SCP-299-FR
ocena: +6+x
113.gif

Ciąg znaków skażony przez SCP-299-FR, teraz ocenzurowany i bezpieczny

Identyfikator podmiotu: SCP-299-FR

Poziom zagrożenia: Czarny

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na swoją naturę SCP-299-FR nie może być przechowywany.

Codzienny nadzór nad wszystkimi serwerami i sieciami należącymi do Fundacji musi być wykonywany przez co najmniej cztery (4) różne programy znajdujące się na różnych i niezależnych serwerach, w celu wykrycia ewentualnych zmian związanych z SCP-299-FR.
Pliki i sieci powiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem Fundacji muszą być najwyższym priorytetem w nadzorze, w zależności od ich ważności.

Gdy tylko plik, kod lub sieć, zostaną zaatakowane i zidentyfikowane jako zainfekowane przez SCP-299-FR, muszą zostać natychmiast odłączone od wszystkich sieci, odizolowane, skopiowane i oczyszczone.

Jeżeli SCP-299-FR zainfekuje jakikolwiek nieinformacyjny plik lub inny nieinformacyjny łańcuch znaków, należy je jak najszybciej zniszczyć.

Wykazano, że jednoczesne użycie innego formatu plików może spowolnić infekcję SCP-299-FR a nawet zapobiec przyszłym.

Każda obecność SCP-299-FR w dokumentach związanych bezpośrednio lub pośrednio z Fundacją musi zostać niezwłoczne zgłoszone.

Opis:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported