04: {…łańcuchy one przykuwają nie mogę poruszyć (się) ludzi [USUNIĘTO]}
Dr Kimiro: Co on mówi? W czym on mówi? Niech ktoś mi znajdzie translator.
D-272-04: (Coraz głośniej) {…tnę me ciało na wstęgi tak bym mógł być wolny (Tester zaczyna szarpać za własną skórę) [USUNIĘTO] jam więzień mej własnej głupoty niech kruki przybędą i [USUNIĘTO] niech me ciało rozsypie się jak jabłko którego popioły palą się na mym języku…}
(Koniec zapisu)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported