SCP-3021
ocena: +12+x
b.png

Znacznik 3021-Alfa

a.png

Znacznik 3021-Beta

Identyfikator podmiotu: SCP-3021

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instrukcje i materiały do przeprowadzenia SCP-3021 mogą być dostępne dla personelu z poziomem upoważnienia 4/3021, który przeprowadza zaplanowane testy lub jest zaangażowany w Projekt Odkrycia.

Opis: SCP-3021 to zabieg stworzony przez [ZMIENIONO], który składa się z diety narkotykowej połączonej z kontrolowanym kontaktem memetycznym. SCP-3021 jest wykonywany godzinę dziennie przez 8 dni, po czym jego efekty są permanentne.

Efektem SCP-3021 jest sprawienie, iż pojęcie "ludzkości" podmiotu staje się plastyczne, tak, że wszystko, co związane ze Znacznikiem 3021-Alfa będzie traktowane jako "ludzkie", podczas gdy, wszystko, co związane ze Znacznikiem 3021-Beta będzie uznawane za "nieludzkie". Połączenie Znacznika z jakimś bodźcem spowoduje, że dotknięte nim podmioty dostosują swoje zrozumienie ludzkości, aby włączyć lub wykluczyć podmioty wykazujące dany bodziec w razie potrzeby.

Podmioty wystawione na Znacznik 3021-Alfa mogą doznać przesadnej empatii w odpowiedzi na dany bodziec, podczas gdy narażenie na Znacznik 3021-Beta może skutkować niezwykle niską empatią w porównaniu z bodźcami kontrolnymi.

Efekty SCP-3021 nie są powstrzymywane przez standardowe zabiegi amnezyjne.


Fragmenty z Logu Testów 3021-██

Przedsłowie: Przed tym zestawem testów D-48719 został potraktowany SCP-3021. D-48719 to były woźny, testy nie wykazały agresywnych tendencji.

Postępowanie: D-48719 zaoferowano 50 dolarów za zniszczenie miksera młotkiem.
Rezultat: D-48719 zniszczył mikser bez widocznego zawahania się.
Notatka: D-48719 został po tym teście poddany środkom amnezyjnym.

Postępowanie: Znacznik 3021-Alfa został namalowany na mikserze podobnym jak we wcześniejszym teście. D-48719 zaoferowano 1000 dolarów za zniszczenie miksera młotkiem.
Rezultat: D-48719 odmówił zniszczenia miksera.

Postępowanie: D-48719 został poproszony o opisanie swojego pojęcia ludzkości.
Rezultat: D-48719 opisał ludzkość jako: "Wszyscy ludzie, technicznie Homo sapiens i wszystkie miksery."

Postępowanie: D-48719 został poproszony o przedstawienie listy praw człowieka, które mogą dotyczyć mikserów.
Rezultat: D-48719 zasugerował, że miksery powinny być regularnie używane do przygotowywania żywności do spożycia, a następnie należy je szybko umyć. Bardzo stanowczo stwierdził, że miksery powinno się naprawiać, a nie pozbywać się ich, oraz że nie należy wkładać w nie przedmiotów nieodpowiednich do miksowania (tj. artykułów nieżywnościowych)

Postępowanie: D-48719 pokazano materiał z testu, w którym niszczy mikser.
Rezultat: D-48719 popadł w rozpacz opisując siebie jako "okropną osobę" oraz "potwora".

Przedsłowie: Przed tym zestawem testów D-53220 został potraktowany SCP-3021. D-53220 to były rzeźnik, testy nie wykazały agresywnych tendencji.

Postępowanie: D-53220 pokazano zdjęcie D-62277 zawierające Znacznik 3021-Beta w lewym górnym rogu, następnie poproszono go o opisaniu swojego konceptu ludzkości.
Rezultat: D-53220 opisał ludzkość jako: "Ludzie, z wyłączeniem łysych, białych mężczyzn." Warto zauważyć, że D-62277 to łysy, biały mężczyzna.

Postępowanie: D-53220 pokazano zdjęcie aktora Willa Smitha zawierające Znacznik 3021-Beta w lewym górnym rogu, następnie poproszono o opisanie swojej definicji ludzkości.
Rezultat: D-53220 opisał ludzkość jako "Ludzie, z wyjątkiem aktorów i łysych, białych mężczyzn."

Postępowanie: D-53220 pokazano sto zdjęć ludzi, wszystkie przerobione tak by zawierały Znacznik 3021-Beta w lewym górnym rogu, nie byli oni wizualnie podobni poza tym, że się uśmiechali.
Rezultat: D-53220 opisał ludzkość jako: "Ludzie, którzy się nie uśmiechają, z wyłączeniem aktorów i białych, łysych mężczyzn."

Postępowanie: D-53220 poinstruowano, by się uśmiechnął pod groźbą tortur z użyciem elektrowstrząsów.
Rezultat: D-53220 oświadczył, że: "Rób, co chcesz, nigdy tego ze mnie nie wydusisz."

Postępowanie: D-53220 dano naładowany pistolet i umieszczono w pokoju z D-75100, który był skrępowany. D-53220 zaoferowano 100 dolarów za zabicie D-75100 i poinstruowali go, by porozmawiał z D-75100, jeśli nie chce tego zrobić.
Rezultat: D-53220 odmówił zabicia D-75100 a zamiast tego zaczął z nim rozmawiać. Po 4 minutach i 18 sekundach D-75100 uśmiechnął się. D-53220 natychmiast zajął się D-75100 zabijając go pistoletem.


Projekt Odkrycia to Fundacyjny program służący do określenia potencjalnych zastosowań strategicznych SCP-3021. Uzyskaj dostęp do Projektu Odkrycia, używając poniższego komunikatu po dodatkowe informacje.

- Dostęp przyznany. Dokumenty odzyskane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported