SCP-2852
ocena: +3+x
scpdad.jpg

SCP-2852 na wydarzeniu poziomu czarnego.

Identyfikator podmiotu: SCP-2852

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Zabezpieczenie SCP-2852 ma być skupione na śledzeniu i przerywaniu incydentów, tam gdzie to możliwe, oraz na ogólnym monitorowaniu skupisk ludności kompatybilnych z SCP-2852. Wszystkie osoby zaangażowane w wydarzenia poziomu niebieskiego i białego powinny być intensywnie monitorowane, a ich tożsamość powinna być przekazana lokalnym organom ochrony porządku publicznego jako potencjalne zagrożenie terrorystyczne. Ta sama procedura ma również zajść u osób biorących czynność w przerwanych wydarzeniach poziomu niebieskiego i białego. Osobom będącymi świadkami zatrzymania któregokolwiek z tych wydarzeń, mają zostać podane środki amnezyjne klasy B.

Wydarzenia poziomu czarnego mają być monitorowane aż do ich zakończenia. Następnie wszyscy uczestnicy mają być poddani działaniu środków amnezyjnych klasy A i traktowani tak samo jak osoby poszkodowane w innych wydarzeniach. Członkowie Mobilnych Formacji Operacyjnych Upsilon-36, Upsilon-52 i Upsilon-99, którzy byli świadkami wydarzeń poziomu czarnego, mają być poddani terapii środkami amnezyjnymi klasy A po przejściu na emeryturę lub przeniesieniu. Również mają być monitorowani pod kątem wszelkich oznak antyspołecznego lub innego nietypowego zachowania. Jeśli okaże się, że zostali zainfekowani zdarzeniem poziomu czarnego, będą poddani działaniu środków amnezyjnych, zawieszeni we wszystkich operacjach terenowych i przeniesieni do pracy na niskim poziomie, o niskiej intensywności, tj. konserwacji i wprowadzania danych.

MFO Y-36 "Party Crashers" ma za zadanie reagować na każdą manifestację SCP-2852. MFO Y-52 "Cater Duty" i Y-99 "Altar Boys" ma za zadanie zidentyfikować zdarzenia SCP-2852 i zapewnić wsparcie dla MFO Y-36 w razie potrzeby.

MFO Y-52 i Y-99 mają być obecne w społecznościach, w których 60% populacji to wyznawcy religii rzymskokatolickiej lub (od Rewizji 2852-7) anglikańskiej. Każdy przypadek SCP-2852 dotyczący innej grupy religijnej musi zostać natychmiast zgłoszony badaczowi z uprawnieniami poziomu 4/2852.

Choć obecnie anomalia jest izolowana do subkontynentu północnoamerykańskiego, wszystkie społeczności kompatybilne z SCP-2852 mają być monitorowane pod kątem nietypowego wzrostu przestępczości wśród nieletnich, bezpłodności, przemocy domowej i rozwodów.

Opis: Instancje SCP-2852 przybierają wygląd białego mężczyzny w średnim wieku. Biologicznie, komórki instancji SCP-2852 są genetycznie identyczne do ludzkich, jednakże instancje nie posiadają żadnych rozpoznawalnych organów. Ich ciała zbudowane są z włóknistej tkanki mięśniowej, a zęby i włosy wykonane są z chityny chemicznie podobnie jak u zwierząt z rodziny Cicadidae. Oczy instancji SCP-2852, choć z daleka wyglądają nieanomalnie, są osadzone w gniazdach bez żadnego połączenia nerwowego. Choć anomalie posiadają zdolność komunikacji, pomimo braku strun głosowych lub analogicznych organów, instancje SCP-2852 nie wykazują znajomości żadnego języka, mówiąc bełkotem. Pomimo tego, wszystkie osoby biorących udział w wydarzeniu kompatybilnym z SCP-2852 będą postrzegać mowę obiektu jako normalną, tak samo jak jego działania, chyba że wcześniej zostaną poinformowane o jego anomalnych właściwościach. Osoby opisują SCP-2852 jako zabawną osobę z dosadnym poczuciem humoru. Wszystkie osoby dotknięte zdarzeniem SCP-2852 będą odnosić się do obiektu jako "Kuzyn Johnny". Choć świadome, instancje SCP-2852 nie wydają się być rozumne.

Instancje SCP-2852 pojawiają się na różnych katolickich i anglikańskich uroczystościach religijnych i są traktowane jako ustanowiony członek rodziny. Instancje SCP-2852 są akceptowane bez względu na podobieństwo rodzinne czy pochodzenie etniczne. Istota pojawia się na chrzcinach, ślubach i pogrzebach, określanych odpowiednio jako wydarzenia poziomu niebieskiego, białego i czarnego. Obecnie nie odkryto żadnej instancji SCP-2852, która pojawiłaby się na jakimkolwiek innym spotkaniu rodzinnym.

Wszystkie próby namierzenia SCP-2852 przed i po zdarzeniu zakończyły się niepowodzeniem. Istoty są w stanie pojawiać się na takich wydarzeniach tak, jakby zawsze tam były, na przemian pojawiając się między kadrami nagrań kamer, lub po prostu unikając wszelkich prób utrzymania ich z dala od wydarzenia wykonanych przez operatorów. Wszystkie urządzenia śledzące umieszczone na SCP-2852 natychmiast uległy awarii, a istota wymykała się wszelkiej inwigilacji.

Każde spotkanie rodzinne, w którym uczestniczy SCP-2852, skutkuje innym zachowaniem i efektami obiektu. Generalne efekty pojawienia się SCP-2852 na spotkaniu rodzinnym skutkują poważniejszymi szkodami wyrządzonymi dzieciom, choć dorośli nie są wolni od jego efektów. Warto zauważyć, że powstrzymanie instancji SCP-2852 przed zaangażowaniem się w rytuał religijny nie powstrzyma jego efektów przed rozprzestrzenianiem, choć mogą one zostać w ten sposób osłabione. Wystarczy, że SCP-2852 pojawi się podczas jakiegoś wydarzenia, aby jego efekty zaczęły rozprzestrzeniać się wśród rodziny. Kiedy pytane o to po wydarzeniu, wszystkie dotknięte nim osoby zgłaszają uczucie sympatii do SCP-2852, niezależnie od jego działań podczas wydarzenia.

Dalsze badania dotyczące powiązanych zjawisk można znaleźć w wpisie do bazy danych SCP-3004.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported