SCP-3000

ocena: +13+x

DECYZJĄ RADY NADZORCZEJ
Poniższy plik zawiera zagrożenie poznawcze KLASY VIII.
Dalsze przeglądanie tego pliku wymaga upoważnienia Poziomu 5/3000.
Nieupoważniony dostęp jest zabroniony.
3000


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported