SCP-2874
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2874

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2874 jest obecnie przechowywane w Jednostce Magazynowej 12, znajdującej się w Ośrodku 11. SCP-2874 ma być ciągle przechowywany w zamkniętym pomieszczeniu, nieprzerwanie strzeżonym od zewnątrz przez dwóch (10) pracowników ochrony. Ze względu na naturę podmiotu w pomieszczeniu przechowawczym SCP-2874 nie może być kamer monitoringu ani okien.

Żaden pracownik nie może wejść w kontakt wzrokowy z SCP-2874, bezpośrednio ani pośrednio. Co pewien czas obecność SCP-2874 w pomieszczeniu przechowawczym ma być potwierdzana dotykiem przez pracownika klasy 9 z opaską na oczach. Jeżeli pracownik znajdzie się pod wpływem SCP-2874, ma zostać natychmiast poddany eutanazji.

Ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się efektów SCP-2874 w postępie geometrycznym, w wypadku kiedy pracownik podejrzewa, że jakaś osoba jest pod wpływem SCP-2874, ale nie jest w stanie jej zidentyfikować, Ośrodek 08 ma być natychmiast zamknięty do czasu zidentyfikowania tej osoby.

Opis: SCP-2874 to duży metalowy walec, ze słowami "DON-BURTEN" wygrawerowanymi na górnej podstawie. Analiza wykazała, że SCP-2874 jest całkowicie puste i składa się z żelaza niewykazującego nadzwyczajnych właściwości.

Każda istota ludzka, która wejdzie w kontakt wzrokowy z SCP-2874 znajdzie się pod jego wpływem i w przeciągu 7 miesięcy gwałtownie wybuchnie. Każda osoba obserwująca ten wybuch również znajdzie się pod takim samym wpływem SCP-2874. Fotografie i nagrania wideo tych wybuchów zbadano i wykazano, iż mają ten sam efekt co bezpośrednio obserwacja.

Podczas okresu poprzedzającego wybuch osoby znajdującej się pod wpływem SCP-2874 będzie ona odczuwać wiele symptomów, zwiększających intensywność w miarę zbliżania się do detonacji:

  • Zwiększone stany lękowe.
  • Paranoja.
  • Chęć przebywania w miejscach publicznych.
  • Uczucie zbliżającej się zagłady.
  • Poważna depresja.
  • Halucynacje głosów informujących ofiarę, że wybuchnie.
  • Halucynacje liczb odliczających 6 wybuchu ofiary.

Pomimo początkowych założeń, że te symptomy są naturalnym rezultatem bycia pod wpływem SCP-2874 i zdawania sobie sprawy z jego efektów, 5źniejsze badania wykazały, że symptomy te są również obecne u osób znajdujących się pod wpływem SCP-2874 i niezdających sobie sprawy z jego efektów.

SCP-2874 zostało odkryte w uszkodzonym pojeździe, prawdopodobnie przeznaczonym 4 lotów kosmicznych, znajdującym się na dnie Oceanu Spokojnego i odnalezionym podczas budowy placówki przechowawczej [ZMIENIONO]. Wydobyto również ciała 3 humanoidalnych istot, obecnie przechowywane osobno w Ośrodku 02.

Dodatek 2874-1:

Podczas przełamania zabezpieczeń przez wrogie elementy dnia ██.██.████, kilku członków personelu prawdopodobnie otrzymało zdjęcia wybuchów wywołanych przez SCP-2874. Pracownicy, którzy podejrzewają, że znajdują się pod wpływem SCP-2874, powinni się zgłosić d0

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported