SCP-3034
ocena: +6+x

site753a.jpeg

Prowizoryczny Ośrodek 3034

Identyfikator podmiotu: SCP-3034

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Na miejscu ma pozostać trzech członków Fundacji, z których przynajmniej jeden pracownik będzie monitorował częstotliwości radiowe pod względem występowania SCP-3034. Cały personel ma posiadać certyfikat znajomości języka rosyjskiego na poziomie co najmniej C1. Wyposażenie radiowe ma być sprawdzane co tydzień, w celu upewnienia się, że wszystkie urządzenia są sprawne. Personel ma się co miesiąc zmieniać poza terenem ośrodka.

W razie wykrycia obecności SCP-3034, personel ma za zadanie natychmiast odpowiedzieć na tej samej częstotliwości wiadomością w języku rosyjskim: все хорошо ("Wszystko jest w porządku"). W przypadku utraty komunikacji z ośrodkiem, MFO Epsilon-10 ("Santa's Little Helpers") zostanie wysłana, by zbadać i zabezpieczyć teren.

Pod żadnym pozorem na terenie ośrodka nie mogą przebywać dzieci.

Opis: SCP-3034 to regularnie powtarzająca się anomalna transmisja radiowa o nieznanym pochodzeniu. Na dzień dzisiejszy, transmisja została zaobserwowana tylko w obrębie 2 kilometrów od Prowizorycznego Ośrodka 3034. Wszystkie próby ustalenia źródła SCP-3034 nie powiodły się. Od 1964 roku, odnotowano ponad 627 emisji tego sygnału. Następują one pozornie w przypadkowych odstępach czasu — najkrótszy odstęp czasu wynosił dwa tygodnie, a najdłuższy 6 miesięcy.

Wszystkie przypadki pojawienia się SCP-3034 następują w tym samym formacie: Syntezowany, muzyczny 'ton' jest odtwarzany przez około 10 sekund, po czym następuje głos SCP-3034-A (szacowany na kobietę pochodzenia rosyjskiego w wieku dojrzewania). SCP-3034-A natychmiastowo zacznie odliczać od tyłu zaczynając od 200 w języku rosyjskim (AKTUALIZACJA 17.05.2015: Zobacz zamieszczony raport z incydentu). Jeżeli podczas tego odliczania Prowizoryczny Ośrodek 3034 wyemituje wiadomość "все хорошо" na tej samej częstotliwości, SCP-3034-A natychmiast przestanie odliczać. Ten sam ton z początku transmisji jest odtworzony ponownie i emisja się kończy.

Zauważalne zniekształcenie dźwiękowe pojawia się w tle SCP-3034, kiedy SCP-3034-A mówi:

Trwają obecnie próby przeanalizowania zakłóceń (zobacz poniżej zamieszczoną analizę audio).

Badania wykazały, że SCP-3034 nie odpowiada na nagrane sygnały wiadomości "все хорошо". Z tego powodu, personel musi być przez cały czas obecny w Prowizorycznym Ośrodku 3034.

Dodatek 3034.1: Załączniki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported