SCP-2851
ocena: +9+x
300px-Color_icon_red.jpg

Obrazek ochronny


Identyfikator podmiotu: SCP-2851

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie ściany Skrzydła 9 w Ośrodku 47 muszą być pokryte czerwoną farbą. Pracownikom przydzielonym do Ośrodka 47 zaleca się noszenie co najmniej jednego czerwonego artykułu odzieżowego oraz dekorować swoje domy i pracownie z użyciem koloru czerwonego. Wszelka dokumentacja związana z SCP-2851 musi być opisywana kolorem czerwonym bądź na takowym tle.

Opis: SCP-2851 to zjawisko anomalne dotykające Skrzydła 9 Ośrodka 47 oraz wszelkich nieczerwonych dokumentacji związanych z SCP-2851. Po wystawieniu na oddziaływanie zjawiska poszkodowany dozna halucynacji dźwiękowej: nieprzerwanie będzie przemawiał do niego pewien głos (SCP-2851-1). Efekt ten będzie trwał od godziny do dwóch dni po przerwaniu wystawienia poszkodowanego na oddziaływanie zjawiska.

SCP-2851-1 będzie zachęcał poszkodowanego do dawania upustu żądzom kleptomanii i stosunków płciowych, do wszczynania pojedynków na śmierć i życie oraz przeprowadzania krwawych ceremonii składania ofiary bóstwu znanemu pod nazwą "Taros'zedbreet". Należy zanotować, iż SCP-2851 nie może w sposób anomalny zmusić poszkodowanego do poddania się tym namowom.

SCP-2851-1 łatwo ulega dezorientacji w związku z czerwienią. Po pokazaniu obiektowi rzeczy pokrytej kolorem czerwonym SCP-2851-1 będzie komplementował osobę poszkodowaną, odwołując się do jej mocy, żywotności i chęci przelewania krwi, po czym zjawisko tymczasowo ustanie. Podczas gdy SCP-2851-1 pozostaje aktywny, nieprzerwane pokazywanie mu koloru czerwonego redukuje częstotliwość wokalizacji obiektu, co przekłada się na zmniejszenie negatywnego, nieanomalnego wpływu psychicznego na poszkodowanego.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported