SCP-2845
square.jpg

DANE NIEAKTUALNE


Poniższa praca wymaga aktualizacji.
Osoby, które chcą pomóc zaktualizować tłumaczenie, powinny zapoznać się z dokumentacją

ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2845

Poziom zagrożenia: Czarny

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Użycie zewnętrznych zasobów oraz doradców zostało autoryzowane do przechowania SCP-2845. Doradcy powinni być uznani za Personel poziomu 2 i nie mają zezwolenia na opuszczanie Ośrodka-100. Jeśli kiedykolwiek konsultant z zewnątrz musi zostać usunięty z przechowalni SCP-2845, muszą mu zostać zaaplikowane Środki amnezyjne klasy A przed wypuszczeniem.

Minimum trzydzieści przeszkolonych osób oraz nieograniczone zaopatrzenie w nieprzeszkolone obiekty jest wymagane do prawidłowego przechowania SCP-2845. Czterdzieści-osiem przeszkolonych członków personelu jest obecnie przydzielonych do aktywnego przechowania SCP-2845, podzielonych na osiem sześcioosobowych zespołów, z kolejnymi dwudziestoma-czterema jednostkami jako zamienniki. Przydzielenie pięciu członków personelu Klasy D zostało autoryzowanie do przechowania SCP-2845.

Ośrodek 100 został skonstruowany według następujących specyfikacji:

  • Ośrodek 100 składa się z dziewięciu dośrodkowych okrągłych pasów, określonych jako Pierścień-A do Pierścień-I, z luką zlokalizowaną pomiędzy Pierścieniem-C i Pierścieniem-D, określaną jako Luka-1. Sześć okrągłych komór jest położonych na 0, 60, 120, 180, 240, oraz 300 stopniu w obrębie każdego Pierścienia i Luki. Pomieszczenia znajdujące się na 0 stopniu pokrywają się z geograficzną północą.
  • Dwie dodatkowe okrągłe komory są zlokalizowane na zewnątrz Pierścienia-I, położone na 120 i 240 stopniu.
  • Podłoże każdej z okrągłych komór zawiera heksagram z czystego ołowiu.
  • Centralna komora, zawierająca SCP-2845 oraz 216 instancji SCP-2845-1, powinna posiadać atmosferę składająca się w 96.3% z wodoru, 3.25% helu i .45% amoniaku, utrzymaną w temperaturze -110°C oraz z ciśnieniem o wartości 2.3 bar.

Kolejne procedury muszą być przeprowadzane w powtarzającym się cyklu trwającym 63 godziny i 54 minuty. Każda procedura powinna trwać 39 minut, z 10 godzinnymi odstępami przed każdą procedurą. Każda procedura musi być przeprowadzana przez sześć osób. Lokalizacja każdej procedury jest wskazana w nawiasach. Na początku każdego nowego cyklu, procedury przechowawcze będą wykonywane w następnym pierścieniu bliżej do komory przechowawczej.

Recytacje ceremonialne dla wszystkich procedur i opisy wszystkich wariantów kostiumów mogą być znalezione w Dokumencie 2845-C-EXP.

Procedura 410-Constantin: (60°) Eksperci od przechowania są przedstawieni w maskach (Radość, Smutek, Złość, Apatia, Strach oraz Głupota) i odgrywają ceremonię Constantin-A. Ceremonia Constantin-A jest groteskową komedią błędów i wymianą obelg pomiędzy sześcioma jednostkami, osiągającą punkt kulminacyjny, gdy Głupota przechytrza resztę grupy w grze w zagadki i określa siebie królem. Po zakończeniu ceremonii Constantin-A, następuje gra w kości. Zwycięzca jest nieistotny względem procedury.

Procedura 420-Perinaldo: (120°) Wykonanie utworu muzycznego na flet, obój, klarnet, róg francuski, kotły oraz bęben basowy. Utworowi towarzyszą specyficzne somatyczne oraz wokalne elementy, wykonywane przez grających w czasie występu, określanego jako ceremonia Perinaldo-A. Występ musi być na żywo; nagrania utworu nie przynoszą efektu.

Procedura 430-Epimetheus: (180°) Następuje wymiana prezentów pomiędzy ekspertami od przechowania. Zawartość prezentów jest bez znaczenia względem procedury, ale żaden z prezentów nie może przekroczyć 4.28 USD w wartości. Każdemu prezentowi towarzyszy recytacja ceremonii Epimetheus-A w całości, oraz rozsypywanie ziarna dookoła komory przechowawczej.

Procedura 440-Cassiel: (240°) Ceremonia Cassiel-A jest recytowana, kiedy eksperci od przechowania wiążą swoje stopy wełną i konsumują .5 litra oleju z oliwek. Następnie przy pomocy młotów rozłupią oni skałę, ważącą co najmniej 200 kilogramów. Ceremonia Cassiel-B recytowana jest w czasie trwania czynności.

Procedura 450-Cairo: (300°) Członek personelu klasy D jest przygotowany przez namalowanie symbolu (pierścień otaczający kropkę, ze strzałką wskazującą w górę w punkcie 90 stopni) na brzuchu przy pomocy roztworu opartego na platynie, oraz zaprezentowany w niebieskim płaszczu, koronie i z berłem. Następnie podmiot klasy D zostaje przytrzymany na krześle, a ceremonia Cairo-A wyrecytowana. Po recytacji ceremonii Cario-A, podmiot klasy D zostaje wykastrowany przy użyciu sierpa ręcznego przez eksperta od przechowania. Jądra są następnie odłożone do miski ze słoną wodą, w trakcie recytacji ceremonii Cairo-B.

Procedura 460-Omphalos: (0°) Ceremonia Omphalos-A powinna zostać wyrecytowana przed upieczeniem dziecka w wieku nieprzekraczającym 3 miesiące. Ceremonia Omphalos-B zostaje wyrecytowana przed konsumpcją. Po konsumpcji dziecka, ceremonia Omphalos-C jest wyrecytowana nad jego gastrolitami, które zostają wtedy połknięte. Następnie wywołane zostają wymioty oraz recytowana jest ceremonia Omphalos-D, sygnalizująca rozpoczęcie nowego cyklu.

W przypadku przełamania zabezpieczeń, ładunek nuklearny Ośrodka 100 musi zostać zdetonowany, poprzedzając zamknięcie wszystkich placówek Fundacji oraz aktywację Protokołu 2845-XK1 "Strącić Księżyc".

Opis: SCP-2845 to czworonożna istota, mierząca 2.9 metra wysokości do barków oraz ważąca 815 kilogramów. Jej kręty kark, zazwyczaj trzymany w pozycji pionowej, rozciąga się na .5 metra, kończąc się głową z humanoidalnymi rysami twarzy. SCP-2845 posiada poroże, mierzące 4.8 metra w średnicy: Poroże jest białe z czarnym efektem marmuru w ubarwieniu, a jego zrucanie nie zostało zaobserwowane. SCP-2845 pokryty jest włosiem o średniej długości 10 cm, z wyjątkiem twarzy, która jest bezwłosa. Ubarwienie SCP-2845 jest głównie pastelowo zielone z kremową pręgą na spodzie szyi oraz brzucha.

15 cm za czaszką SCP-2845 zawieszony jest pierścień z drobin lodu, mierzący 1.7 m w średnicy, o grubości 35 cm. Owy pierścień jest regularnie przerywany przez siedem kul składających się z metalicznego wodoru oraz metalicznego helu, każda o średnicy 15 cm. Pierścień i kule obracają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara z prędkością 1.6 rpm. Siła podtrzymująca ruch pierścienia, stały stan kul, oraz środki, dzięki którym SCP-2845 jest zdolny utrzymać swoją głowę pod ciężarem swoich rogów są nieznane.

SCP-2845 jest w stanie dokonać momentalnej transmutacji i przebudowy materii. Materia nie jest tworzona, ani niszczona w trakcie tego procesu. Właściwość ta manifestuje się do woli, o zaobserwowanym zakresie dochodzącym do celów z zasięgu wzroku: maksymalny zakres tej zdolności jest nieznany. Przemieniona materia pozostanie stabilna, mimo braku innych czynników: na przykład metaliczny wodór i hel są pospolitymi rezultatami, które pozostaną w stanie stałym lub ciekłym, pomimo temperatury otoczenia. Zmodyfikowana atmosfera nie będzie mieszać się z niezmienionymi rejonami, zachowując chemiczny skład. Najbardziej powszechnymi produktami transmutacji są wodór oraz hel w stanie stałym lub ciekłym, konwersja atmosfery w mieszaninę wodoru/helu/amoniaku, oraz przemiana życia roślinnego w organizmy na bazie metaloidów. SCP-2845 zazwyczaj otacza się transmutowanym obszarem o promieniu około pięciu metrów przez cały czas. SCP-2845 okazał się być całkowicie odporny na fizyczne obrażenia.

Najpowszechniejszymi formami ofensywnej transmutacji używanej przez SCP-2845 są kolumna mierząca o średnicy od pięciu do siedmiu metrów oraz od sześćdziesięciu do osiemdziesięciu metrów wysokości, lub poziomy stożek osiągający pomiędzy stoma i stoma pięćdziesięcioma metrami długości oraz od dziesięciu do trzydziestu metrów szerokości na najodleglejszym końcu. Jednakże, SCP-2845 okazał się atakować pojedyncze cele odległe na dystans do 10 kilometrów. Wczesna obserwacja SCP-2845 w trakcie pozyskania wykazała, że obiekt będzie ogólnie ignorował jednostki niewalczące, skupiając się na odwecie przeciwko atakującym. Nie zauważono jednak, żeby SCP-2845 podejmował próby oszczędzenia niewalczących znajdujących się w zasięgu efektu jego modyfikacji, a późniejsze raporty z pozyskania wykazały zapobiegawcze ataki na zarówno militarne, jak i cywilne cele.

SCP-2845-1 określa istoty ludzkie, które zostały zmodyfikowane przez SCP-2845. Instancje SCP-2845-1 są sześciokątnymi kolumnami mierzącymi 2.4 metry wysokości, o gumowatej żółto-zielonej skórze. Instancje SP-2845-1 nie posiadają żadnych zewnętrznych organów zmysłu, a autopsja wykazała, że organy wewnętrzne również są nieobecne, z wyjątkiem mózgu, który teraz zajmuje całość kolumny i zawiera odtworzoną masę innych organów oraz dodatkowe zewnętrzne materiały. Nie jest znane, jak instancje SCP-2845-1 czerpią składniki odżywcze, lub czy samo odżywianie jest wymagane.

Neuroobrazowanie osobników SCP-2845-1 ujawniło, że mózg jest w nieprzerwanym stanie wysokiej aktywności. Analiza wielu osobników wykazała wzorce odbierania i reakcji na bodźce, będące przypuszczalnie zdalną komunikacją pomiędzy okazami SCP-2845-1.

Odnotowane zostały ruchome odmiany SCP-2845-1, lecz uniknęły one schwytania i przeprowadzenia badań.

Dodatek-01: Skrócona oś czasu SCP-2845 od wstępnego odkrycia do zabezpieczenia wygląda następująco:

27 Listopada, 2011: Pierwsze zauważenie Komety C/2011 W3.

1 Grudnia, 2011: Kometa C/2011 W3 potwierdzona przez Obserwatorium Uniwersyteckie Mount John.

2 Grudnia, 2011: Kometa C/2011 W3 potwierdzona i nazwana przez Minor Planet Center.

16 Grudnia, 2011: Kometa C/2011 W3 osiąga peryhelium. Solar Dynamics Observatory nagrywa obrazy fragmentu odłamującego się od głównego ciała komety, zachowującego prędkość .0018c

17 Grudnia, 2011: Potwierdzenie doprowadzenia trajektorii fragmentu do kolizji z Ziemią, z przewidywalnym zderzeniem 21 Grudnia. Zawiedzenie procedury odstraszającej Stacji Thoth, mającej na celu zmienienie kierunku fragmentu. Publiczne oznajmienie Zjednoczonych Narodów. Rozpoczęcie ewakuacji.

21 Grudnia, 2011: Odłam uderza w Ocean Spokojny, 124 kilometrów od zachodniego wybrzeża Ameryki.

24 Grudnia, 2011: Przypuszcza się dotarcie SCP-2845 tego dnia na brzeg.

25 Grudnia, 2011: Pierwsza obserwacja SCP-2845 poprzez cywilny materiał wideo. Dokonanie kontaktu przy pomocy drona. Potwierdzenie wrogiego nastawienia SCP-2845. Środki Fundacji w wojsku Stanów Zjednoczonych ukierunkowują się na pozyskanie i opracowanie czynności przechowawczych przy wsparciu reprezentantów Globalnej Koalicji Okultystycznej. Placówki przechowawcze Fundacji w regionie przechodzą w stan zamknięcia.

26-29 Grudnia, 2011: Rozpoczyna się bombardowanie artyleryjskie SCP-2845, wraz z pierwszą serią testów. Nawiązanie kontaktu z zewnętrznymi doradcami po obserwacji właściwości SCP-2845.

30 Grudnia, 2011: [USUNIĘTO]. SCP-2845 nie jest zatrzymywany przez szesnaście godzin.

31 Grudnia, 2011: Bombardowanie zostaje wznowione.

1-14 Stycznia, 2012: SCP-2845 jest prowadzony przez pasmo górskie Sierra Nevada, pozostając jednocześnie pod intensywnym bombardowaniem. ██████ ████████ opracowuje wczesne czynności przechowawcze.

15 Stycznia, 2012: SCP-2845 dociera do ustalonego obszaru przechowawczego. Wczesne czynności przechowawcze zatwierdzone.

18 Stycznia, 2012: Wczesne czynności przechowawcze kończą się sukcesem.

20 Stycznia, 2012: Rozpoczyna się konstrukcja Ośrodka 100.

3 Lutego, 2012: Udoskonalenia czynności przechowawczych zaimplementowane.

19 Lutego, 2012: Oznajmienie o zabezpieczeniu SCP-2845.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported