SCP-2973-JP
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-2973-JP

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności przechowawcze: SCP-2973-JP jest zabezpieczony w Specjalistycznej Celi Przechowawczej dla Humanoidów 13 w Ośrodku 93. W celach obserwacji SCP-2973-JP w celi zainstalowano różnorakie urządzenia pomiarowe. W przypadku niespodziewanego użycia przez SCP-2973-JP jego umiejętności należy natychmiastowo poinformować Dyrektora Ośrodka i zorganizować spotkanie nadzwyczajne dotyczące przechowywania SCP-2973-JP.

By zapobiec manifestacji anomalnych właściwości podmiotu, Dyrektor musi zarządzać placówką zgodnie z Klauzulą 2973-JP, obejmującą kamuflaż mający zagwarantować, że SCP-2973-JP nie jest świadomy swojej anomalnej natury.

Opis: SCP-2973-JP to japoński mężczyzna o imieniu Noboru Hirayama. SCP-2973-JP posiada poniższe anomalne umiejętności, wszystkie uznawane za niezwykle potężne lub precyzyjne w zakresie fundacyjnych obserwacji.

  • Umiejętność manipulacji rzeczywistością Klasy VIII
  • Umiejętność retroaktywnej chronotransferencji z precyzją Kategorii I
  • Umiejętność manipulacji prawdopodobieństwem Extra-A
  • Anomalne zdolności dynamiczne (Równoważne Poziomowi VI)
  • Umiejętność manipulacji substancjami z Indeksem P równym 0,005

SCP-2973-JP nieświadomie używa tych umiejętności do wytworzenia złożonej serii anomalnych procesów. Ingerencje w ten proces nigdy się nie powiodły ze względu na bezpośrednie zapobieganie im przez wspomniane umiejętności lub retroaktywne zmiany czasu zapobiegające niepowodzeniu procesu. Proces zazwyczaj przebiega w następujący sposób.

  1. Wewnętrzny poziom Hume'ów SCP-2973-JP wzrasta do około 110. Dodatkowo wokół SCP-2973-JP wytwarzane jest Pole Hume'a ze średnią 1,00Hm. SCP-2973-JP jest przez to wysoce odporny na zewnętrzne ingerencje.
  2. Umiejętność manipulacji substancjami pozwala SCP-2973-JP na częściowe zrównanie struktury cząsteczkowej celu trzymanego w jego rękach do formy planarnej.
  3. Umiejętność manipulacji prawdopodobieństwem zmienia konfigurację elektronową celu, znacznie osłabiając siłę wiązań międzycząsteczkowych.
  4. Anomalne zdolności dynamiczne wytwarzają wysoce równomierny i dwukierunkowy nacisk na cel. W połączeniu ze wspomnianym ułożeniem cząsteczkowym powoduje to kruche pęknięcie celu, skutkując przekrojem o teksturze zbliżonej do idealnie płaskiej.
  5. Konsekwentnie SCP-2973-JP jest w stanie rozdzielać jednorazowe pałeczki niezwykle dokładnie.

Do tej pory nie ma potwierdzonych przypadków użycia umiejętności SCP-2973-JP do czegoś innego niż rozdzielanie jednorazowych pałeczek. By wyeliminować okazje do interakcji SCP-2973-JP z jednorazowymi pałeczkami, środowisko jego placówki przechowawczej zostało dostosowane zgodnie z Klauzulą 2973-JP, uchwaloną na piątym spotkaniu Komitetu Sanitarnego Ośrodka 93 w 2012. W związku z tym na dzień dzisiejszy od czasu zabezpieczenia SCP-2973-JP nie wykorzystał swoich umiejętności ani razu. Podmiot pozostaje sklasyfikowany jako Keter ze względu na to, że pomimo ograniczonego zastosowania umiejętności SCP-2973-JP są niezwykle potężne, a użycie ich odbywa się bez wiedzy podmiotu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported