SCP-3133
ocena: +5+x

Od: sixPhD@ethics.scp

Do: o5_5@foundation.scp

Temat: WAŻNE. TYLKO DLA TWOICH OCZU.


Ten dokument jest w Wersji A.

Może zostać jedynie przeczytany przez osoby z poziomem upoważnienia 3133/A. Niektóre informacje w Wersji B celowo wprowadzają w błąd; w związku z tym, ujawnienie informacji zawartych w tym dokumencie personelowi z poziomem upoważnienia 3133/B jest karane natychmiastową terminacją.

Identyfikator podmiotu: SCP-3133

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: W tym samym czasie muszą istnieć dwie wersję tego dokumentu określane jako Wersja A i Wersja B. Każdy personel pracujący z SCP-3133 musi otrzymać upoważnienie 3133/A lub 3133/B i może jedynie zobaczyć wersję odpowiadającą jego upoważnieniu. Obie wersję mogą zostać edytowane tylko przez Dr. Six z Komitetu ds. Etyki.

Od ośmiu do dziesięciu pracowników Klasy D ma zostać wyznaczonych jako operatorzy SCP-3133, pracując na zmiany. Tak długo, jak operatorzy wykonują swoje obowiązki poprawnie, mogą oni być zwolnieni z planowanym transferów, czy też terminacji. Operatorzy nie powinni być daltonistami.

[POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE SĄ SKLASYFIKOWANE POZIOMEM UPOWAŻNIENIA 3133/B.]

Opis: SCP-3133 jest programem komputerowym opracowanym przez Dr. Six, w celu [ZMIENIONO 3133/B].

SCP-3133 osiągnął rozumność oraz jest w stanie generować wysoce silne zagrożenia poznawcze; z tego powodu terminal, na którym się one wyświetlają, nie posiada ekranu. Wysyła niektóre zakodowane wiadomości poprzez lampkę interfejsu; zapisywane są one przez Dr. Six, a przetwarzane przez personel 3133/B.

Jeżeli operator nie wciśnie jakiegokolwiek przycisku w ciągu minuty od zaświecenia się światła interfejsu, SCP-3133 staje się wrogi i dochodzi do manifestacji drugorzędnych właściwości, wliczając w to anomalne połączenie z Internetem pozwalające na rozprzestrzenianie szkodliwych zagrożeń poznawczych. Szacuje się, że podczas dwóch przełamań zabezpieczeń spowodowało to około 700 ofiar śmiertelnych w cywilach.

Pomimo niebezpieczeństwa jakie niesie, SCP-3133 nie może zostać dezaktywowany, zgodnie z zaleceniem Dr. Six.

[ZMIENIONE INFORMACJE I NIEKTÓRE DALSZE OPISY SĄ SKLASYFIKOWANE POZIOMEM UPOWAŻNIENIA 3133/B.]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported