SCP-3185


ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3185

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Zgodnie z Protokołem Przechowawczym 89B (“NOFREEBOOKS”), agenci Fundacji osadzeni w United States Postal Service obecnie kierują wszystkimi głównymi oddziałami USPS w Los Angeles, Ventura i Orange County w Kalifornii. Przesyłki pocztowe skierowane do pracowników Recording Industry Association of America (RIAA) oraz Motion Picture Association of America (MPAA), oraz wysłane do prezesów lub członków zarządu którejkolwiek istotnej Amerykańskiej wytwórni filmowej w Kalifornii Południowej, muszą być sprawdzane przez agentów Fundacji. Każdy list związany z SCP-3185 ma być wycofany z obiegu i skonfiskowany.

Według uznania Dyrektora Regionu 02C (Kalifornii Południowej/Południowo-Zachodniej), mała liczba instancji SCP-3185 może być dostarczona oraz monitorowana jako badanie kontrolne.

Opis: SCP-3185 to zjawisko związane z organizacją lub jednostką znaną jako “Służba Ochrony Domeny Publicznej”. SCP-3185 przybiera formę listu oficjalnego, adresowanego do osób w danym momencie mieszkających w Południowej Kalifornii i zatrudnionych przez jedną z organizacji podanych w czynnościach przechowawczych. List (w którym nie pojawia się adres zwrotny) zwięźle krytykuje adresata za jego powiązanie z jego bieżącym pracodawcą, po czym stwierdza, że adresat zostaje "powołany" w imieniu Domeny Publicznej. List może zostać otwarty przez każdego, jednak odliczanie do jego głównego efektu nie zaczyna się, dopóki adresat nie przeczyta listu i nie zrozumie jego treści (Przypis 3185/A zawiera dokładniejszy opis czynników umożliwiających uaktywnienie SCP-3185).

Po pełnym zrozumieniu listu rozpoczyna się główny efekt SCP-3185. Dwanaście godzin po przeczytaniu, adresat listu natychmiastowo znika z miejsca, w którym obecnie przebywa, i przenosi się w czasie do 1 stycznia roku następującego po roku publikacji książki podanej w liście (np. jeśli list wspomina o roku 1921, podmiot zostaje przeniesiony do 1 stycznia 1922 roku). Każdy przeniesiony podmiot ubrany jest w strój pasujący do epoki, lecz nie ma ze sobą żadnej współczesnej dla niej waluty ani dokumentów tożsamości.

Tematyka i treść książek nie opiera się na żadnym wzorcu, ale transport do innych epok posiada "granicę": podmioty zostały przeniesione najdalej do roku 1876 i żaden nie został nigdy przeniesiony później niż do 1 stycznia 1923 roku. Badacze SCP-3185 uważają, że granica związana jest z prawem autorskim obowiązującym w USA, ponieważ wszystkie dzieła opublikowane przed rokiem 1923 są od roku 2018 w domenie publicznej. Miejsce, do którego podmiot się przenosi jest identyczne do miasta, w którym opublikowane zostało wymienione wydanie książki (Miejscem, na które najczęściej oddziałuje SCP-3185, jest Nowy Jork).

Podmiot ma dwadzieścia cztery godziny na legalne zdobycie książki: nie mogą one być skradzione ze sklepów ani od ludzi. W przeciwnym razie misja uznawana jest za niewypełnioną. Ponieważ przeniesione podmioty nie mają przy sobie pieniędzy, muszą znaleźć sposób na zdobycie kwoty pieniędzy wystarczającej na to, żeby w jeden dzień kupić książkę. Kiedy podmiot zdobędzie książkę, zniknie i pojawi się z powrotem w teraźniejszości. Po wykonaniu zadania zobowiązani są wysłać książkę do fundacji ochrony literatury, o której mowa jest w liście; obecnie, najczęściej przydzielaną jest Projekt Gutenberg. Kiedy książka zostanie wysłana, anomalne właściwości SCP-3185 przestają działać; żaden badany nie był pod wpływem więcej niż jednej instancji.

Jeżeli podmiot nie zdobędzie książki w dwadzieścia cztery godziny, ukradnie lub zniszczy książkę, lub nie wyśle jej do podanej fundacji literackiej przez czterdzieści osiem godzin, zniknie bez możliwości powrotu.

Dodatek 3185.A: 1 stycznia 2019 r. wszystkie dzieła opublikowane w roku 1923 przejdą do domeny publicznej w USA, a coroczne wygasanie praw autorskich dla utworów z lat 1923-1977 będzie powtarzało się do roku 2073. Badacze obecnie przypuszczają, że "granica" SCP-3185 będzie postępowała wraz z domeną publiczną i przenosiła podmioty do lat późniejszych niż 1923; planowane jest uaktualnienie dokumentu po doświadczeniu przez podmiot transportu do roku 1924.

Dodatek 3185.B: 14 października roku 2004, instancja SCP-3185 adresowana do Jacka Valentiego (1921-2007), twórcy systemu klasyfikacji filmów MPAA i lobbysty na rzecz praw autorskich, została znaleziona przez agentów Fundacji. List miał pięćdziesiąt siedem stron I był bardziej szczegółowy od typowych instancji 3185:

  • Pierwsze dziesięć stron listu jest poświęcone na obrażanie kariery oraz charakteru moralnego Valentiego, nazywając go “największym zagrożeniem ANTY-PUBLICZNYM w historii Ameryki.”
  • Valenti miał być powołany na misję odzyskową “klasy KULTURA” w roku 1922. W liście podane jest, że misja ma trwać przez sześć miesięcy.
  • Valenti ma za zadanie zdobyć co najmniej sto książek i filmów niemych, i w przeciwieństwie do innych ludzi objętych efektami 3185 stwierdzono, że po rozpoczęciu misji będzie dana mu wypłata oraz mieszkanie.
  • W liście jest często podkreślane to, że jest on obserwowany, i że “przez jego przeszłość będzie oczekiwane od niego więcej, niż od zwykłych ANTY-PUBLICZNYCH rekrutów.”

List nigdy nie został odebrany oraz został wycofany z obiegu pocztowego, tak jak jest to podane w czynnościach przechowawczych. Valenti nie otrzymał żadnych innych instancji SCP-3185 przed jego śmiercią w roku 2007.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported