SCP-3117
ocena: +5+x

voodoo.jpg

Zdjęcie autorstwa GOC; kontekst nieznany. Na tyle napisano: 19.01.2005 ZNALEZIONO CHOWAJĄCE SIĘ W SZAFIE

Identyfikator podmiotu: SCP-3117

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacyjny bot (I/O-SPIRAL) ma monitorować internetowe społeczności w poszukiwaniu rozmów o SCP-3117. MFO Phi-11 ("Promise-Keepers") ma zbadać te dyskusje i ustalić odpowiednie działania zależnie od przypadku.

Wszelkie materiały z potwierdzonymi komponentami SCP-3117 należy w miarę możliwości odizolować,. Jeśli nie jest to możliwe należy je odesłać do Fundacyjnego Biura Dezinformacji w celu podjęcia natychmiastowych działań. Osoby, które doświadczyły SCP-3117 mają zostać odizolowane dla celów badawczych.

MFO Jota-10 ("Damn Feds") mają kontynuować śledztwo w sprawie lokacji z Dodatku 3117.1.

Opis: SCP-3117 to nawracający sen wyzwalany przez wystawienie na pewne komponenty. Komponenty te przybierają formę specyficznych idei, konceptów, fraz i obrazów. Chociaż wymagane jest wystawienie na wszystkie komponenty by wyzwolić SCP-3117, komponenty te mogą być rozproszone pomiędzy różnymi formami mediów (włączając film, dźwięk, grafika i zdjęcie). W związku z tym nie jest znane źródło zawierające wszystkie komponenty wyzwalające SCP-3117

Chociaż doświadczenia podmiotów z SCP-3117 są różne, poniższe symptomy zaobserwowano o osób, które doświadczają lub doświadczą SCP-3117.

  • Niechęć do opisywania lub mówienia o SCP-3117.
  • Podejrzenia, że otrzymują ostrzeżenia odnoszące się do SCP-3117.
  • Wzrastające poczucie natarczywości, nieuchronności i/lub grozy.
  • Przekonanie, że są obserwowani.

We w przybliżeniu 1 na 7 przypadków, osoby, które doświadczą SCP-3117 zaginą chwilę po pierwszym wystąpieniu snu. Śledztwa w sprawie tego fenomenu trwają.

Dodatek 3117.1: Odkrycie

W 2006 członek Dywizji PSYCHE Globalnej Koalicji Okultystycznej skontaktował się z Ośrodkiem 95 z celem przekazania odpowiedzialności za zabezpieczanie "UTE-2639-Pygmalion Blit" do Fundacji. Po kilku miesiącach negocjacji, 378 przedmiotów (włączając kilkaset dokumentów, plików cyfrowych, fotografii i jedną taśmę Betamax) zostały przejęte przez Fundację. Po dogłębnej odprawie przeprowadzonej przez ówczesnego nadzorcę HMCL, przedmioty te zostały skatalogowane jako część dokumentacji SCP-3117.

Dodatek 3117.2: Przesłuchanie

Jako część porozumienia pomiędzy Fundacją a GOC, Fundacji pozwolono przesłuchać byłego agenta GOC (Jennifer Selwick), która była członkinią zespołu badawczego przypisanego do SCP-3117.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported