SCP-2935

ocena: +10+x

Site scp-wiki.net.pl cannot be found.


hole.jpg

SCP-2935.


Przydzielony Ośrodek Dyrektor Ośrodka Nadzorca Projektu Przydzielone MFO
USINBL Ośrodek 81 J. Karlyle Aktus S. Cole Sisson E-13 "Manifest Destiny"

location.png

Joppa, IN, USA.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wejście do SCP-2935 zostało zablokowane betonem, a dostęp do obiektu jest wzbroniony.

Opis: SCP-2935 jest czasoprzestrzenną anomalią zlokalizowaną w wapiennej jaskini pod cmentarzem niedaleko Joppy, Indiana. Cmentarz, którego ostatnia pochowana osoba zmarła w 1908 r., został odkryty przez personel Fundacji po tym, jak odkryto sygnały radiowe pochodzące z SCP-2935 (zobacz Dodatek 2935.1 poniżej).

Anomalią SCP-2935 jest praktycznie identyczna replika rzeczywistości współczesnej Ziemi w roku 2016, z główną różnicą w tym, że całe życie, wliczając biologiczne i niebiologiczne, jak również wszelkie czujące byty, maszyny, komputery i inne zjawiska „podobne do życia” znajdujące się w SCP-2935 skończyły się 20 kwietnia 2016 roku.

Informacje zdobyte przez mobilną formację operacyjną, która udała się do SCP-2935 w celach rozpoznawczych wskazują jakoby wszystkie formy życia w SCP-2935 nagle i bez ostrzeżenia umarły gdzieś pomiędzy godziną 0300, a 0400 czasu wschodniego. Przyczyna tego jest obecnie nieznana.

Dodatek 2935.1: Odkrycie

Dnia 28 kwietnia, 2016 roku około godziny 0500 czasu wschodniego, sygnał radiowy został wykryty przez personel komunikacyjny z Ośrodka 81, niedaleko Bloomington, Indiana. Sygnał ten, choć zniekształcony i niezrozumiały, został potwierdzony jako pochodzący z niezarejestrowanego obszaru Joppy w stanie Indiana w pobliżu autostrady międzystanowej nr 70 w USA. Personel Ośrodka 81 w Indianapolis zgodnie z polityką Fundacji został wysłany w celu ustalenia źródła sygnału i odkrył SCP-2935 podczas badania tego obszaru.

Po wstępnym wejściu do SCP-29351 wyżej wspomniany personel nie był pewien, czy rzeczywiście odkryli anomalię, czy ich dron opuścił jaskinię drugą stroną. Zostało to szybko wyjaśnione podczas obserwacji otaczającego obszaru i po odebraniu niezakłóconego sygnału radiowego, którego szukali. Transmisja, która wydawała się zapętlać od 20 kwietnia, była automatyczną wiadomością wysłaną z Ośrodka 81 z rzeczywistości SCP-2935. Pełny transkrypt wiadomości jest następujący:

To automatyczna transmisja alarmowa od Fundacji SCP i twojego rządu krajowego. Jeden lub więcej z naszych ośrodków przechodzi właśnie awarię systemu komunikacyjnego, prawdopodobnie z powodu przełamania zabezpieczeń nieznanej siły. Wszystkim obywatelom nakazuje się pozostanie w swoich domach na czas zabezpieczania przełamania przez zespoły zabezpieczające. Ta wiadomość będzie transmitowana od 20 kwietnia 2016 do— (wiadomość zostaje nagle przerwana, po czym się zapętla)

Następnie, personel Ośrodka 81 skontaktował się z dowództwem ośrodka. Mobilna Formacja Operacyjna Epsilon-13 "Manifest Destiny" została natychmiastowo przydzielona do badania i eksploracji SCP-2935.

Dodatek 2935.2: Eksploracja SCP-2935

Eksploracja SCP-2935 przez MFO Epsilon-13 odbyła się w czterech oddzielnych misjach, trzech załogowych i jednej bezzałogowej. Podczas tych misji zostało pozyskanych kilka artefaktów i fragmentów informacji, a ich pełna lista wraz z opisami jest dostępna w Dodatku 2935.3.

Dodatek 2935.3: Odzyskane Artefakty i Informacje z Misji MFO E-13


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported