SCP-2924
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2924

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Próbki SCP-2924 należy przechowywać w laboratorium biobezpiecznym poziomu 3., w Ośrodku 201, który wzniesiony został w pobliżu Punktu Zbieżności SCP-2924-1. Instancje SCP-2924-1 należy przechowywać w komorach przechowawczych dla humanoidów, w Ośrodku 201, dopóki infekcja SCP-2924 nie zostanie uznana za całkowicie zneutralizowaną w ciele ofiary przez pracowników medycznych ośrodka. Instancji należy następnie podać preparaty amnezyjne klasy A i umieścić ją z powrotem w mieście, w którym mieszka. MFO Gamma-8, „Baloniarze”, otrzymali zadanie pozyskiwania odkrytych instancji SCP-2924-1, monitorowania byłych instancji SCP-2924-1 oraz dokonywania ocen wybuchów epidemii SCP-2924, włączając w to znalezienie źródła SCP-2924, jeżeli takowe istnieje.

Opis: SCP-2924 to anomalna infekcja układu oddechowego najczęściej dotykająca osoby nierzadko zmieniające miejsce pobytu oraz niemające stałego miejsca zamieszkania.1 Do wybuchów epidemii SCP-2924 dochodzi na całym kontynentalnym terytorium Stanów Zjednoczonych, w interwałach od 3 do 6 miesięcy. Epidemie dotykają schronisk, parków publicznych oraz innych rejonów uczęszczanych przez osoby często zmieniające miejsce pobytu. Źródło wybuchów owych epidemii nie zostało jeszcze zidentyfikowane. Osoby zainfekowane SCP-2924 (oznaczone jako SCP-2924-1) początkowo cierpią objawy podobne do tych, które cechują przewlekłe zapalenie oskrzeli, jak np. kaszel, świszczący oddech czy trudności z oddychaniem. Medykamenty standardowo używane do łagodzenia objawów podobnych infekcji najwyraźniej nie będą miały wpływu na SCP-2924, dopóki nie dojdzie do manifestacji właściwości anomalnych obiektu.

Po 5-7 dniach od zainfekowania SCP-2924-1 zacznie powoli osiągać coraz większą lotność, co najwyraźniej jest skutkiem anomalnej redukcji gęstości niezwiązanej ze spadkiem masy ani wzrostem objętości. Stopień lotności będzie wzrastał przez następne 24 godziny, dopóki SCP-2924-1 nie osiągnie neutralnej lotności w pobliskiej atmosferze, zazwyczaj unosząc się 10-12 [m] nad poziomem ziemi. SCP-2924-1 zacznie następnie przemieszczać się z prędkości 5 [km/h] w kierunku równoległym w stosunku do Ziemi, bez względu na intensywność wiatrów, pomijając przypadek fizycznego uniemożliwienia instancji ruchu. SCP-2924-1 opisują zjawisko przemieszczania się jako łagodne pchanie, a w niektórych przypadkach — jako „prowadzącą rękę na ramieniu”. Utracona gęstość ulega powrotowi po 10-14 dniach nieprzerwanej aktywności anomalnej, gdy instancje bez uszczerbku na zdrowiu lądują na powierzchni.

Eksperymenty wykazały, że wszystkie SCP-2924-1 przemieszczają się w kierunku jednej lokacji — miejsca w północno-wschodniej Nebrasce, o koordynatach 42.██; -98.██, oznaczonego jako Punkt Zbieżności. Jeżeli dana instancja osiągnie Punkt Zbieżności, dojdzie do zaniku anomalnego przemieszczania się jednostki. Jednakże nie zanotowano żadnych innych anomalii związanych z dotarciem instancji w tamto miejsce. Użycie radaru do spenetrowania gruntu pod Punktem Zbieżności nie wykazało żadnych istotnych dewiacji, a możliwość przeprowadzenia ekskawacji poniżej maksymalnej głębokości efektywnego działania radaru została uznana za zbędny wydatek. Dochodzenie w sprawie historycznego lub kulturalnego znaczenia tamtego miejsca nadal trwa.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported