SCP-315
ocena: +4+x
scp-315.jpg

Dwa z dysków SCP-315, widoczne obie strony. Znaczenia i glify celowo ukryte.

Identyfikator podmiotu: SCP-315

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt nie wymaga żadnych specjalnych aranżacji przechowania. Jest jednak trzymany w nieprzejrzystym, kartonowym pudle, z dala od silnego światła oraz źródeł ciepła, w przekonaniu iż spowolni to naturalnemu rozkładowi zapisanych na obiekcie danych.

Opis: Obiekt składa się z zestawu dziewięćdziesięciu pięciu (95) standardowych płyt DVD o pojemności 8,5 GB, ułożonych w stosik na plastikowej czarnej szpuli. Badanie oklejonej strony każdej płyty nie wykazały nazwy wytwórcy. Na każdej matowej etykiecie znajduje się tytuł „PoC 1/1”. Pod nim każda płyta ma unikalny symbol lub glif. Żadne dwie płyty nie mają takiego samego symbolu.

Przy badaniu wypalonej strony płyty można zauważyć, że każdy nośnik jest zapełniony danymi. Włożenie płyty do komputera lub odtwarzacza DVD ujawnia, że jest to standardowo zakodowany dysk wideo. Odtworzenie go powoduje jeden z dwóch efektów w zależności od tego, czy dysk został już wcześniej odtworzony, czy też nie.

Jeśli nieodtworzony dysk zostanie umieszczony w odtwarzaczu DVD, uruchomi się wideo. Ukazana scena to dobrze wyposażony salon z krzesłem na środku. Na krześle siedzi mężczyzna rasy kaukaskiej (SCP-315-1), wyglądający na ok. 40 lat. SCP-315 zademonstruje umiejętność reagowania i konwersacji z każdym, kto ogląda film. SCP-315-1 odpowie na każde zadane mu pytanie, wydaje się też widzieć otoczenie poza ekranem i wydaje się lubić dyskusje i debaty z „widzami”.

Jeśli odtworzony wcześniej dysk zostanie odtworzony ponownie, nośnik zwyczajnie powtórzy nagranie widziane za pierwszym razem. SCP-315-1 nie będzie reagował na czyny widzów ani nie zmieni niczego względem poprzednich wyświetleń. Raz wyświetlone nagranie pozostaje takie samo bez względu na to, kto je ogląda. Jedynym sposobem na komunikowanie się z SCP-315-1 jest włożenie dysku, który nie został jeszcze odtworzony. Biorąc pod uwagę fakt, że jest 95 dysków, a każdy zawiera trzy godziny nagrania, wynika z tego, że SCP-315-1 ma rzeczywistą długość życia 285 godzin, lub 11,8 dni, nie wliczając obejrzanego już materiału. Należy również pamiętać, że SCP-315-1 nie jest kompletnym zestawem płyt. Wiadomo o istnieniu pięciu innych. Wiadomo też, że wszystkie zaginione dyski zostały już w pełni odtworzone.

SCP-315-1 ma świadomość natury swojej egzystencji. Zapytany przejawia świadomość bycia wyświetlanym na ekranie i jest w stanie dość dokładnie określić typ, rozmiar i kolor urządzenia, na którym jest wyświetlany. Jednak bezpośrednio zapytany o jego dokładną naturę, SCP-315-1 nie odpowie wprost, preferując wciągnięcie widza w dyskusję. Nie jest jasne, czy SCP-315-1 ukrywa informacje o swoim pochodzeniu, czy sam nie jest jej pewien. On głosi pierwszą opcję twierdząc, że powiedzenie nam wszystkiego by „popsuło zabawę”. Nie przyznaje się ani nie przejawia żadnych oznak niezadowolenia ze swojej sytuacji czy krótkiego życia.

SCP-315-1 zachowuje pamięć między dyskami. Jeśli jeden widz wchodzi w interakcję z nieodtworzonym dyskiem, po czym przechodzi do kolejnej płyty, SCP-315-1 rozpozna widza i będzie nawiązywał do poprzedniej rozmowy. SCP-315-1 wykazał nawet oznaki nawiązywania porozumień i przyjaźni z tymi naukowcami, którzy spędzili dużo czasu na rozmowach z nim.


Załącznik: Dokument 315-a – Kolekcja istotnych wycinków z rozmów z SCP-315-1. Poleca się przeczytanie w celu zapoznania z tematem.


Dodatek 315-01:
Eksperyment w celu zobaczenia, jak SCP-315-1 reaguje na podstawowe funkcje wideo.

Pauza: Cała scena zatrzymana, włącznie z SCP-315-1. Po wznowieniu SCP-315-1 był świadom pauzy. SCP-315-1 następnie wykazał się zdolnością do odpowiadania po wznowieniu na pytania zadane w trakcie pauzy.
Cofnij: Cała scena cofnięta, włącznie z SCP-315-1. Po wznowieniu DVD odtwarzało wypowiedzi SCP-315-1 z wcześniejszej dyskusji. SCP-315-1 nie reagował na pytania dopóki nagranie ponownie nie osiągnęło najdalszego obejrzanego momentu. Wrócił wtedy do rozmowy i poprosił, aby go więcej nie cofać.
Szybko do przodu: Cała scena przewinięta, włącznie SCP-315-1, który siedział w bezruchu podczas przewijania. SCP-315-1 znów podjął rozmowę zaraz potem oraz poprosił, aby go więcej nie przewijać.
Wolno do przodu: SCP-315-1 był w stanie reagować na rozmowę w stanie wolnego odtwarzania, ale sam też był spowolniony. Kiedy wrócono do normalnego odtwarzania, był w stanie stwierdzić, że został spowolniony, ale nie zrobiło mu to różnicy.

Dodatek 315-02:
Próbowano skopiować jedną z nieodtworzonych płyt. Bezskutecznie – dysk zawiera jakieś zabezpieczenia przed kopiowaniem, których nikt nie daje rady przełamać. SCP-315-1 okazał świadomość tej próby w czasie następnej rozmowy, wspominając o „kantowaniu”.

Dodatek 315-03:
SCP-315-1 wspomniał o możliwości wcześniejszego nagrania płyt. W próbie obalenia tej teorii odtworzono dysk „poza kolejnością”, czyli odtworzono dysk ze środka stosu zamiast od góry, jak robiono to wcześniej. Nie zaobserwowano żadnego efektu – SCP-315-1 był w stanie podać aktualny czas, prowadził normalną rozmowę, pogratulował badaczowi przebiegłości.

Dodatek 315-04:
Dalsze próby potwierdzenia lub obalenia teorii gotowego nagrania. Został użyty pseudo-generator losowych liczb. Liczby wyświetlono na ekranie telewizora. SCP-315-1 był w stanie odczytać liczby. Jeśli nagranie było gotowcem, algorytm użyty do przewidzenia wydarzeń był niemalże niemożliwie dokładny. Wydaje się dużo bardziej prawdopodobne, iż jest to efekt anormalny samych dysków, choć dalsze propozycje dowiedzenia lub obalenia jednej z hipotez są mile widziane.

Notatka Dr █████ ███████:
Wcale nie podoba mi się ta konkluzja. Jednak bez możliwości skopiowania dysku nie jestem w stanie wymyślić żadnego rozwiązania tego problemu. Mamy w Fundacji większe zmartwienia, ale to ciągle chodzi mi po głowie.

Dodatek 315-05:

Dwa odtwarzacze DVD ustawiono w różnych miejscach. W każdym z odtwarzaczy umieszczono po jednym, losowo wybranym nieodtworzonym dysku. Obie płyty odtworzono jednocześnie dwóm różnym naukowcom. Obie instancje SCP-315-1 nawiązują oddzielne rozmowy z oboma naukowcami. Obie instancje wykazały świadomość istnienia drugiej rozmowy i były w stanie przekazać wiadomość między naukowcami.

Dodatek 315-06:
Dwa odtwarzacze DVD ustawiono w tym samym pokoju, odtworzono do dwóch naukowców siedzących obok siebie. Podwójne instancje SCP-315-1 są w stanie komunikować się z oboma naukowcami i sobą nawzajem, tworząc poczwórną rozmowę. Zapytane, czy są oddzielnymi istotami, czy jedną kontrolującą obie instancje, SCP-315-1 nie chciały lub nie mogły udzielić odpowiedzi.

Notatka Dr █████ ███████:
Doprowadza mnie to do szału. Odsuwam się na chwilę od tego projektu. Nie potrzebuję ewaluacji psychologicznej, zwyczajnie stresują mnie usiłowania rozgryzienia sposobu działania tych dysków.

Dodatek 315-07:
Podjęto się próby obalenia hipotezy, że dyski są wytworzone w przyszłości, bazując na zapisach rozmowy SCP. Nieodtworzony dysk został włożony do odtwarzacza, obejrzany przez Dr █████ ███████ i zanotowany przez naukowca █████ ██████████. Naukowiec został poproszony o okresowe rejestrowanie rozmów błędnie, notując fabrykowane pytania i odpowiedzi zarówno dla Dr █████ ███████ jak i SCP-315-1. Wszystkie dokładne zapisy konwersacji, włącznie z dyskiem, zostały następnie usunięte, a uczestnicy eksperymentu wprowadzeni w błąd co do tego, które fragmenty konwersacji zostały sfabrykowane. Niedokładne raporty zostały zapisane normalnie. Wyniki: SCP-315-1 kontynuował normalną rozmowę z obiektem, nie podając sfabrykowanych odpowiedzi ani twierdzeń różnych od rzeczywistej rozmowy.

Notatka Dr █████ ███████:
Nie udało mi się trzymać z daleka, ale przynajmniej mam dobry powód, aby wrócić. To dowodzi, że dyski nie są wyreżyserowanymi rozmowami z przyszłości, pochodzącymi z naszych zapisów. Nie jest to wielki przełom, ale na Boga, cieszę się, że w końcu coś wykluczyliśmy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported