SCP-2771
ocena: +5+x
DisneyPoint.jpg

Gestykulacja zatwierdzona w Procedurze 366-Tutella.

Identyfikator podmiotu: SCP-2771

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Na terenie Strefy-2771 musi stale znajdować się przynajmniej 15 uzbrojonych, ubranych w upodobnione do SCP-2771-1 uniformy, przedstawicieli personelu przeszkolonego w przeprowadzaniu Procedury 366-Tutella. W przypadku pojawienia się SCP-2771-1 w innym należącym do Fundacji budynku personel ochrony ma za zadanie wskazywać lokalizację Strefy-2771 na mapie do czasu opuszczenia budynku przez obiekty.

Opis: SCP-2771 to zjawisko wpływające na tajne obiekty Fundacji, w których grupy SCP-2771-1 podejmują próby uprowadzenia uzbrojonego personelu ochrony. Schwytanie, unieruchomienie lub opór wobec SCP-2771-1 skutkują jedynie pojawieniem się ich w dodatkowych obiektach w większej liczebności.

Pojedynczo SCP-2771-1 to nieanomalne humanoidy ubrane w niedbałe, wykonane z materiału przybliżone kopie czarnych uniformów taktycznych i zielonych mundurów. SCP-2771-1 komunikują się jedynie poprzez usilne wskazywanie palcem wskazującym i środkowym lub poprzez inne niewerbalne gesty sugerujące irytację, frustrację lub niedowierzanie.

SCP-2771-1 dążą do upodobnienia ubioru uprowadzonego personelu do swojego przy użyciu kredy, farb i tkaniny workowej. Po wprowadzeniu zmian uprowadzeni są w nieznany sposób transportowani do SCP-2771-2, pustynnego obszaru, w którym znajduje się budka do poboru opłat za przejazd i system transportujący, wizualnie przypominający falujący, ludzki język. Od porwanych wymaga się siedzenia we wspomnianych budkach i prowadzenia interakcji z przejeżdżającymi podróżnikami przez 8-12 godzin. Po upływie tego czasu personel jest transportowany z powrotem do obiektu, z którego został uprowadzony.

Podmioty, którym nie uda się wejść w zgodne z obowiązującym protokołem interakcje z podróżnymi zostaną zwrócone przez poirytowane jednostki SCP-2771-1, które następnie spróbują przeprowadzić następne porwanie. Obowiązujący protokół nie został przekazany w żaden jawny sposób. Dzięki stworzeniu, metodą prób i błędów, Procedury 366-Tutella udało się znacząco zmniejszyć ilość takich zwrotów.

Procedura 366-Tutella

Personel znajdujący się w SCP-2771-2 nie może z własnej woli opuszczać budki. Humanoidalni podróżnicy będą zbliżać się pojedynczo lub w parach, siedząc w wyprostowanej pozycji na mijających budkę falach na powierzchni języka. Poniżej określono odpowiednie reakcje. Wskazywanie powinno zawsze być dokonywane przy użyciu wyciągniętego palca wskazującego i środkowego z kciukiem opartym o zgięty palec serdeczny. Wszelkie nieskategoryzowane zachowania powinny zostać, po powrocie, ujęte w raporcie.

Zachowanie Reakcja Skutki
Podróżnik okazuje laminowany dokument identyfikacyjny. Skonsumować dowolną ilość dokumentu, pozostałość zawinąć w folię i zwrócić. Wznowienie ruchu. Dokumenty opisano jako "chrupkie" i "gorzkie."
Podróżnik przekazuje dowolną ilość waluty.1 Wsunąć gotówkę pod przedramię i wskazać kierunek podróży. Wznowienie ruchu. Jeśli to możliwe, SCP-2771-1 podzielą całą gotówkę po równo między siebie i uprowadzonych.
Podróżnik okazuje dowolny obiekt prezentujący nawet minimalne podobieństwo do swojego wyglądu. Sprawdzać wizualnie podobieństwo przez około 15 sekund, następnie zwrócić obiekt i wskazać kierunek podróży. Wznowienie ruchu.
Podróżnik zdejmuje skórę ze swojej twarzy, zaczynając od dolnych powiek. Niewerbalnie zasugerować zniecierpliwienie, następnie wskazać kierunek podróży. Wznowienie ruchu.
Podróżnik zbliża się trzymając w górze naczynia stołowe lub szkła. Polizać palec i kilkakrotnie pocierać krawędź naczyń. Jeśli podróżnik nie odpowie tym samym, niewerbalnie zasugerować frustrację i wskazać kierunek podróży. Jeśli odpowie, postępować normalnie. Wznowienie ruchu.
Podróżnik uśmiecha się. Zaatakować podróżnika za pomocą broni palnej. System transportujący rozciągnie się na kształt helisy i owinie rannych lub zlikwidowanych podróżników. Wznowienie ruchu.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported