SCP-2808
ocena: +3+x


Identyfikator podmiotu: SCP-2808

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nie zachęca się, ani nie wymaga od personelu działań w stosunku do SCP-2808. Rozkazy lub zachęty, by wchodzić w interakcje lub badać SCP-2808 są nieważne. Jakiekolwiek działania w stosunku do SCP-2808 muszą być podejmowane przez personel zgodnie z ich wolą i w ich wolnym czasie.

Zarządzanie Ośrodkiem 47 jest pod nadzorem asystenta SCP-2808.

Opis: Opisy samego SCP-2808 są niezrozumiałe w kontekście oficjalnej dokumentacji. Podobny efekt ma miejsce w przypadku wizualnych przedstawień obiektu.

Jakiekolwiek działania względem SCP-2808 w ramach pozycji jakiejś osoby w strukturze biurokratycznej skutkuje w natychmiastowym zmienieniu tej pozycji na "Upiększacza", co zakłada (często gwałtowne) obalenie standardowych procedur operacyjnych w celu tworzenia atrakcyjnych estetycznie dzieł sztuki. Oryginalna pozycja podmiotu i obowiązki z nią związane są niemożliwe do wykonywania, ponieważ próby skutkują przytłaczającymi wizualnymi halucynacjami składającymi się z abstrakcyjnych wzorów.

Nieformalne działania w stosunku do SCP-2808, ale podejmowane pod presją biurokratyczną lub bezpośrednim wpływem, są spontanicznie dodawane do oficjalnych obowiązków osoby podejmującej się tych działań. Potem stają się one niemożliwe do wykonania ze względu na wcześniej wspomniane halucynacje.

Sporządzanie informacji na temat SCP-2808 było wyjątkowo trudne, jako że personel jest niechętny do wchodzenia w interakcję lub zbliżania się do SCP-2808.

Wczesna próba zneutralizowania anomalnych właściwości SCP-2808 poprzez strategiczne zmiany w fundacyjnym statucie skutkowały tym, że SCP-2808 przypadkowo stał się Dyrektorem Ośrodka 47. Próby usunięcia SCP-2808 były bezowocne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported