SCP-303
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-303

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako, że jeszcze nie wiadomo jak przenieść SCP-303 poza granice Ośrodka ██, cały obszar Ośrodka ██ jest uważany jako obszar przechowywania SCP-303. Wszystkie pokoje w Ośrodku ██ mają być zmieniane w miarę możliwości tak, aby mieć dwa wejścia oddzielone odległością 10m lub linią wzroku. Pracownicy są rozprowadzani równomiernie po całym obiekcie, z możliwością kontaktu radiowego lub interkomu, tak, że mogą szybko nawiązać między sobą kontakt. Osoby, które miały kontakt z SCP-303 należy zaprowadzić do natychmiastowej oceny psychiatrycznej.

Wszystkie obiekty SCP przechowywane jeszcze przed 04.06.10 w Ośrodku ██ mają być przeniesione do Ośrodka ██-B, po jednym na raz. Każdy obiekt SCP będzie ponownie przeniesiony do Ośrodka ██-A po sprawdzeniu, czy SCP-303 nie wyemigrował z Ośrodka ██ wraz z nim. Jeśli SCP-303 także emigruje do Ośrodka ██-B, lub pozostanie obecny w Ośrodku ██ gdy wszystkie SCP zostaną przekazane Ośrodkowi ██-A, procedury ograniczające będą aktualizowane stosownie do sytuacji.

Opis: Świadkowie opisują SCP-303 jako bezpłciową, nagą, humanoidalną postać z wychudzoną czerwonawo-brązową skórą. Zamiast normalnych rysów twarzy jego głowa jest zdominowana przez bardzo duże usta, które mają zestaw ponadgabarytowych ludzkich zębów. Zęby te powodują nieustanny świszczący odgłos, na tyle głośny, że można go usłyszeć z drugiej strony większości solidnych drzwi. Wszystkie osoby, które miały spotkanie z SCP-303 są w stanie opisać go w całości, także osoby, które nie widziały żadnej fizycznej jego części.

SCP-303 będzie okresowo materializował się za zamkniętymi drzwiami, włazami lub innymi wejściami naprzeciwko potencjalnego obserwatora; nie wiadomo, jakimi kryteriami kieruje się obiekt przy wyborze celu. SCP-303 następnie pozostanie za drzwiami przez nieokreśloną ilość czasu. Każda osoba, która spróbuje otworzyć drzwi lub właz doświadczy intensywnego, paraliżującego strachu, który trwać będzie do czasu, aż SCP-303 zdematerializuje się (obiekt może zniknąć z własnej woli, by uniknąć wzroku innego obserwatora). Źródło tego strachu nie jest jasne, ale wydaje się być podobne do charakteru arachnofobii i ophidiophobii pochodzącej z wczesnego poziomu genetycznego. [USUNIĘTO] analiza wskazuje, że SCP-303 w rzeczywistości nie wywołuje strachu w zarażonych osobach celowo.

SCP-303 nie pozwala na utrzymanie kontaktu wzrokowego przez jakiegokolwiek obserwatora i nigdy nie pozwolił żadnej osobie aby zobaczyła więcej niż 10% jego postaci. Gdy drzwi lub inna przeszkoda przejścia jest częściowo lub całkowicie przezroczysta, SCP-303 zmaterializuje się w postaci, w której widać tylko 10% jego ciała, lub spowoduje efekty mgły lub szronu na przezroczystej powierzchni, aby osiągnąć ten sam efekt. Jeśli nawiązany zostanie kontakt z SCP-303 z kierunku, w którym nie ma żadnego obiektu lub drzwi w zasięgu wzroku, będzie dematerializował się przed bezpośrednim kontaktem wzrokowym.

Wszelkie urządzenia elektroniczne lub mechaniczne, które napotkał SCP-303 są tymczasowo wyłączone.Nie zanotowano przypadków, na których obiekt fizycznie lub werbalnie próbował zainicjować kontakt z obserwatorem.

Jak SCP-303 przybył do Ośrodka ██ jest obecnie nieznane. Pierwszy raz pojawienie się SCP-303 zostało zauważone 01.03.10. Przypuszcza się, że SCP-303 został nieumyślnie przeniesiony razem z innym SCP. Wszystkie SCP w Ośrodku ██ zostały odpowiednio zrewidowane.

Log incydentu 303-A

Incydent 303-1: Agent ████████ brała prysznic w swoim prywatnym mieszkaniu, kiedy zdała sobie sprawę z obecności SCP-303 na drugiej stronie zasłony prysznicowej. Bardzo głośno sapało. Zaskoczona odkryciem, agentka przypadkowo uderzyła zasłony prysznicowe powodując jej rozwarcie się. Kurtyna częściowo owinęła się wokół SCP-303 ujawniając, że obiekt stoi mniej niż 0,5 m od zasłony, stoi prosto i jest odwrócony w stronę prysznica. Agent ████████ spędziła w przybliżeniu około kolejne 3 godziny szlochając pod prysznicem, po cichu, aby nie zakłócać SCP-303. Agent ████████ poinformowała, że świszczący oddech zatrzymał się nagle i w tym momencie była w stanie wyjść z prysznica.

Incydent 303-3: Agent █████ napotkał SCP-303 w Ośrodku ██ na drugim piętrze w pokoju personelu. Próbował uzyskać śmietankę do kawy, gdy usłyszał głośne sapanie emanujące z szafy i został owładnięty przez przytłaczający strach. Agent █████ później poinformował, że SCP-303 był skulony w szafie w pozycji embrionalnej. Agent █████ twierdził, że jest pewien informacji, pomimo braku otwarcia drzwi szafy. Później, gdy szafę zbadano, stwierdzono, iż brakuje jednego pojemnika śmietanki do kawy.

Uwaga: Jest to pierwszy odnotowany przypadek, gdy SCP-303 powoduje zniknięcie przedmiotu.

Incydent 303-6: Dr █████ został odnaleziony martwy z powodu odwodnienia w pomieszczeniu magazynowym znajdującym się na drugim piętrze. Szacuje się, że dr █████ spędził aż do pięciu dni w pomieszczeniu magazynowym przed odnalezieniem. Mała na 4m x 4m komora dekompresyjna oddzielająca magazyn od sąsiedniego korytarza została zajęta przez SCP-303, który zajmował komorę na czas izolacji dr █████ w pomieszczeniu magazynowym, uniemożliwiając wyjście z obu kierunków i uniemożliwiając dr █████ ucieczkę.

Log Testów 303:

Zespół składający się z Dr ████████, badacza ████████, 4 pracowników ochrony i 4 członków personelu klasy D został przypisany do reagowania na każde zgłoszenie incydentu materializacji SCP-303 w celu natychmiastowego wykonania badań na miejscu. Testy te mają miejsce przy drzwiach do pokoju ███. Zgłoszono, że SCP-303 zwykle znajduje się za drzwiami pokoju ███.

Test 303-1: Jeden (1) męski personel klasy D, D-303-1, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi i zagrożono mu, że zostanie przeniesiony do SCP-███, jeśli nie wykona rozkazu. Odmówił, powołując się na ogromny strach.

Test 303-2: Jeden (1) męski personel klasy D, D-303-1, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi i zagrożono mu, że zostanie wyeliminowany na miejscu za niespełnienie kontraktu. Odmówił, twierdząc, że gdyby to zrobił to SCP-303 będzie [USUNIĘTO]. Został wyeliminowany w miejscu.

Test 303-3: Jeden (1) żeński personel klasy D, D-303-2, który był świadkiem zakończenia D-303-1, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi i zagrożono, że zostanie wyeliminowana na miejscu za niespełnienie kontraktu. Odmówiła, twierdząc, że jeśli ona otworzy drzwi SCP-303 będzie [USUNIĘTO]. Badacz ████████ był wyraźnie wstrząśnięty tymi stwierdzeniami. D-303-2 nie została wyeliminowana.

Test 303-4: Jeden (1) żeński personel klasy D, D-303-2, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi. Jeden (1) męski personel klasy D, D-303-3, otrzymał jeden (1) nóż bojowy od pracowników ochrony i nakazano mu, by [USUNIĘTO] dopóki D-303-2 nie otworzy drzwi. Po 2 godzinach [USUNIĘTO] D-303-2 zmarła z powodu utraty krwi. D-303-2 nie próbowała otworzyć drzwi.

Dodatek- 01.05.10:

Wydaje się, że SCP-303 zajął drugie piętro magazynu na jego własność. Do tej pory nie zezwolono żadnemu personelowi wejść tam od 05.04.10. Obiekt cyklicznie przywłaszcza sobie majątek Fundacji, który jest następnie przenoszony na drugie piętro magazynu. Na dzień dzisiejszy tak wygląda lista opisująca wszystkie nieklasyfikowane obiekty zajęte przez SCP-303:

  • Jedna (1) █████ kriotuba
  • Trzy (3) standardowe zestawy sprzętu chirurgicznego Fundacji
  • █████ ███ █████████████
  • Dwa (2) ciała badaczy Klasy D
  • Jeden (1) generator zasilany benzyną
  • Różnorodność związków chemicznych, w tym m.in. duże ilości fenyloalaniny, tryptofanu, █████████ i tyrozyny
  • Jeden (1) pojemnik śmietanki do kawy w proszku

Dodatkowo SCP-303 pozyskał znaczną ilość sklasyfikowanych obiektów. Pracownicy Fundacji nadal próbują ustalić, jakie konkretne cele SCP-303 może mieć dla tych przedmiotów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported