SCP-2932


ocena: +6+x
kaktus1.png
forest2.jpg

Ścieżka prowadząca do wejścia do SCP-2932.

Identyfikator podmiotu: SCP-2932

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2932 jest obecnie przechowywane w miejscu jego odkrycia. Mobilna Formacja Operacyjna Xi-9 "The Wardens" została przydzielona do przeprowadzania działań przechowawczych, wliczając w to zmniejszenie świadomości publicznej na temat SCP-2932 w pobliskich miasteczkach i wsiach, a także podawaniu środków amnezyjnych osobom, które weszły w kontakt z SCP-2932. Wokół SCP-2932 został ustanowiony ogrodzony obwód, z ostrzeżeniami o chronionym wewnątrz rezerwacie przyrody. Obwód ten ma być rutynowo patrolowany.

MFO Ξ-9 otrzymało również polecenia współpracowania z SCP-2932-A, w celu przechowywania instancji SCP-2932-1, które wydostały z SCP-2932. Informacje pozyskane od SCP-2932-A, dotyczące możliwych bytów klasy Euclid i Keter, pochodzących z SCP-2932 są wypisane w dalszej części dokumentu. MFO Ξ-9, jak i również dodatkowi członkowie personelu Fundacji, przypisani do SCP-2932, mają zapoznać się z tymi informacjami.

Trwają pracę nad próba naprawy SCP-2932-2, aczkolwiek ze względu złożoności obiektu i charakteru w jego konstrukcji, personel musi zachować ostrożność w swoich obowiązkach, by nie naruszyć i tak już kruchego stanu SCP-2932-2. Doktorzy Fundacyjni, którzy zostali wyszkoleni w zakresie funkcjonowania SCP-2932-2 mają pracować w trybie rotacyjnym ze zmianami co 6 godzin, aby zapewnić, że doktor jest zawsze dostępny w razie nagłej potrzebny. Informacje dotyczące tego obiektu pozyskane od SCP-2932-A, są wyszczególnione w dalszej części dokumentu. W przypadku gdyby SCP-2932-2 doznało poważnej awarii, należy aktywować eksperymentalne systemy zasilania, w celu utrzymania bieżących funkcji SCP-2932. Jeżeli te zasoby okazałyby się niewystarczające, MFO Ξ-9, oraz dodatkowy personel ochrony maja przygotować się na Scenariusz Masywnego Przełamania Zabezpieczeń.

Notatka: Personelowi przypomina się, by nie podejmował prób uzyskania autoryzacji od organizmów pasujących genetycznie, gdyż często prowadzi to do działań odwetowych, ze strony organizmów strażników.

Uaktualnione memorandum w sprawie zabezpieczenia: Zgodnie z protokołem fundacji 2513.99, bieżące zabezpieczanie SCP-2932 zostało przekazane pod jurysdykcję Projektu PARAGON. Wszystkie inne istniejące czynności przechowawcze pozostają bez zmian.

Opis: SCP-2932 jest masywną, organiczną strukturą znajdującą się wewnątrz "Reserva comunal El Sira" we wschodnio-centralnym Peru. Zewnętrznie, SCP-2932 składa się z drzew, winorośli, oraz innej flory, która uformowała się w dużą, kopulastą strukturę. Oświetlenie wokół zewnętrznej strony SCP-2932 składa się z szeregu bio-luminescencyjnych bulw, które rosną wewnątrz SCP-2932. Jest to gatunek, który przed odkryciem SCP-2932 nie został zidentyfikowany, wraz z wieloma instancjami flory, która występuje w całym SCP-2932. Sama struktura kopuły jest niezniszczalna, a próby uszkodzenia jej często skutkowały w działaniach odwetowych przez agresywne i wrogie, mobilne organizmy roślinne, które pełnią rolę strażników SCP-2932. Główne drzwi do SCP-2932, znajdujące się na południowej stronie struktury nie mogą zostać otwarte bez autoryzacji od istoty znajdującej się wewnątrz SCP-2932, bądź bez autoryzacji od genetycznie pasującego organizmu, który znajduję się niedaleko wejścia.

Wnętrze głównego poziomu SCP-2932 składa się z licznych łukowatych korytarzy i dużych pomieszczeń, o równie organicznym charakterze, co zewnętrzna część SCP-2932, wraz z podobnymi oświetlającymi organizmami. Analiza tych obszarów wykazała, że w pewnym momencie pokoje były biurami administracyjnymi dla niższych części SCP-2932, a w kilku większych obszarach istnieją oznaki zamieszkiwania. Informacje pozyskane z tej sekcji dotyczą instancji SCP-2932-1, oraz zostały dołączone z informacjami pozyskanymi od SCP-2932-A.

Niższe poziomy SCP-2932 znajdują się pod ziemią, oraz składają się z masywnej, otwartej komory z licznymi konstrukcjami kładek, prowadzących do różnych miejsc docelowych. Większość dostępnych ścian jest pokryta przez kokony, złożone z wyjątkowo trwałej materii roślinnej, które zwiększają swe rozmiary w niższych częściach komór. Kapsuły te najwyraźniej są wykorzystywane do przechowywania instancji SCP-2932-1. Na prawo od każdej kapsuły znajduje się urządzenie, złożone z różnych materii roślinnych z ekranem dotykowym, wykonanym z półprzeźroczystej, krzemionkowej konstrukcji, który działa jako interfejs dla kokonu, z którym jest podłączony. Informacje dotyczące bytu SCP-2932-1 zabezpieczonego wewnątrz kokonu są w nim zawarte, a także mechanizm, poprzez który można otworzyć i zamknąć kapsułę, aczkolwiek ta opcja jest zablokowana dla osób bez odpowiedniej identyfikacji genetycznej. Chociaż większość kapsuł jest nienaruszona i aktywna, co najmniej ██ z nich zostało rozerwanych.

SCP-2932-A jest starszym Prawie Humanoidalnym bytem Klasy I, który zamieszkuje wewnątrz SCP-2932 i pełni rolę jego opiekuna. SCP-2932-A posiada sześć głównych kończyn, a na dwóch tylnych chodzi wyprostowany. Tułów SCP-2932-A posiada dwa główne segmenty, oba pokryte cienkimi, długimi włosami. Głowa SCP-2932-A jest w przybliżeniu owalna z dwoma zestawami oczu, jednym złożonym i jednym kręgowym. Przednia część twarzy posiada humanoidalne usta i długą, wysuniętą strukturę nosową. Górna część głowy SCP-2932-A posiada kilka małych kolców, jednak głównie pokryta jest dodatkowo długimi, szarymi i cienkimi włosami. Na plecach, SCP-2932-A posiada cztery duże, insektoidalne skrzydła, aczkolwiek wykazują one obrażenia, które prawidłowo się nie wyleczyły.

SCP-2932-2 jest dużym, naczyniowym organem, wiszącym w centrum głównej komory SCP-2932, służąc jako główne źródło energii dla SCP-2932. SCP-2932-2 pulsuje w tempie około 8 uderzeń na minutę, aczkolwiek w sytuacjach kryzysowych potrafiło spada ono do 3 uderzeń na minutę. Według SCP-2932-A, SCP-2932-2 jest sercem bogini Tytanii, która zbudowała więzienie z własnego ciała, a wewnątrz umieściła własne serce, by je podtrzymać.

Na podstawie informacji pozyskanych od SCP-2932-A wywnioskowano, że SCP-2932 było kiedyś i obecnie jest masywnym systemem więziennym zaprojektowanym do przechowywania dużej liczby stworzeń i innych bytów. Ze względu na katastroficzne wydarzenie, które spotkało pierwotnych właścicielu SCP-2932 (Po więcej informacji, zobacz Dokument Alfa-1596-1000), ośrodek został zamknięty, a odpowiedzialność za przechowywanie spoczywała na załodze dawnych pracowników SCP-2932, z których SCP-2932-A był Administratorem. Z biegiem czasu, ten kontyngent personelu albo zginął, uciekł, lub zniknął, a placówka zaczęła popadać w ruinę. To, w połączeniu ze wzrastającą kruchością głównego zasilania SCP-2932, SCP-2932-2 spowodowało u wielu kapsuł przechowawczych awarię, uwalniając zawartość.


Przesłuchanie 2932-A: Poniższe przesłuchanie zostało przeprowadzone podczas wczesnych eksploracji SCP-2932, krótko po tym, jak personel Fundacji został wpuszczony do struktury przez SCP-2932-A. Początkowa komunikacja z SCP-2932-A była ograniczona przez barierę językową, gdyż SCP-2932-A był zdolny do rozmowy tylko w swoim ojczystym języki i w języku Quechua. Gdy tylko tłumacz stał się dostępny, przesłuchanie zostało przeprowadzone.

Dodatek 2932-1: Poniższe logi zostały zgromadzone z terminali dotyczących potencjalnie niebezpiecznych istot SCP-2932-1, z których większość z nich jest w aktywnym zabezpieczaniu. Notatki pozyskane od SCP-2932-A są także wymienione, a SCP-2932-A dostarczył pełne tłumaczenia dla wszystkich wpisów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported