SCP-2753
jenga.png

Zdjęcie SCP-2753-A wykonane podczas Boston Anomalous Art Expo (BAAE) przed zawaleniem się wieży.

Identyfikator podmiotu: SCP-2753

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacyjny bot (I/O-SILVER) ma przeglądać Internet w poszukiwaniu wzmianek o SCP-2753. W przypadku ich znalezienia wszystkie informacje dotyczące SCP-2753 mają zostać natychmiastowo zniszczone. Każda osoba posiadająca wiedze o SCP-2753 nienależąca do personelu Fundacji, ma zostać zatrzymany, przesłuchana i poddana amnestyzacji.

Instancje SCP-2753-A należy przechowywać osobno w bezpiecznych szafkach znajdujących się na terenie ośrodka. Z SCP-2753-B i SCP-2753-C należy postępować w sposób indywidualny. Testy obecnie są zabronione.

Opis: SCP-2753 jest trójwymiarowym stosunkiem, który może być wykorzystany do opisania relacji pomiędzy bokami bloku.

Instancje SCP-2753-A to klocki, które pasują do wymagań SCP-2753 w określonym stopniu; poza tym może mieć dowolny rozmiar i być wykonane z dowolnego materiału. Zaczną one wykazywać swoje anomalne właściwości tylko wtedy, gdy 42 instancji o podobnym rozmiarze i materiale zostaną ułożone w standardową wieże Jenga1: Jeśli ta wieża się zawali, każda konstrukcja, w której się znajduję, również natychmiastowo się zawali.

Od 2009 roku, rosnąca popularność i dokładność druku 3D w połączeniu z obecnością SCP-2753 w plikach OBJ2 drukowanych zestawów Jenga doprowadziły do 21 zawaleń konstrukcji, 35 rannych i 14 ofiar śmiertelnych.

Dodatek 2753.1: Incydenty

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported