SCP-304
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-304

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Istnienie SCP-304 jest aktualnie maskowane przez nieustanną transmisję pochodzącą z sondy kosmicznej ███████. Owa transmisja maskująca jest zakodowana tak, aby uniemożliwić odszyfrowanie SCP-304 przez osoby nie należące do Fundacji. Transmisja ta jest dodatkiem do publicznie znanej komunikacji sondy z Ziemią i jej konwencjonalnych operacji naukowych przeprowadzonych przez NASA. ███████ i jego aktualnie nieaktywny zamiennik znajdują się na kursie, który permanentnie utrzyma ich między Ziemią a przypuszczalnym źródłem SCP-304. Jeżeli oryginalna sonda zawiedzie, jej zamiennik(i) natychmiastowo zaczną transmitować na tej samej częstotliwości i przejmą wszystkie komunikaty publiczne, tak jakby były oryginalną sondą.

Opis: SCP-304 jest sygnałem radiowym o częstotliwości ██████ Ghz, który transmituje od momentu odkrycia w 196█ listę imion i powiązanych z nimi tytułów. Informacje w niej zawarte to lista światowych przywódców, która wydaje się być uporządkowana chronologicznie. Sygnał rozpoczął się w kodzie Morse'a, "Królem Williamem IV" i kontynuuje poprzez Angielskich monarchów, Amerykańskich prezydentów i innych przywódców. Format SCP-304 zmienił się z Morse'a na kod ASCII po dojściu do "Prezydenta Lyndona B Johnsona". SCP-304 zawiera łącznie 63 osoby o stanowisku "Prezydenta", a także [USUNIĘTO] osób o stanowisku O5. Sygnał następnie zmienił się z kodu ASCII na jak dotąd nierozszyfrowany format, okazując jeszcze szacunkowo 7 kolejnych nazwisk. Po siódmym nierozszyfrowanym nazwisku, SCP-304 zatrzymuje się na 12 sekund, po czym odtwarza się od nowa. Powód nagłego zakończenia listy nie jest znany.

Notatka: Informacje zawarte w SCP-304 są zarezerwowane dla personelu z upoważnieniem O5 i wyższym. Autoryzowany personel potwierdza, że lista Amerykańskich i Chińskich Prezydentów jest aktualna. Informacje, które mogą lub mogą nie, pomóc identyfikować personel Fundacji, nie będą omawiane w tym dokumencie. Określono, że SCP-304 dochodzi z kierunku [ZMIENIONO]. Jednakże pochodzenie SCP-304 jest nieznane, podobnie jak czas jego istnienia przed odkryciem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported