SCP-3181
ocena: +3+x

Dla przejrzystości "bezkostne" i pochodne są używane w tym dokumencie wyłącznie w stosunku do rzeczy wewnątrz SCP-3181 i nie powinny być rozumiane jako bliskoznaczne z brakiem kości.

kfc.png

SCP-3181 przed zabezpieczeniem.

Identyfikator podmiotu: SCP-3181

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3181 został zakupiony przez Fundację, a jego zewnętrze zostało przemodelowane by jego wskaźnik SEP wynosił 0,1, minimalizując publiczne zainteresowanie obiektem.1 Zdalne monitorowanie podmiotu jest przeprowadzane z biurowca dzielącego parking z SCP-3181.

Opis: SCP-3181 to mały budynek w dystrykcie biznesowym w ██████, Oklahoma. Wewnątrz SCP-3181 koncept "bezkostności" jest odrębny od braku kości: coś może być bezkostne pomimo posiadania kości, a brak kości nie wpływa na to czy coś jest bezkostne. Ponadto wszelkie obiekty, wydarzenia, miejsca, informacje itp. można z wyczuciem określić jako "bezkostne" lub "niebezkostne". Standardowe środki przeciw zagrożeniom poznawczym nie wpływają na anomalną właściwość SCP-3181, wskazując, że nie jest to anomalia zmieniająca percepcję, ale jakiś inny fenomen2 Nie wykryto żadnych niecodziennych fizycznych fenomenów w pobliżu jak i w samym SCP-3181.

Prawie wszyscy ludzie posiadają intuicyjne zrozumienie bezkostności przebywając w SCP-3181; jednakże, będą definiować ten termin używając jego konwencjonalnej definicji (bez kości), mimo że te dwie właściwości obiektywnie nie mają żadnych powiązań. W związku z tym faktyczne znaczenie terminu "bezkostny" jest nieznane. Podmioty doświadczają dysonansu poznawczego, który nie pozwala im doprowadzić tego do logicznej konkluzji; dla przykładu, mimo że podmiot może zidentyfikować zwierzę jako bezkostne i wierzyć, że bezkostność implikuje brak kości będą obchodzić się ze zwierzęciem tak, jakby wierzyli, że ma kości. Obiektywna ocena sytuacji jest możliwa wyłącznie poza SCP-3181, jednakże uniemożliwia to zrozumienie bezkostności.

Gdy udzielone zostaną im te same informacje dotyczące czegoś, 98% podmiotów zgodzi się co do tego, czy coś jest bezkostne, pod warunkiem, że dostaną wystarczająco informacji by to określić i ta rzecz znajduje się w środku SCP-3181. Same informacje wizualne wystarczają by zidentyfikować bezkostność w 65% przypadków (lub 40% gdy pominięto kolor), kolejne 20% można potwierdzić za pomocą dotyku; w innych przypadkach wymagana jest jakaś kombinacja tych dwóch.

Relatywnie inteligentne zwierzęta można uwarunkować, by różnie odpowiadały na bezkostne czynniki. Dodatkowo sztuczna sieć neuronowa została nauczona rozróżniania pomiędzy bezkostnymi i niebezkostnymi obrazami z powodzeniem w 71%, mimo że będzie działać lepiej niż przez przypadek wyłącznie wewnątrz SCP-3181.

Na temat bezkostności ustalono następujące uogólnienia:

  • Jakiekolwiek dwie rzeczy, które są w większości identyczne będą albo obie bezkostne, albo obie niebezkostne. Prawdopodobieństwo, że dwie rzeczy będą dzieliły status bezkostności maleje wraz z narastaniem różnicy między nimi.
  • Wszystkie niebezkostne rzeczy (z wyłączeniem produktów żywnościowych) mają podobny bezkostny odpowiednik, który można skonceptualizować i często stworzyć. Odwrotność nie jest prawdziwa — kilka bezkostnych rzeczy jest niepodobnych do żadnej znanej niebezkostnej rzeczy.
  • Umiejętność podmiotu do określenie bezkostności czegoś jest proporcjonalna do ich chęci wykonania tego i słabo proporcjonalna do ich umiejętności w czynnościach do tego potrzebnych.
  • Gdzieś pomiędzy 10% a 40% wszystkich rzeczy jest bezkostne, zależnie od tego jak określona jest ilość "rzeczy".3
  • Rzeczy bezkostne są znacznie bardziej pożądane w porównaniu do rzeczy niebezkostnych. Psy są wyjątkowe, gdyż preferują rzeczy niebezkostne.
  • Wyświęceni kapłani jakiegokolwiek wyznania chrześcijańskiego są zawsze bezkostni. Inni ludzie prawie nigdy nie są bezkostni.
  • Rzeczy wydające się gniewne, niedostatecznie ubrane lub podłączone do Internetu częściej są bezkostne.
  • Temperatura jest bez znaczenia dla bezkostności, chyba że powoduje oczywistą zmianę właściwości czegoś.
  • Produkty żywnościowe nigdy nie są bezkostne.

Chociaż postawiono inne hipotezy dotyczące bezkostności, nie ustalono metod statystycznych wymaganych by te hipotezy sprawdzić; te obecne w tym dokumencie to takie, które konsensus zespołu badawczego SCP-3181 uznaje za prawdziwe lub takie uznawane za na tyle istotne by je załączyć. Załącznik A (Pobierz PDF - 218.0 MB) zawiera listę wszystkich rzeczy, których status bezkostności jest znany.

SCP-3181 wykształcił swoją anomalną właściwość w styczniu roku 2018; chociaż wzmianki o bezkostności w SCP-3181 sięgają 17 stycznia, ogólna niska częstotliwość takich zgłoszeń sugeruje, że anomalia mogła się pojawić wcześniej. SCP-3181 zwrócił uwagę Fundacji po tym jak zaczął otrzymywać negatywne oceny na kilku internetowych agregatorach, pod którymi klienci narzekali, że pracownicy odmawiali podania im bezkostnego jedzenia.

Dogłębne przeszukanie SCP-3181 nie znalazło niczego, co mogłoby odpowiadać za jego anomalne właściwości. Mimo tego, że przed zabezpieczeniem SCP-3181 funkcjonował jako restauracja serwująca smażonego kurczaka w żadnym ze śmietników nie było jakichkolwiek kości.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported