SCP-276
ocena: +3+x
scp276_th.jpg

SCP-276 w pobliżu ███████, WB
(Pełna wersja dostępna)

Identyfikator podmiotu: SCP-276

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-276 ma być zacumowany na czas nieokreślony w dokach Ośrodka ██. Dostęp do niego ma tylko personel z upoważnieniem poziomu 3 lub wyższego. Biorąc pod uwagę wyjątkowe cechy, żadne obiekty pochodzące z wcześniejszej (oraz możliwie późniejszej) epoki niż naszej własnej nie mogą zostać zabrane na SCP-276 z powodu szansy na utratę cennych materiałów. Regularna konserwacja musi być przeprowadzana po tym, jak SCP-276 został unieruchomiony z powodu problemów z przechowywaniem.

Opis: SCP-276 ma zmienną masę, kształt oraz wymiary, jednakże zawsze wydaje się być on statkiem żeglarskim marki oraz modelu odpowiadającym epoce, w której się znajduje. Obecnie przyjmuje formę dużego szkunera żeglarskiego: 92,93 m (304,9 ft) długości i wadze 1360 ton metrycznych. W normalnych warunkach SCP-276 działa jak standardowy statek żaglowy, zdolny do osiągnięcia 16,2 węzłów w warunkach optymalnych, niezależnie od jego obecnej manifestacji.

Na mostku SCP-276, w pobliżu koła sterowego, znajduje się przepustnica oznaczona "Na przód", "Do tyłu" oraz "Z powrotem". Użycie którejkolwiek z tych funkcji uaktywni zdolność SCP-276 do podróżowania w czasie razem ze wszystkim, co aktualnie znajduje się na pokładzie. Ta zdolność ograniczona jest jedynie faktem, że epoka do której SCP-276 ma zostać przeniesiony w czasie, musi posiadać łódź jakiejkolwiek formy. Próby podróżowania do czasów sprzed rodzaju ludzkiego zawiodły, podobnie jak podróże w odległą przyszłość. Przepustnica będzie działać w stosunku do obecnej ery, z wyjątkiem opcji „Z powrotem”, która przywróci SCP-276 do współczesności. Nie wiadomo, czy działanie SCP-276 może zasadniczo zmienić historię, ze względu na retroaktywną naturę czasu. Wszelkie dokonane zmiany byłyby już skuteczne i widzialne, a wszystkie obecne badania nad SCP-276 są związane z upewnieniem się, że żadna możliwa manipulacja linią czasu nie wystąpi.

Godna uwagi jest antyanachroniczna natura SCP-276. Poza tendencją do zmiany formy na odpowiednią epokę, w której się znajduje, wszystkie nieludzkie obiekty na SCP-276 również ulegają zmianie, aby dopasować się do panującej ery. Latarka cofnięta do początku XVIII wieku powróci do bardziej prymitywnej formy oświetlenia, takiej jak lampa gazowa. Życie organiczne pozostaje nienaruszone, z wyjątkiem stworzeń, które albo jeszcze nie istnieją, albo przestały istnieć w przyszłości. W obu przypadkach zwierzę stanie się kolejnym gatunkiem z najbliższej rangi taksonomicznej, którą dzieli. Martwe osoby doprowadzone do czasów współczesnych są podobnie dotknięte, stając się zupełnie inną osobą. Testy genealogiczne ujawniają, że badani są [USUNIĘTO].

Notatka: SCP-276 nie może, powtarzam, NIE MOŻE być użyte jako urządzenie rekreacyjne, zwłaszcza do wykorzystania czasowych cech SCP-276. Tymczasowe ograniczenie dostępu dla personelu z upoważnieniem poziomu 4 lub niższego do odwołania. — Dr ██████

Dodatek: Na dzień ██-██-████, nowo utworzona Mobilna Formacja Operacyjna Rho-5 "Szewcy Czasu" została przydzielona i uzyskała pełne poświadczenie bezpieczeństwa przy użyciu SCP-276. Po uwzględnieniu zdolności SCP-276 do „naprawiania” anachronizmów i błędów w czasie, wszystkim misjom związanym z manipulacją czasową będą kierować Rho-5.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported