SCP-3004
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3004

Klasa podmiotu: Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: Zagrożenie stwarzane przez SCP-3004 pozostaje zneutralizowane. Zabezpieczenie SCP-3004 skupia się wyłącznie na przechwytywaniu artefaktów, które wskazują na istnienie Cétlaidí. W tym celu należy uważnie monitorować stanowiska archeologiczne w Irlandii i Walii. Artefakty mają zostać skonfiskowane, skatalogowane i spalone.

Wszystkie kwestie powiązane z SCP-3004 powinny być rozpatrywane przez Departament Teologii. Dyrektor Clark ma być natychmiast powiadomiony o wszelkich wydarzeniach, które mogą być związane z SCP-3004.

Uważa się, że SCP-3004-1 został zniszczony lub w inny sposób odsunięty od materialnej płaszczyzny i nie wymaga już przechowywania.

Wszelkie odnalezione informacje dotyczące istnienia Cicadetta luculenta mają zostać zniszczone, a cywile, którzy odkryli te informacje, mają zostać poddani działaniu środków amnestycznych, ze względu na związek tych informacji z SCP-3004.

Opis: SCP-3004 odnosi się do serii anomalnych wydarzeń związanych z rytuałami druidycznego kultu znanego jako Cétlaidí, czyli "Śpiewacy". Znajdował się on głównie w Irlandii od XV do początku XIX wieku. Wiadomo, że ich wierzenie obracało się wokół cyklu życiowego wymarłej już Cicadetta luculenta.1

Dzięki połączonym działaniom różnych grup poprzedzających Fundację (w tym Watykańskiego Kongresu do Spraw Działań Pozaświatowych i Królewskiego Towarzystwa Uwięzienia Nienormalności), cała wiedza o SCP-3004 i Śpiewakach została zniszczona w celu powstrzymania SCP-3004-1. Ponieważ SCP-3004 zostało w ten sposób "zniszczone", SCP-3004-1 zaprzestał wszelkiej aktywności.

Wydarzenia SCP-3004 koncentrowały się wokół wyobrażeń związanych z rytuałami Śpiewaków. Najczęściej miały one miejsce podczas uroczystości związanych z wejściem dziecka w dorosłość, co oznaczało utratę mlecznych zębów. Te wydarzenia miały prowadzić do wejścia ich bóstwa, zwanego SCP-3004-1, w lokalną czasoprzestrzeń. Wydarzenia SCP-3004 są rozumiane jako wynik próby oddziaływania SCP-3004-1 na świat materialny. Nie jest jasne, kiedy SCP-3004-1 zaczął reagować na wierzenia Śpiewaków.

Choć istnieją oznaki różnych wydarzeń SCP-3004, zachowało się niewiele raportów, które by je potwierdzały. Dzieła sztuki odnoszące się do wydarzeń SCP-3004 pokazują Cicadetta luculenta wydobywające się z otworów twarzy, skutkując u wielu uduszeniem. Pisemny dokument o anomalnie dużej Cicadetta luculenta (uważanej za SCP-3004-1) pojawiającej się na niebie, której widok powodował bolesne czyraki u tych, którzy byli świadkami, wraz z objawami przypominającymi chorobę popromienną. Pomimo tego, Śpiewacy podobno kontynuowali swoje rytuały nawet w obliczu wydarzeń SCP-3004, przez co ich zniszczenie zostało uznane za konieczne działanie.

SCP-3004-1 był istotą, która wchodziła w interakcję ze Śpiewakami poprzez ich rytuały, wywołując zdarzenia SCP-3004. Niewiele wiadomo o naturze SCP-3004-1. Przypuszcza się, że był to twór myślokształtny lub istota pozawymiarowa, która przez przypadek odpowiedziała na rytuały Śpiewaków. Nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby na to, że SCP-3004-1 był czymś więcej niż Istotą typu Pistiphage2 Poziomu 3.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported