SCP-297
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-297

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-297 zabezpieczony jest w standardowej szkatule, w Placówce Przechowawczej Obiektów O Wysokiej Wartości, w Ośrodku 19. Procedury bezpieczeństwa (wobec zagrożeń wybuchowych, chemicznych, biologicznych oraz memetycznych) są zawsze aktywne, zgodnie ze standardowym protokołem operacyjnym. Pracownicy chcący wykorzystać SCP-297 w celach testowych bądź polowych, muszą wypełnić Formularz 32 i przekazać go Kierownikowi Badań oraz Przechowalni.

Opis: SCP-297 to przezroczysty, plastikowy wibrator, mierzący około 30 cm w długości oraz 5 cm w średnicy. Badania wykazały, iż struktura wewnętrzna obiektu została gruntownie zmodyfikowana, a standardowy 6 V zasilacz został zmodyfikowany do postaci mikro-reaktora jądrowego działającego na małą ilość plutonu.

Ponadto standardowe kontrolki mocy/intensywności zostały zmodyfikowane z postaci zwykłego przełącznika (włączone/wyłączone) wraz z urządzeniem do wyboru intensywności do formy pojedynczego przełącznika pomiędzy pięcioma stanami działania. Cztery najsłabsze poziomy intensywności (wyłączony, niski, średni, wysoki) najwyraźniej odpowiadają typowym parametrom tego rodzaju urządzeń i mogą w celach nominalnych też zostać wykorzystane.

Po wybraniu najwyższego poziomu intensywności (oznaczonego jako "samobójstwo"), frekwencja wibracji SCP-297 gwałtownie wzrośnie do poziomu ponad 200 000 kHz. Jeżeli górna część urządzenia wejdzie wtedy w kontakt z jakimkolwiek materiałem stałym, SCP-297 zmieni frekwencję na poziom, który stworzy w materiale układ sprzężenia zwrotnego pozytywnego, co w rezultacie zniszczy spójność materiału w ciągu sześćdziesięciu sekund nieprzerwanego kontaktu. Oznacza to, iż kontakt z obiektem działającym na tym poziomie, jest dla organizmów żywych zawsze śmiertelny.

Eksperymenty dowiodły, iż SCP-297 może zdezintegrować 1 metr sześcienny betonu do formy proszku w ciągu dziesięciu sekund. Czas potrzebny do dezintegracji innych obiektów jest zróżnicowany i zależy od ich gęstości oraz właściwości harmonicznych. Ze względu na podobieństwa między efektami SCP-297 a SCP-1012, trwają badania nad tym, czy oba efekty są wariacjami tych samych zjawisk.

Dodatek: Okoliczności Pozyskania: SCP-297 został pozyskany z poziomu -3 parkingu trzydziestopiętrowego apartamentowca w Los Angeles, w Kalifornii, w dniu ██.██.████. Zgodnie z zeznaniami świadków naocznych, urządzenie przewierciło pionową dziurę przez całość północno-zachodniego rogu budynku, poczynając od piętra 29., a kończąc pod ziemią. Urządzenie zostało zneutralizowane po wyłączeniu przez konserwatora. Wszystkich świadków zatrzymano i zaaplikowano preparaty amnezyjne klasy A; urządzenie zostało z kolei pozyskane przez pracowników Fundacji. Duże ilości organicznej papki (później zidentyfikowanej jako upłynnione ludzkie ciało) znaleziono na dwudziestym dziewiątym piętrze.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported