SCP-3007
ocena: +6+x

OSTRZEŻENIE

PONIŻSZY DOKUMENT JEST SKLASYFIKOWANY JAKO ZAGROŻENIE INFORMACYJNE POZIOMU VI. NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DOPROWADZI DO NATYCHMIASTOWEJ TERMINACJI PRZY UŻYCIU MEMETYCZNEGO AGENTA UŚMIERCAJĄCEGO. KONTYNUUJESZ NA WŁASNE RYZYKO.
Memetic%20kill%20agent.jpg


MEMETYCZNY AGENT UŚMIERCAJĄCY AKTYWOWANY


POTWIERDZONO DALSZE OZNAKI ŻYCIOWE


ODCZYTYWANIE PLIKU…


City

Wizja artystyczna SCP-3007-3, autorstwa SCP-3007-2GV. Obrazy są nie do oglądania (zobacz Dodatek 3).

Identyfikator podmiotu: SCP-3007

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Szpitale i media na całym świecie mają być monitorowane pod kątem manifestacji SCP-3007-1. Wszystkie osoby, u których stwierdzono obecność SCP-3007-2 mają zostać umieszczone w areszcie Fundacji, a eksploracja SCP-3007-3 przy użyciu SCP-3007-2 może być przeprowadzona pod nadzorem personelu o poziomie upoważnienia 3. Wszystkie osoby, u których stwierdzono obecność SCP-3007-2 mają zostać natychmiast podane terminacji. Nienarażeni cywile, którzy uzyskali wiedzę o SCP-3007-3 muszą zostać potraktowani środkami amnezyjnymi klasy A. Personel wykazujący niechęć lub brak współpracy przy wykonywaniu powyższych procedur ma zostać natychmiast podany amnestyzacji i przeniesiony, gdyż naruszenie zabezpieczeń SCP-3007 może doprowadzić do scenariusza końca świata klasy XK.

Opis: SCP-3007-1 jest powracającym zjawiskiem halucynogennym, bez widocznych wzorców dotyczących wieku, płci, rasy, stanu zdrowia czy zawodu. SCP-3007-1 dotyka około ██ osób (oznaczonych jako SCP-3007-2) w dowolnym momencie czasu na całym świecie, przy czym ciągle pojawiają się nowe instancje, pomimo wysiłków Fundacji w celu ich wyeliminowania. Obecnie żadna inna metoda niż śmierć nie okazała się skuteczna w zapobieganiu lub przerwaniu SCP-3007-1. SCP-3007-1 występuje na pozornie przypadkowej podstawie, średnio cztery razy dziennie u każdego podmiotu. Czas trwania wynosi zazwyczaj od pięćdziesięciu do osiemdziesięciu minut.

Osoby dotknięte anomalią twierdzą, że zostały przeniesione do miejsca, oznaczonego jako SCP-3007-3. Opis SCP-3007-3 jest w dużej mierze identyczny wśród badanych, ale nie przypomina żadnego znanego miejsca na Ziemi. Chociaż SCP-3007-1 często występuje u wielu osób jednocześnie, nie ma potwierdzonych przypadków spotkania się osób w SCP-3007-3. Podczas doświadczenia SCP-3007-1, badani są w pełni zdolni do fizycznego ruchu, ale zgłaszają, że mogą postrzegać rzeczywistość tylko poprzez słuch i dotyk. W rezultacie, osoby dotknięte anomalią są w stanie poruszać się po SCP-3007-3, jednocześnie utrzymując komunikację z osobami nie poddanymi anomalii. Doznania wzrokowe, zapachowe i smakowe w SCP-3007-3 są nie do odróżnienia od rzeczywistości.

Wszelkie urazy lub obrażenia odniesione w trakcie doświadczania SCP-3007-1 manifestują się również w rzeczywistości. Obecnie ██ osób, zginęło w wyniku upadku z dużej wysokości, prawdopodobnie z powodu działań podjętych podczas doświadczenia SCP-3007-1. Ponadto, dźwięk pochodzący z wnętrza SCP-3007-3 może być wyraźnie odbierany w rzeczywistości w promieniu dwóch metrów od SCP-3007-2. Te dwa atrybuty dostarczają pewnych dowodów na istnienie SCP-3007-3.

Dodatek 1: Log przesłuchania 3007-2C, pierwsza zarejestrowana obserwacja SCP-3007-3.

Dodatek 2: Obecność dużego filaru jest spójna z relacjami od SCP-3007-2. Według badanych, obiekt jest widoczny od punktu startowego w SCP-3007-3, i wydaje się wyróżniać wśród innych struktur w mieście. Ze względu na jego potencjalne znaczenie, Dr ████, główny badacz SCP-3007, zdecydowanie opowiada się za jego zbadaniem.

Dodatek 3: 25.09.20██. Graficzna reprodukcja malowideł na powierzchni filaru autorstwa SCP-3007-2GV. Obrazy te zostały pokazane innym podmiotom uczestniczącym w późniejszych ekspedycjach, które potwierdziły, że są one bardzo dokładne pod względem podobieństwa do oryginalnych obrazów z SCP-3007-3.

Dodatek 4: 27.12.20██. Załącznik 3007.B, reprodukcja ostatniego malowidła umieszczona na szczycie filara.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported