SCP-2950
ocena: +11+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2950

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-2950 należy przechowywać w standardowej szafie przechowawczej dla obiektów klasy Bezpieczne.

Testy z użyciem SCP-2950 są obecnie zawieszone bezterminowo z racji, że nie są uznawane za priorytetowe. Nie istnieją żadne plany wznowienia testów SCP-2950, ponieważ obecnie naciska się na wydajne zużywanie zasobów.

Opis: SCP-2950 to metalowe krzesło składane. Efekt anomalny, związany z obiektem, dotyka osób usiłujących na nim usiąść: doświadczają one poczucia komfortu, które nie odpowiada krzesłom podobnej konstrukcji i stylu.

Osoby, które usiądą na SCP-2950, będą twierdzić, że odczuwają nieprzemijającą potrzebę korzystania z obiektu. Poproszone o jego opuszczenie często okażą wrogość.

Testy wykazały, że im dłużej dana osoba siedzi na SCP-2950, tym trudniej jest ją z niego usunąć. Osoby korzystające z krzesła przez dłużej niż trzydzieści minut nie opuszczą obiektu bez użycia siły. Tym, którzy będą na nim siedzieć przez dłużej niż godzinę, nie będzie można w żaden sposób tego wyperswadować.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported