SCP-3001
ocena: +53+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3001

Klasa podmiotu Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: W celu nie dopuszczenia do kolejnych, przypadkowych wejść do SCP-3001, wszystkie urządzenia wykorzystujące technologię manipulowania rzeczywistością zostaną ulepszone/wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia celem uniknięcia stworzenia kolejnego Tunelu Czasoprzestrzennego klasy C (“Uszkodzone Przejście”). Chociaż wiedza o SCP-3001 jest dostępna dla personelu o każdym poziomie upoważnienia jeśli tylko zechcą dowiedzieć się więcej na temat tego fenomenu, badania i eksperymenty nad SCP-3001 oraz technologią z nią powiązaną są zastrzeżone dla personelu o poziomie uprawnień wyższym lub równym 3, po udzieleniu specjalnego dostępu z Ośrodków 120, 121, 124 oraz 133.

Opis: SCP-3001 to teoretyzowany, paradoksalny, kieszonkowy “niewymiar”, dostępny przez stworzenie krótkotrwałego Tunelu Czasoprzestrzennego klasy C (“Uszkodzone Przejście”).1 Choć uznaje się, iż SCP-3001 jest nieskończenie rozszerzającym się wymiarem równoległym, jest on niemal całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek materii oraz posiada on niemożliwie niską ilość Hume’ów na poziomie 0.032,2 przecząc Prawom Rzeczywistości Kejela odnośnie stosunku Hume’ów do czasoprzestrzeni. Ten fenomen powoduje, iż jakakolwiek materia wewnątrz SCP-3001 ulega degradacji wolniej, niż powinna, a wszelkie obrażenia uznawane za śmiertelne, nie wpływają na żadne funkcje biologiczne i elektroniczne; symulacje wykazują, że organizm może stracić ponad 70% tkanki ciała i wciąż operować normalnie, dopóki co najmniej 40% tkanki mózgu pozostaje nieuszkodzone. Długotrwałe wystawienie na działanie obiektu skutkuje stopniowo zmniejszającym się poziomem Hume’ów materii eksponowanej, do momentu wyrównania się z poziomem SCP-3001, powodując obrażenia tkanek i struktury obiektu na wskutek dezintegracji jego Pola Hume’a.

SCP-3001 został początkowo odkryty drugiego stycznia 2000 r. w Ośrodku 120, obszarze dedykowanym badaniu, testowaniu i zabezpieczaniu technologii manipulującej rzeczywistością. Dr Robert Scranton wraz z jego żoną, Dr. Anną Lang - główni dowodzący projektem w Ośrodku 120 - pracowali nad urządzeniem eksperymentalnym, zwanym “Stabilizatorem Lang-Scrantona” (LSS).3 Dr Scranton został przeniesiony do SCP-3001 podczas niespodziewanej aktywności sejsmicznej, która uszkodziła kilka z aktywnych LSS w Laboratorium Rzeczywistości A Ośrodka 120.

Początkowo uznany za zmarłego, dr Scranton przeżył w SCP-3001 co najmniej 5 lat, 11 miesięcy i 21 dni. Podczas tego okresu, nagrał on swoje doświadczenia w SCP-3001 wciąż funkcjonującym panelem kontrolnym LSS, który również znalazł się tam w wyniku podróży Tunelem Czasoprzestrzennym Klasy C. Poniższe nagrania zostały pozyskane po nagłym pojawieniu się panelu z powrotem, nieoczekiwanym skutku ubocznym testowania udoskonalonej technologii manipulowania rzeczywistością; zapisy te są podstawą wiedzy o SCP-3001. Pomimo ciągłego udoskonalania technologii, próby odzyskania i reintegracji dra Scrantona nadal kończyły się fiaskiem. Jego obecny stan mentalny i fizyczny są nieznane. [Dalsze próby pozyskania dra Scrantona są rozpatrywane przez Komitet ds. Etyki.] Transkrypcja zapisów dra Scrantona znajduje się poniżej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported