SCP-281
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-281

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-281 znajduje się obecnie w schowku o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa 18-E na poziomie 7 badawczo przechowawczego Ośrodka 76. Akumulator litowo-jonowy SCP-281 ma pozostać podłączony do głównej sieci zasilającej Ośrodek, chyba że zostanie użyty w testach. Niezbędne kable zostały dostarczone i są przechowywane wraz z obiektem.

Ze względu na naturę anomalnych właściwości obiektu, testy na SCP-281 muszą być autoryzowane przez starszego członka personelu badawczego poziomu 4, aktualnie przypisanego do tego projektu. Personel klasy D używany podczas testów nie powinien być informowany o naturze SCP-281.

Opis: SCP-281 to prowizoryczne urządzenie o wymiarach około 25 cm x 35 cm x 20 cm. Zasilanie zapewnia wbudowany akumulator litowo-jonowy o dużej mocy . Ponadto obiekt składa się z wielu elementów z takich źródeł jak budzik marki Philips, cyfrowy minutnik kuchenny nieznanej marki i modelu, komputer przenośny NEC PC-8201a i klawiatura USB (nieznana marka). Próby inżynierii wstecznej nie przyniosły dotychczas żadnych znaczących rezultatów. SCP-281 nie jest obecnie uważany za działający zgodnie z przeznaczeniem jego twórcy.

Anomalne działanie SCP-281 staje się widoczne, gdy następujące wymagania są spełniane we właściwej kolejności:

1. Tester ustawia alarm za pomocą interfejsu budzika

2. Tester czeka na dźwięk alarmu i naciska przycisk drzemki budzika

Wciśnięcie przycisku drzemki powoduje utworzenie zlokalizowanej anomalii czasowej wokół SCP-281. Obszar dotknięty jest kulistym polem o przybliżonym promieniu sześciu metrów, skoncentrowanym na SCP-281 i desygnowanym jako SCP-281-1. Personel i przedmioty poza tą anomalią nie są w żaden sposób naruszone. Sposób, w jaki urządzenie tworzy anomalię czasową, jest obecnie nieznany. Komponent zegara kuchennego SCP-281 wyświetli 9:00, gdy zostanie utworzony SCP-281-1 i rozpocznie odliczanie. Ustawienie zegara kuchennego na inną ilość minut lub sekund przed aktywacją nie wydaje się mieć żadnego wpływu na funkcjonowanie SCP-281.

W SCP-281-1 czas płynie ze znacznie większą szybkością, z dziewięciominutowym upływem czasu w porównaniu do około jednej milisekundy na zewnątrz. Z perspektywy tych, którzy znajdują się w anomalii czasowej, czas porusza się z normalną szybkością, podczas gdy poza SCP-281-1 czas wydaje się skutecznie zatrzymywać.1Przedmioty w SCP-281-1 mogą poruszać się w swoich granicach, ale próby wyciągnięcia testerów znajdujących się w SCP-281-1 w obszar poza jego wpływem niezmiennie powodowały, że testerzy przechodzili masowe i ostre zakłócenia komórkowe wzdłuż linii oddzielającej części wewnątrz i te spoza SCP-281-1. Podobny efekt zaobserwowano na obiektach i przedmiotach wniesionych do instancji SCP-281-1 spoza obszaru działania. Udało się przenieść SCP-281-1, przenosząc SCP-281 w inne miejsce, gdy jest ono aktywne, ale wszelkie materiały, biologiczne lub inne, natychmiast cierpią z powodu masowych zakłóceń komórkowych i molekularnych, jak opisano powyżej. Każdy materiał organiczny obecny w SCP-281-1, gdy urządzenie jest aktywowane, podlega normalnym procesom biologicznym w okresie, który upływa wewnątrz SCP-281-1.

Dla osób spoza SCP-281-1 wydaje się, że czas nie minął. Jeśli osoby obecne w aktywnej instancji SCP-281-1 poruszyły się w czasie, w którym SCP-281-1 był aktywny, wydaje się, że najprawdopodobniej teleportowały się do nowej lokalizacji.

Gdy zegar osiąga zero minut i zero sekund, alarm włącza się ponownie, a czas wewnątrz i na zewnątrz instancji SCP-281-1 zostaje natychmiast zsynchronizowany. Ze względu na nagły charakter tego wydarzenia, osoby w SCP-281-1, gdy upłynie dziewięciominutowy okres, doznają efektów przypominających ciężką chorobę dekompresyjną. Udowodniono, że znane metody leczenia tego schorzenia są skuteczne w leczeniu testerów SCP-281.

Dodatek 281-A-01: Pozyskanie i notatki na temat wczesnego przechowania

W ██.██.20██ zdalna stacja monitorująca odebrała zaszyfrowane transmisje pochodzące z lokalizacji w Górach █████████. Po odszyfrowaniu stwierdzono, że transmisje informują o postępie w projekcie określanym jako „Pełny krąg”, a SCP-281 został zabezpieczony przez powietrzną drużynę ratowniczą Fundacji podczas nalotu na ufortyfikowaną chatę turystyczną. Twórca urządzenia, 36-letni Afroamerykanin, zidentyfikowany pośmiertnie em █. ███████, gdy został napotkany, wykazywał nieregularne i agresywne zachowanie. Nie ma dowodów na powiązanie z żadnym znanym rządem Indii lub inną organizacją.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported