SCP-305
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-305

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-305 jest obecnie nieruchomy. Ośrodek 305 został zbudowany wokół jego obecnej lokalizacji, zalesionego kanionu niedaleko [ZMIENIONO] i jest obsługiwany przez przynajmniej siedmiu (7) członków personelu, którzy mieli wcześniej do czynienia z SCP-305 i wykazali odporność na jego efekty. Reszta obsługi stacji powinna być zmieniana co tydzień. Efekt SCP-305 słabnie, jeśli podmioty ludzkie są wystawione na niego przez dłuższy okres czasu; wobec tego jednostki odporne powinny być na niego wystawiane przynajmniej przez trzy (3) godziny dziennie.

Efekt SCP-305 działa o wiele silniej na indywidua mające poczucie winy (zwłaszcza spowodowane przestępstwami) lub niestabilne psychicznie. W związku z tym Ośrodek 305 jest obsadzony wyłącznie badaczami i agentami o klasie innej niż D, których sprawdza się pod kątem karalności i zdrowia psychicznego. Każdy członek personelu, który zacznie słyszeć szeptane komplementy musi być natychmiast przeniesiony. Jeśli symptomy nie ustaną po usunięciu, [USUNIĘTO] lobotomia płata czołowego .

Faktyczna komora przechowawcza SCP-305 jest zbudowana ze standardowych materiałów i oddzielona od reszty stacji pięcioma (5) metrami „strefy buforowej” aby uchronić normalny personel przed najgorszymi efektami SCP-305.

Ośrodek-305 emituje stały sygnał „statusu normalnego” do Ośrodka-19. Jeśli Ośrodek-305 będzie zagrożony na skutek naruszenia przechowalni, sygnał ustanie i ciężkozbrojny zespół pozyskujący zostanie natychmiastowo wysłany na miejsce.

Instancje SCP-305-1 są ekstremalnie niebezpieczne i powinny być poddawane natychmiastowej terminacji bez prób pozyskania.

Od dnia ██.██.200█, wszelkie próby pozyskania próbek SCP-305 w celach naukowych są zakazane (Patrz Dodatek 305-1).

Opis: SCP-305 jest formacją skalną o niemalże humanoidalnym kształcie i rozmiarze. Zdalne nagrania SCP-305 wykazują, iż pozostaje ono nieruchome przez cały czas, nawet w trakcie interakcji z podmiotami ludzkimi.

Kiedy jest obserwowany przez świadomego obserwatora, SCP-305 wydaje się być mobilnym, ożywionym humanoidem o nieokreślonej płci. Owa manifestacja składa się z popękanej skały podobnej do fizycznej formy SCP-305 i, pomimo braku twarzy, podmioty zeznają, iż pęknięcia na całej powierzchni SCP-305 zaczynają przypominać ludzkie uszy i usta, kiedy ten się porusza.

Podmioty ludzkie, które nawiążą wzrokowy kontakt z ową manifestacją słyszą „szepczące” głosy, choć sprzęt rejestrujący w pomieszczeniu nie wykrywa niczego, a fenomen można zaobserwować nawet w przypadku podmiotów głuchych od urodzenia. SCP-305 będzie najpierw przypochlebiać się podmiotowi poprzez szeptanie komplementów. W czasie tej fazy podmiot doświadcza uczucia przyjaźni i zaufania wobec SCP-305. Te odczucia wydają się być niezwiązane z rzeczywistą treścią tych „komplementów”, która waha się od „niepasujących” do bezsensownych i niepokojących. Załączono krótką listę odnotowanych komplementów:
* „Masz piękne oczodoły.”
* „[ZMIENIONO] każdy twój palec.”
* „Twoja szyja wydaje się niezwykle giętka.”

W drugiej fazie podmiot zaczyna słyszeć wiele głosów dochodzących z SCP-305. W tym momencie szepty stają się krytyczne, usiłują ubliżyć podmiotowi lub podkopać jego samoocenę, zwłaszcza manipulując sumieniem podmiotu. Podobnie jak komplementy, obelgi mają niewiele sensu przy relacjonowaniu, jednak wywierają głęboki wpływ na psychikę podmiotu, w 20% przypadków doprowadzając do samobójstwa przed ostatnim stadium. Jeśli podmiot zostanie w tej fazie usunięty z pobliża SCP-305, dozna halucynacji, iż owe obelgi pochodzą z podobnych do ust szczelin, które wydają się pojawiać na podłodze, ścianach i suficie.

W trzeciej i ostatniej fazie, głosy gwałtownie zamilkną. Po 2 do 10 godzinach po ustaniu halucynacji, humanoidalna forma SCP-305 pojawia się i zabija podmiot. Powody zgonu są różne, lecz zawierają m. in. gwałtowny zawał serca, spazm mięśniowy powodujący przerwanie kręgosłupa, paraliż przepony i [ZMIENIONO].

Podmiot, który umrze z jakiejkolwiek przyczyny po rozpoczęciu fazy drugiej [USUNIĘTO], za czym idzie wyłonienie się instancji SCP-305-1 ze zwłok. SCP-305-1 to humanoidy odrobinę mniejsze od samego SCP-305. W przeciwieństwie do SCP-305, SCP-305-1 wydają się składać z gładkiej, twardej, białej substancji, a wargi i usta na jej powierzchni są ekstremalnie realistyczne. SCP-305-1 posiadają te same zdolności co SCP-305, a choć przy tworzeniu mają one jedynie niewielki zasięg 2 metrów, ten zasięg zwiększa się wykładniczo wraz z upływem czasu. SCP-305-1 poruszają się z prędkością 30 km/h i wydają się być naturalnie przyciągane w prostej linii w kierunku najbliższego gęsto zaludnionego obszaru, przypuszczalnie w próbie dalszego rozprzestrzeniania się. SCP-305-1 są wysoce odporne na pociski i rany cięte – zespół likwidacyjny należy wyposażyć w ciężką broń balistyczną i materiały wybuchowe.

W przypadku podmiotów w fazie drugiej, manifestacja SCP-305-1 może być powstrzymana jedynie przez usunięcie 80% [USUNIĘTO].

Dodatek 305-1:
Dnia ██.██.200█, personel Fundacji użył zdalnie sterowanego urządzenia w celu pobrania próbki struktury skalnej SCP-305. SCP-305 zaczęło wydawać głośne odgłosy miażdżenia i niski warkot. Istniejące pęknięcia formacji pogłębiły się oraz uformowało się kilka nowych w pobliżu miejsca, z którego usunięto próbkę. SCP-305 następnie nieznacznie podniosło swoje „ramiona” do góry i przesunęło jedną stopę około 10 cm w przód, jakby robiąc krok, tracąc fragmenty skały w trakcie ruchu, zanim powróciło do swojego stacjonarnego stanu. Po tym wydarzeniu zasięg mentalnego wpływu SCP-305 potroił się, co skutkowało wieloma [USUNIĘTO]. Próbka okazała się zwykłą skałą osadową, identyczną z otoczeniem.

Skany rentgena samej formacji ujawniły obecność [ZMIENIONO], co sugeruje, iż „formacja skalna”, może w istocie być jedynie uwięzioną instancją [USUNIĘTO].

Prośba o klasyfikację jako Keter złożona, rozpatrywanie w toku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported