SCP-3002
ocena: +7+x

W czwartek, 15 grudnia 2015 r. o godz. 20:03, O5-1 (o5_1@foundation.scp) napisał:

R.

Nie jestem pewien, czy to oznacza, że wróciła, czy to tylko zlepek jej wspomnień. Co o tym myślisz? Czy istnieje możliwość, że Projekt Lethe miał dodatkowe efekty uboczne, których nie uwzględniliśmy? Chcę się upewnić, że to nie wróci, żeby nas zniszczyć. Miej na to oko.

A. Veles
Dowództwo O5
o5_1@foundation.scp


Dokument sporządzony przez: Doktor Darryl Loyd
Data: 13.12.2015

UWAGA: Poniższy dokument zawiera zagrożenie informatyczne Klasy II (umiarkowane niebezpieczeństwo). Memetyczne Procedury Bezpieczeństwa wprowadzone, z wykorzystaniem seedu sX82hPkl4.

Identyfikator podmiotu: SCP-3002

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Pojedyncza pisemna relacja o SCP-3002 jest przechowywana w sejfie dokumentów anomalnych w Ośrodku 41. Testy muszą być przeprowadzane przez co najmniej trzech członków personelu posiadających upoważnienie 03/3002. Uczestnik testu i każdy członek personelu, który nie posiada aktywnego środka przeciwdziałania memetycznego CL-II, musi otrzymać po teście środki amnezyjne Klasy C. Wszelka dokumentacja dotycząca SCP-3002 musi posiadać środki przeciwdziałania memetycznego zdolne do stłumienia zagrożenia informacyjnego Klasy 2. Dodatkowo, dokumentacja nie może opuścić przestrzeni badawczej SCP-3002 ani być pokazywana personelowi nie związanemu z projektem SCP-3002.

Jedna osoba z pierwotnej grupy, u której wykryto wpływ SCP-3002, ma być przetrzymywana w standardowej celi przechowawczej dla humanoidów, w celu przeprowadzenia długoterminowych badań i analizy narażenia na SCP-3002.

Jeśli okaże się, że jakaś osoba została poddana działaniu SCP-3002, zostaną jej podane środki amnezyjne Klasy C lub Klasy B, w zależności od tego, kiedy stwierdzono, że została narażona. Obecnie trwają badania nad sposobem memetycznej lub fizycznej identyfikacji osoby dotkniętej SCP-3002 bez konieczności potwierdzenia głosowego, które wstępnie nazwano Projektem Veselka. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy skontaktować się z dr. Loydem.

Aktualizacja niezwiązana z sytuacją nadzwyczajną - ██.██.2016: Projekt Veselka rozpoczął testy końcowe, a pierwsze próby wykazały wielki sukces w identyfikacji osób dotkniętych anomalią bez konieczności przeprowadzania wywiadu. Instrukcje i sprzęt do prawidłowego korzystania z projektu są wysyłane do ośrodków Fundacji i pracowników operacyjnych w Indianie i części Illinois. Przydzieleni agenci powinni najpierw rozpocząć przeszukiwanie obszarów o dużej liczbie ludności, takich jak Indianapolis i Chicago, a następnie przejść do obszarów o małej liczbie ludności.

Opis: SCP-3002 to zakaźne zagrożenie memetyczne Klasy II o ograniczonym wpływie na wspomnienia narażonych na nie podmiotów. Anomalia wszczepia w umysł podmiotu wspomnienie, które ten identyfikuje jako swoje własne. SCP-3002 jest przenoszone przez dowolną komunikację opisującą anomalię wspomnienia, w tym tekst i mowę.

Wspomnienie SCP-3002 zazwyczaj osadzone jest w czasach młodości podmiotu. We wszystkich relacjach podmiot spędzał czas w lokalnym parku z osobą, którą uważali za swojego najlepszego przyjaciela. Kilka szczegółów jest spójnych pomiędzy wszystkimi wspomnieniami, w tym fakt, że dzień, o którym mowa był pochmurny, ale dość ciepły, że podmiot i jego przyjaciel wdali się w kłótnię o nowe dziecko w szkole, i że nowe dziecko było słowacką imigrantką o imieniu Lily Veselka (oznaczona jako SCP-3002-1). Sporadycznie podmioty przypominają sobie, że Lily siedziała na ławce obok nich lub zadawała im specyficzne pytania. Wszystkie inne szczegóły różnią się pomiędzy podmiotami.

SCP-3002-1 jest najczęściej opisywana jako osoba o jasnych blond włosach i wyglądająca na anemiczną. Podmioty przypominają sobie, że zadawała im bardzo szczegółowe pytania, zazwyczaj dotyczące ich samych lub jakiegoś projektu, który, jak się przypuszcza, był związany ze szkołą.

SCP-3002 zostało pierwotnie odkryte, gdy psycholog pracująca w zakładzie karnym South Rock w północno-zachodniej Indianie zauważyła dużą ilość więźniów wspominających o identycznych wspomnieniach. Po zaangażowaniu Fundacji okazało się, że ponad 85% populacji więźniów zostało dotkniętych przez SCP-3002. Anomalia ta została udokumentowana i oznaczona jako badanie o niskim priorytecie. Jednak w miarę przeprowadzania wywiadów i testów wśród więźniów, którzy zostali dotknięci anomalią, wspomnienia anomalii zaczęły zawierać coraz mniej szczegółów.

Incydent 3002-2: Dnia ██.██.2016 r. trzech pracowników próbowało uzyskać dostęp do dokumentacji SCP-3002, mimo że nie posiadali odpowiednich uprawnień lub nie mieli odpowiedniej, wcześniejszej wiedzy na temat SCP-3002. Dziennik logowania z tego dnia został zamieszczony poniżej.

Czas Użytkownik Stanowisko Terminal Działanie
15:15 JBawes1 Dozorca (1/T) PF1408pc41-8 Nieprawidłowe upoważnienie, odmowa dostępu
15:20 RKaid12 Aktywny agent (2/████) PF1408pc41-92 Nieprawidłowe upoważnienie, odmowa dostępu
15:40 VanderD8 Starszy badacz (4/L) PF1408pc41-29 Dostęp przyznany, dokonano drobnych zmian
18:25 RAISAWhit ████████ (█/█████) ██████████-█ Zmiany anulowane
18:35 VanderD8 Starszy badacz (4/L) PF1408pc41-8 Dostęp przyznany, dokonano drobnych zmian
18:40 RAISAWhit ████████ (█/█████) ██████████-█ Zmiany anulowane, plik zablokowany

Funkcjonariusze RAISA przeprowadzili wywiady ze wszystkimi trzema osobami, a potem poddali im środki amnezyjne. Wywiad z badaczem Vanderbiltem został zapisany poniżej.

<Początek Logu>

Funkcjonariusz RAISA Whitley wchodzi do pokoju przesłuchań. Doktor Vanderbilt został wcześniej umieszczony w tym pomieszczeniu przez pracowników ochrony RAISA.

RAISA Whitley: Doktorze Damian Vanderbilt, jestem funkcjonariusz Whitley z Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów. Rozmawiam z panem dzisiaj z powodu zaniepokojenia pańskimi ostatnimi zmianami w dokumentacji pewnej anomalii.

Vanderbilt: (Podmiot wydaje się zdezorientowany) Nie jestem pewien, o czym mówisz, synu.

RAISA Whitley: Doktorze Vanderbilt, proszę zwracać się do mnie Whitley lub Funkcjonariusz Whitley. Dokumentacja, o której mowa, dotyczy SCP-3002. Wczoraj wieczorem dokonano zmian w dokumencie przy użyciu pańskiego konta i osobistego terminala.

Vanderbilt: Przepraszam, panie funkcjonariuszu. Ale nadal nie jestem pewien, która to anomalia. Jestem teraz zajęty kilkoma projektami i pracowałem nad kilkoma plikami i raportami, z których wszystkie są w mojej kompetencji.

Funkcjonariusz RAISA Whitley otwiera swoją teczkę i wyjmuje folder zawierający fizyczną kopię dokumentacji SCP-3002.

Vanderbilt: Ach… tak, ta anomalia. Pamiętam, że widziałem kilka drobnych błędów, więc poszedłem i poprawiłem je, kiedy miałem trochę czasu dla siebie.

RAISA Whitley: Według naszych danych był to pierwszy raz, kiedy uzyskał pan dostęp do dokumentacji SCP-3002.

Vanderbilt: Czy jesteś pewien, bo przysięgam, że już to widziałem. (Podmiot milczy przez kilka sekund.) Och, czekaj! Pamiętam, widziałam to przez ramię Loyda, kiedy szedłem po lunch.

RAISA Whitley: To niemożliwe. Ze względu na naturę SCP-3002, wszystkie informacje i dokumentacja mogą być dostępne tylko w kontrolowanym otoczeniu. Jest to wymuszone przez specjalnie stworzoną blokadę memetyczną, którą ominąłeś używając uprawnień administracyjnych.

Vanderbilt: OK, ale to nie zmienia faktu, że jedyne co zrobiłem to kilka drobnych poprawek gramatycznych.

RAISA Whitley: To również wydaje się być nieprawdą. Podczas gdy dokonano poprawek gramatycznych, edytowałeś również kilka przypadków wyrażenia "SCP-3002" i jego odmian na "Lily Veselka." Usunąłeś również zdanie określające, że istota z powiązanych wspomnień była Słowaczką.

Vanderbilt: Ale ona nie jest Słowaczką. Znam ją od dziecka i choć ma akcent, to nie jest Słowaczką. Nasze raporty mają być rzeczowe, więc upewniałem się, że to… A teraz, gdy o tym myślę, nie pamiętam, skąd ona pochodzi.

RAISA Whitley: Dziękuję za współpracę, doktorze Vanderbilt.

<Koniec Logu>

Doktor Vanderbilt został następnie zidentyfikowany jako dotknięty przez SCP-3002. Podano mu środki amnezyjne Klasy B i przeniesiono do Ośrodka 726. Doktor Loyd został zbadany pod kątem niewłaściwego obchodzenia się z dokumentacją SCP; ustalono jednak, że Loyd nigdy nie wyniósł akt SCP-3002 poza określony obszar badawczy, do którego Vanderbilt nie miał dostępu. Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób SCP-3002 mógł wpłynąć na Vanderbilta, gdyż nie udało się ustalić wektora transmisji.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported