SCP-3008
ocena: +42+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3008

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Park handlowy zawierający SCP-3008 został kupiony przez Fundację i zmieniony w Ośrodek ██. Wszystkie drogi publiczne prowadzące do bądź przechodzące przez Ośrodek ██ zostały przekierowane.

Wejście do SCP-3008 musi być cały czas monitorowane; nikt nie może wejść do SCP-3008 poza testami zatwierdzonymi przez Starszego Naukowca.

Osoby wychodzące z SCP-3008 mają zostać zatrzymane i przesłuchane przed podaniem środków amnezjogennych. Zależnie od długości ich pobytu w SCP-3008 może być wymagane stworzenie historii przykrywkowej przed ich uwolnieniem.

Wszystkie inne istoty wychodzące z SCP-3008 mają być poddane terminacji.

Opis: SCP-3008 to duży punkt sprzedaży detalicznej wcześniej będący własnością i marką IKEA, popularnej sieci meblowej. Osoba wchodząca do SCP-3008 przez główne wejście i znikająca z zasięgu wzroku za drzwiami zostanie przeniesiona do SCP-3008-1. Przeniesienie to zazwyczaj będzie niezauważalne, ponieważ nie nastąpią żadne zmiany z perspektywy ofiary; zwykle nie będą świadomi zmiany, dopóki nie spróbują powrócić do wejścia.

SCP-3008-1 to przestrzeń przypominająca wnętrze sklepu meblowego IKEA, rozciągająca się znacznie ponad limity fizyczne osiągalne przez sklep detaliczny. Obecne pomiary wskazują na obszar co najmniej 10km2 bez żadnych widocznych zakończeń w dowolną stronę. Niekonsekwentne wyniki użycia dalmierzy laserowych prowadzą do spekulacji, że przestrzeń może być nieskończona.

SCP-3008-1 jest zamieszkały przez nieznaną liczbę cywilów uwięzionych do momentu zabezpieczenia. Zebrane informacje sugerują, że założyli oni prymitywną cywilizację wewnątrz SCP-3008-1, włączając w to konstrukcję osiedli i fortyfikacji w celu obrony przed SCP-3008-2.

SCP-3008-2 to humanoidalne istoty istniejące wewnątrz SCP-3008-1. Pomimo że powierzchownie przypominają ludzi, posiadają przesadzone i niekonsekwentne proporcje ciała, często opisywane jako zbyt krótkie lub zbyt długie. Wcale nie posiadają rysów twarzy i we wszystkich obserwowanych przypadkach ubrani byli w żółty podkoszulek i niebieskie spodenki: ubiór zgodny z uniformem pracownika IKEI.

SCP-3008-1 posiada prymitywny cykl dnia i nocy, determinowany przez oświetlenie aktywowane i dezaktywowane o czasie zgodnym z otwarciem i zamknięciem sklepu. Podczas „nocy” instancje SCP-3008-2 staną się agresywne w stosunku do innych form życia w SCP-3008-1. Podczas tych ataków można usłyszeć, jak wokalizują zdania w języku angielskim, które zwykle są wariacjami „Sklep jest zamknięty, proszę opuścić budynek.” Gdy rozpocznie się „dzień” instancje SCP-3008-2 natychmiast staną się pasywne i będą poruszać się w SCP-3008-1 najwyraźniej losowo. W tym stanie nie odpowiadają na pytania bądź inne werbalne sygnały, jednak zareagują agresywnie w przypadku zaatakowania.

Wiadomo, że SCP-3008-1 posiada jedno lub więcej wyjść, jednak wyjścia te zdają się nie być w stałych miejscach, co utrudnia opuszczenie SCP-3008-1 z wewnątrz. Użycie innych drzwi poza głównym wejściem bądź przebicie się przez ścianę sklepu będzie skutkować wejściem do nieanomalnego wnętrza oryginalnego sklepu.

Od momentu rozpoczęcia zabezpieczenia 14 osób skutecznie opuściło SCP-3008. Po dogłębnym przesłuchaniu wszystkie osoby zostały poddane terapii amnezjogennej i wypuszczone.

Incydent 3008-1: O godzinie 00:37 dnia ██.██.200█ osoba płci męskiej opuściła SCP-3008-1, a za nią, po 10 sekundach, instancja SCP-3008-2. SCP-3008-2 złapał i zabił mężczyznę nim sam został poddany terminacji przez uzbrojony personel reagujący. Incydent ten prezentuje jedyny przypadek, gdy instancja SCP-3008-2 opuściła SCP-3008. Przeprowadzono pełną autopsję na ciele; więcej szczegółów w Logu Autopsji 3008-2.

Mężczyzna posiadał przy sobie dziennik marki IKEA, w którym najwyraźniej dokumentował swój czas przebyty w SCP-3008-1, transkrybowany bezpośrednio poniżej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported