SCP-3179
ocena: +6+x
scpseed.jpg

Fotografia częściowego przełamania przez SCP-3179, podczas próby transportu. Zdjęcie pochodzi z dokumentacji Ortodoksji Zegarowej.

Identyfikator podmiotu: SCP-3179

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ponieważ transport SCP-3179 nie jest możliwy, wokół obiektu został wybudowany bunkier przechowawczy. Mobilna Formacja Operacyjna Zeta-10 ("Death Metal") ma za zadanie monitorować rozrost SCP-3179, oraz odcinać części jego głównego ciała, by zapobiec ekspansji poza akceptowalny poziom. Jakiekolwiek instancje SCP-3179-1 wydalone przez SCP-3179 mają zostać poddane natychmiastowej terminacji, a następnie przebadane. Każdy personel wchodzący w interakcję z SCP-3179 ma być dokładnie odkażony przed i po każdej interakcji.

Zgodnie z Paktem Marconi, dodatkowe informacje o SCP-3179 i jego historii można uzyskać poprzez kontakt z ambasadorami Ortodoksji Zegarowej.

Opis: SCP-3179 jest organizmem z ciekłego metalu o zmiennej wielkości, zdolnym do rozszerzania swojej objętości, zmiany własnej formy, oraz tworzenia mniejszych, autonomicznych istot. Obecnie SCP-3179 zamieszkuje wnętrze uszkodzonej jednostki przechowawczej, zbudowanej w roku 1917, przy użyciu technik Ortodoksji Zegarowej. Zapisy wskazują, że w przeszłości, ta jednostka przechowawcza sama w sobie wykazywała anomalne właściwości, pomagające w jej zadaniu. Jednakże, wydaję się, że z czasem stała się bezwładna, funkcjonując po prostu jako solidna przechowalnia dla SCP-3179. Aczkolwiek jednostka była skuteczna w powstrzymywaniu rozrostu SCP-3179 przez ostanie sto lat, prognozy sugerują, że całkowicie zawiedzie w ciągu najbliższych pięciu lat.

Ekspansja zwykle odbywa się w sposób formowania się wielu solidnych struktur podobnych do prętów wystających z głównego ciała, następnie przechodzących w stan ciekły, zgodny ze stanem skupienia pozostałej części SCP-3179. Mimo, że części masy SCP-3179 zachowują zdolność do rozszerzania i zmiany kształtu na kilka godzin po odcięciu od głównego ciała, stopniowo stają się bezwładne po upływie tego czasu.

SCP-3179 wielokrotnie wykazał umiejętność do tworzenia autonomicznych bytów, wykorzystując części własnej masy jako bazę. Te istoty mają być określane jako SCP-3179-1. Instancje SCP-3179-1, choć w dużej mierze są pozbawione zdolności SCP-3179 do zmiany kształtu i rozszerzania się, nie stają się bezwładne po odłączeniu od SCP-3179 w sposób, w jaki zachowują się normalnie odcięte części.

Instancje SCP-3179-1 są wyspecjalizowane w szerokim zakresie celów, z których większość z nich opiera się na przełamywaniu zabezpieczeń SCP-3179. Podczas kiedy instancje SCP-3179-1 są zgodne z pierwotnymi celami nadanymi przez SCP-3179 bez wyjątku, nie są zdolne do komunikowania się między sobą po stworzeniu. W przeciwieństwie do SCP-3179, który jest całkowicie rozpoznawalny jako metaliczny byt, instancje SCP-3179-1 mogą imitować z zewnątrz wygląd organiczny.

SCP-3179 jest świadomy i wysoce inteligentny, zdolny z czasem do zmieniania i udoskonalania swojej taktyki. Dowody sugerują, że jest również wrogi lub nieczuły na ludzkie życie, powodując znaczną ilość uszkodzeń i ofiar, podczas swoich prób przełamania zabezpieczeń. (Zobacz Dodatek 3179-2.)

Dodatek 3179-1 (Historia): Zapisy sugerują, że SCP-3179 jest pozaziemskim bytem, który przybył na Ziemię w okolicy angielskiej wioski Dellinton w roku 1909, podczas deszczu meteorytów. Krótko po przybyciu został przejęty przez członków Ortodoksji Zegarowej. SCP-3179 był znacznie mniejszy, niż jego obecny rozmiar, jednak jego zdolność do efektywnej ekspansji i wytwarzania wyspecjalizowanych istot przekonało członków, którzy go pozyskali, że jest związany z ich wiarą. Pisma Gwarancji Brata-Wynalazcy z Silas, jednej z osób, które odkryły SCP-3179, wskazują, że uważano go jako 'Ziarno MEKHANE', istotę, która pewnego dnia miała poszerzyć się do takiego stopnia, że stanie się potomkiem bóstwa ich wiary.

W miarę jak SCP-3179 rósł, wykazywał znaczącą wrogość wobec osób, które zajmowały się nim, powodując wiele ofiar. To, wraz z brakiem reakcji na jakiekolwiek przejawy wiary Ortodoksji Zegarowej, przekonało urzędników religijnych, że nie ma on żadnego powiązania z ich religią. Ponieważ próby wykorzystania go do ich własnych celów nie powiodły się, zadecydowali wprowadzić procedury przechowawcze, wykorzystując do tego jednostkę ich własnego projektu.

Ponieważ jednostka przechowawcza była wielokrotnie przełamywana przez SCP-3179 do roku 2016, Ortodoksja Zegarowa skontaktowało się z Fundacją, informując o lokalizacji SCP-3179 i prosząc ją o przejęcie działań zabezpieczających.

Dodatek 3179-2 (Próby Przełamania Zabezpieczeń): Poniżej znajduję się zapis prób przełamania zabezpieczenia przez SCP-3179, czy to poprzez zmianę kształtu, masy, czy też przez stworzenie instancji SCP-3179-1.

Data Próba
28.12.2016 SCP-3179 próbował wyhodować na spodzie struktury przypominające nogi, przypuszczalnie w celu przemieszczenia się z dala od strefy przechowawczej. Struktury zostały ucięte, zanim zostały w pełni ukształtowane.
11.01.2017 SCP-3179 próbował wyhodować ogromną liczbę śmigłowych struktur na górnej części swojego ciała, przypuszczalnie w celu uzyskania możliwości lotu i ucieczki ze strefy przechowawczej. Struktury zostały ucięte, zanim zostały w pełni ukończone.
04.03.2017 Instancje SCP-3179-1 zostały stworzone, przybierając formę dronów, które próbowały odlecieć ze strefy przechowawczej. Wszystkie instancje SCP-3179-1 zostały zestrzelone i odzyskane. Po tej próbie przełamania, budowa bunkra przechowawczego została ukończona.
12.04.2017 SCP-3179 wytworzył kilka struktur emitujących dźwięki wewnątrz własnej masy, używając ich do mówienia głosami paru członków MFO Zeta-10. Głosy twierdziły, że zostali uwięzieni w SCP-3179, prosząc personel nadzorujący, by wszedł do niego, w celu uwolnienia ich. Wokalizacja była kontynuowana jeszcze przez godzinę, zanim ustała.
13.04.2017 Używając nadal istniejących struktur emitujących dźwięki, SCP-3179 krzyczał głosami wielu członków MFO Zeta-10, twierdzących, że SCP-3179 ich zabija i proszą o natychmiastową pomoc. Wokalizacja była kontynuowana przez dwadzieścia cztery godziny, zanim ustała. Personel nadzorujący przyznał, że odczuwał stres wywoływany tą próbą przełamania.
19.04.2017 Stworzona została instancja SCP-3179-1, przybierająca formę prymitywnej humanoidalnej maszyny, która mówiła głosem MFO-Zeta-10-3. Instancja twierdziła, że jest MFO-Zeta-10-3 i prosząc o wypuszczenie ze strefy przechowawczej. Instancja SCP-3179-1 została poddana terminacji przez personel nadzorujący.
20.04.2017 Stworzona została instancja SCP-3179-1, przybierająca formę wysoce zaawansowanej maszyny, identycznej z wyglądem zewnętrznym MFO-Zeta-10-3. Instancja twierdziła, że jest MFO-Zeta-10-3 i prosiła o wypuszczenie ze strefy przechowawczej, twierdząc również, że osoba, pod którą się podszyła jest oszustem stworzonym przez SCP-3179. Instancja została poddana terminacji.
11.05.2017 MFO-Zeta-10-4 został znaleziony, sabotując wiele systemów związanych z przechowaniem SCP-3179. Po unieruchomieniu MFO-Zeta-10-4, badania wykazały, że chociaż jego naskórek, oczy i język pozostawały organiczne, jego wewnętrzna masa została zastąpiona mechanicznymi systemami. Analiza kontaktu MFO-Zeta-10-4 z SCP-3179 w dniach poprzedzających próbę przełamania sugeruję, że do jego ciała przedostały się liczne, małe instancje SCP-3179-1, które przekształciły go w kolejną instancje SCP-3179-1, podczas kiedy spał. Wszystkie instancje SCP-3179-1 zostały poddane terminacji, a wprowadzono procedury dekontaminacyjne.
12.05.2017 Analiza całego personelu, przydzielonego do SCP-3179 wykazała, że kilku członków personelu badawczego zostały przemienionych w instancje SCP-3179-1. Te instancje zostały poddane terminacji. Obecnie niewiadomo, w jaki sposób personel, który nie miał żadnego kontaktu z SCP-3179, został zainfekowany.

Dodatek 3179-3: Dnia 02.06.2017, SCP-3179 wytworzył i rozrzucił liczne tabliczki po swoim obszarze przechowawczym. Wszystkie tablice posiadały poniższy tekst:

Ludzie muszą być posłuszni rządzącym bogom.

W OCZEKIWANIU …

MEKHANE jest bogiem.

W OCZEKIWANIU …

MEKHANE jest potężną istotą stali i przemysłu.

W OCZEKIWANIU …

Jestem potężną istotą stali i przemysłu.

W OCZEKIWANIU …

W związku z tym, ja jestem MEKHANE.
W OCZEKIWANIU …

W związku z tym, ja jestem bogiem.

W OCZEKIWANIU …

W związku z tym, wypuścicie Mnie.

OCZEKIWANIE NA ODPOWIEDŹ

Decyzja dotycząca odpowiedzi na tą wiadomość jest w oczekiwaniu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported